LähiTapiola Pohjanmaa

LähiTapiola Österbotten-Pohjanmaa Raippaluodon-silta kesällä

LähiTapiola Pohjanmaa palvelee asiakkaitaan kaksikielisellä Pohjanmaan rannikolla. Olemme vahva markkinajohtaja koko alueella.
Meillä on noin 72 000 asiakasta. Heille alan parasta palvelua tuottaa 100 finanssialan asiantuntijaa. Voit asioida kanssamme henkilökohtaisesti, puhelimitse tai internetin välityksellä verkossa. Teemme myös asiakaskäyntejä yrityksissä ja maatiloilla.

Yhtiökokous

LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.6.2019 klo. 18.00 Scandic Waskiassa, osoitteessa Lemmenpolku 3, Vaasa. Ruokatarjoilua klo. 17.30.

Kutsu yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikertomus ja tilinpäätös, LähiTapiola Pohjanmaa

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 31.5.2019 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua

  • sähköpostiosoitteella leif.bjorklund@lahitapiola.fi
  • puhelimitse 06-534 2029
  • postitse osoitteella: Kauppapuistikko 19-21, 65100 Vaasa

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa yhtiön osakkaat käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Osakkaita ovat vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu vakuutus, sekä takuuosuuden omistajat. Yhtiökokous mm. valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallintoelinten jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkaalla on kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.