Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Lappi

LähiTapiola Lappi on maailman ainoa lappilainen vakuutusyhtiö. Tavoitteemme on tehdä asiakkaidemme elämästä terveempää, turvallisempaa ja taloudellisesti turvatumpaa. Olemme vahva kotien, yritysten ja maatilojen vakuuttaja, jolla on kattava maakunnallinen palveluverkosto.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Kari Salmela

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Mikko Kurtti

Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Kemi
Rakennusliike M. Kurtti Oy
2017-2020

Risto Rantala

Varapuheenjohtaja
yrittäjä
Tornio
2017-2020

Juhani Jutila

Toimitusjohtaja
Rovaniemi
2017-2020

Kinnunen Kaija

Toiminnanjohtaja
Rovaniemi
MTK Lappi
2017-2020

Kari Kuosmanen

Palotarkastaja
Kittilä
Lapin Liitto/Pelastuslaitos
2017-2020

Vivi Marttila

Kunnanjohtaja
Simo
2017-2020

Pentti Neitola

Maanviljelijä
Sodankylä
2017-2020

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan.