Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Itä

LähiTapiola Idän toimialue yltää Ylä-Savosta Karjalaan aina itärajalle saakka.
Asiakaskanta koostuu kotitalouksista, maataloudesta ja yritystoiminnasta, joista jokaisen asiakasryhmän osuus on merkittävä.

Yhtiökokous

YHTIÖKOKOUS
LähiTapiola Itä Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 11.5.2023 Iisalmessa Hotelli Golden Domessa, osoitteessa Kirkkopuistonkatu 28, Iisalmi.
Seuraava kokous pidetään vuonna 2024.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Esityslista löytyy tämän linkin takaa: Esityslista 2023.

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 21.4.2023 alkaen yhtiömme Iisalmen konttorissa, Riistakatu 11, 74100 Iisalmi. Niistä annetaan pyynnöstä jäljennös osakkaalle.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2022 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 42 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Iisalmessa 3.3.2023
LÄHITAPIOLA ITÄ KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus