LähiTapiola Itä

Koli

LähiTapiola Idän toimialue yltää Ylä-Savosta Karjalaan aina itärajalle saakka.
Asiakaskanta koostuu kotitalouksista, maataloudesta ja yritystoiminnasta, joista jokaisen asiakasryhmän osuus on merkittävä.

Yhtiökokous

LähiTapiola Itä Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokous

LähiTapiola Itä Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 13.5.2019 alkaen klo 10:00 Iisalmessa Hotelli Golden Domessa, osoitteessa Kirkkopuistonkatu 28, Iisalmi.

Yhtiökokouskutsu, LähiTapiola Itä

Yhtiökokouksen esityslista, LähiTapiola Itä

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 8.5.2019 klo 16:30. Ilmoittautuminen voi tapahtua:


- yhtiön internet-sivulla: www.lahitapiola.fi/ita/yhtiokokous
- sähköpostitse osoitteella: artturi.alaharjula@lahitapiola.fi
- puhelimitse: 017 684 3800
- postitse osoitteella: LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Artturi Alaharjula, Riistakatu 11, 74100 Iisalmi

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kokouskutsu liitteineen on julkaistu 24.4.2019 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lahitapiola.fi/ita/yhtiokokous

Tilinpäätösasiakirjat ovat 24.4.2019 alkaen osakkaiden nähtävänä myös LähiTapiola Idän Iisalmen toimistolla (Riistakatu 11, Iisalmi). Niistä annetaan pyynnöstä jäljennös osakkaalle.

Iisalmessa 14.3.2019

LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Hallitus