Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön (jäljempänä Yhtiöt) hallituksia henkilöstöön ja palkitsemiseenliittyvien asioiden käsittelyssä.

Valiokunnan muodostavat valiokunnan puheenjohtajana toimiva LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä 2-4 muuta LähiTapiola-ryhmästä riippumatonta hallituksen jäsentä, joista osa valitaan LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja osa LähiTapiola Henkiyhtiön hallitusten jäsenten keskuudesta.

Valiokunta käsittelee ja valmistelee hallitukselle mm. seuraavia asioita:

LähiTapiola-ryhmän henkilöstöstrategia ja henkilöstöpolitiikka
Yhtiöiden henkilöstö- ja seuraajasuunnittelu
Yhtiöiden johtoryhmien suoriutumisten, kapasiteetin ja potentiaalin arviointi sen varmistamiseksi, että Yhtiöillä on edellytykset niiden strategian ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamiseksi
Yhtiöiden toimitusjohtajien ja toimitusjohtajien sijaisten nimitykset sekä heidän palkkauksensa ja muut taloudelliset etuudet
Yhtiöiden vastuullisten vakuutusmatemaatikkojen, yhtiöryhmän riskienhallinnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja säännösten noudattamista valvovasta toiminnosta vastaavien henkilöiden sekä Yhtiöiden toimitusjohtajalle raportoivien johtajien nimitykset sekä heidän palkkauksensa ja muut taloudelliset etuudet
LähiTapiola-ryhmän ja Yhtiöiden johtamisesta vastaavien sekä hallituksen nimeämien muissa keskeisissä tehtävissä toimivien henkilöiden sopivuuden ja luotettavuuden varmistamista koskevat toimintaperiaatteet ja arvioinnit
LähiTapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen
LähiTapiola-ryhmän ja Yhtiöiden johdon ja henkilöstön palkitsemisperiaatteet ja henkilöstöetuudet
LähiTapiola-ryhmän ja Yhtiöiden johdon ja henkilöstön vuosittaiset tulospalkkioperusteet, -tavoitteet ja –mittarit
Yhtiöiden johdon vuosittaiset tulospalkkioiden toteumat
Valiokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta säännöllisesti vähintään 2 kertaa vuodessa. Valiokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet:

Koponen Juha

Pääjohtaja,
hallitusten puheenjohtaja

valittu tehtävään toistaiseksi

Anu Kallio

Toimitusjohtaja

Humana Finland Oy

1.1.2022 - 31.12.2023

Sami Kulla

Toimitusjohtaja

Heimland Invest Oy

1.1.2022 - 31.12.2023

Olli Latola

OTK, varatuomari

1.1.2022 - 31.12.2024

Kati Sulin

Toimitusjohtaja
Heltti Oy

1.1.2023 - 31.12.2025