LähiTapiola Lappi

LähiTapiola Lappi on maailman ainoa lappilainen vakuutusyhtiö. Tavoitteemme on tehdä asiakkaidemme elämästä terveempää, turvallisempaa ja taloudellisesti turvatumpaa. Olemme vahva kotien, yritysten ja maatilojen vakuuttaja, jolla on kattava maakunnallinen palveluverkosto.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Kari Salmela LähiTapiola Lappi

Kari Salmela

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet

Mikko Kurtti, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kemi, 2017-2020
Risto Rantala, varapuheenjohtaja, yrittäjä, Tornio 2017-2020
Juhani Jutila, toimitusjohtaja, Rovaniemi, 2017-2020
Kaija Kinnunen, toiminnanjohtaja MTK-Lappi, Rovaniemi, 2017-2020
Kari Kuosmanen, palotarkastaja, Kittilä, 2017-2020
Vivi Marttila, kunnanjohtaja, Simo, 2017-2020
Pentti Neitola, maanviljelijä, Sodankylä, 2017-2020