Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Itä

LähiTapiola Idän toimialue yltää Ylä-Savosta Karjalaan aina itärajalle saakka.
Asiakaskanta koostuu kotitalouksista, maataloudesta ja yritystoiminnasta, joista jokaisen asiakasryhmän osuus on merkittävä.

Yhtiökokous

LähiTapiola Itä Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokous

LähiTapiola Itä Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.5.2020 alkaen klo 10:00 Iisalmessa LähiTapiola Idän kokoushuoneessa, osoitteessa Riistakatu 11, Iisalmi.

Kokouskutsu

LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö ottaa huomioon koronavirustilanteen ja pyrkii minimoimaan siihen liittyvät riskit yhtiökokousjärjestelyissä, jotka poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi poikkeavat normaalista:

- Yhtiökokous pidetään mahdollisimman tiiviinä kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ainoastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.

- Pyrimme rajoittamaan kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrän niin pieneksi, ettei se ylitä valmiuslain perusteella määrättyä suurinta sallittua osanottajamäärää julkisessa kokouksessa. Tarvittaessa ryhdymme erityisjärjestelyihin jakaaksemme osanottajat useaan toisistaan eristettyyn huonetilaan Iisalmen Riistakatu 11 – kiinteistössä. Ilmoittautumisajan päätyttyä tulemme tarvittaessa tiedottamaan osallistujia myös toisesta kokoustilasta, johon rakennamme tarvittavat etäyhteydet. Näin toimien voimme varmistaa viranomaismääräysten noudattamisen ja kokouksen kesto pyritään ajallisesti pitämään mahdollisimman lyhyenä.

- Kokouksessa on yhtiön puolesta fyysisesti läsnä vain välttämättömät henkilöt eli puheenjohtaja, sihteeri, hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja.

- Kokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä mitään muuta ohjelmaa.

- Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön osakkaita kehotetaan vakavasti harkitsemaan, onko kokoukseen osallistuminen tällä kertaa välttämätöntä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 5.5.2020 klo 16:30 mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- yhtiön internet-sivulla: ilmoittaudu tästä

- sähköpostitse osoitteella: artturi.alaharjula@lahitapiola.fi

- puhelimitse: 017 684 3800

- postitse osoitteella: LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Artturi Alaharjula, Riistakatu 11, 74100 Iisalmi

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kokouskutsu on kokonaisuudessaan julkaistu 23.4.2020 ja kutsu löytyy tällä sivulla olevasta linkistä.

Tilinpäätösasiakirjat ovat 23.4.2020 alkaen osakkaiden nähtävänä myös LähiTapiola Idän Iisalmen toimistolla (Riistakatu 11, Iisalmi). Asiakirjoihin tutustumisesta varten pyydämme ottamaan yhteyttä yllä olevien yhteystietojen kautta. Asiakirjoista annetaan pyynnöstä jäljennös osakkaalle.

Iisalmessa 9.3.2020

LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus