LähiTapiola Lappi

LähiTapiola Lappi on maailman ainoa lappilainen vakuutusyhtiö. Tavoitteemme on tehdä asiakkaidemme elämästä terveempää, turvallisempaa ja taloudellisesti turvatumpaa. Olemme vahva kotien, yritysten ja maatilojen vakuuttaja, jolla on kattava maakunnallinen palveluverkosto.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa
  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita tarvittavat hallituksen jäsenet
  • määrätä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka muuta olennaista muuttamista, ellei asia lain mukaan kuulu yhtiön muun toimielimen päätösvaltaan.

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Jarmo Pietilä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Rovaniemi, 2019 - 2022
Henry Hynynen, edustaja, Rovaniemi, 2019 - 2022
Janne Jaako, yksityishammaslääkäri, Kemi, 2019 - 2022
Taina Karasti, maatalousyrittäjä, Posio, 2018 - 2021
Helena Kristo, talous- ja velkaneuvoja, Tornio, 2017 - 2020
Pia Kursukangas, toimistonhoitaja, Tornio, 2019 - 2022
Kari Kähkönen, liikennöitsijä, Rovaniemi, 2018 - 2021
Antti Laitila, yrittäjä, Rovaniemi, 2018 - 2021
Jaakko Leinonen, terveystarkastaja, Rovaniemi, 2018 - 2021
Markku Matti, maanviljelijä, Pello, 2017 - 2020
Juha Mustonen, toimitusjohtaja, Rovaniemi, 2017 - 2020
Heikki Nivala, metsäneuvoja, pääluottamusmies, Kemijärvi, 2018 - 2021
Risto Pauna, yrittäjä/HTM-tilintarkastaja, Rovaniemi, 2018 - 2021
Petri Pyyny, kauppias, Tornio, 2019 - 2022
Mikko Romu, Business Controller, Rovaniemi, 2018 - 2021
Arttu Saastamoinen, KTM, yrittäjä/tj., Rovaniemi, 2017 - 2020
Mika Simoska, kunnanjohtaja (Tervola), Simo, 2017 - 2020
Mika Valtonen, Vice President – EMEA Sales – Tubes, Tornio, 2017 - 2020
Heidi Alariesto, yrittäjä, Rovaniemi 2018 - 2021
Milla Saarela, yrittäjä, Posio 2018 - 2021