Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Tilintarkastaja

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, eikä varatilintarkastajaa siten tarvitse valita.

Henkiyhtiön varsinainen tilintarkastaja:

KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii
Mikko Haavisto, KHT.

Tilintarkastajien palkkiot

KPMG Oy Ab on toiminut tilintarkastajana vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. LähiTapiola Henkiyhtiö on vuonna 2017 maksanut KPMG Oy AB:lle tilintarkastuspalkkiota yhteensä 29 642 euroa, veropalveluista 15 175,30 euroa sekä muista palveluista 0,00 euroa.