Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Pohjoinen

LähiTapiola Pohjoinen on 100 % asiakkaidensa omistama, kokonaisvaltaista elämänturvaa tarjoava vahinkovakuutusyhtiö. Tarjoamme palveluja henkilö-, maatila- ja yritysasiakkaillemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Olemme yksi LähiTapiola-ryhmän 19 itsenäisestä alueyhtiöstä.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Veli Rajakangas

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Kimmo Hyvärinen, puheenjohtaja, toimitusjohtaja
Virpi Martikainen, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja
Jussi Patopuro, toimitusjohtaja
Kati Peltomaa, sijoitusjohtaja
Essi Kiuru, hallintojohtaja
Juha Aitamurto, toimitusjohtaja

Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.500 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 700 euroa ja hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 500 euroa. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenen kokouspalkkio on 700 euroa hallituksen kokoukselta. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 11 kertaa vuodessa.