Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Lappi 20.2.2024

Lappilaisten katoilla riittää nyt lunta - pudotukseen kannattaisi ryhtyä ennen suojasäitä

Lapissa riittää nyt lunta ja lähipäiville sitä on luvattu lisää. Suuret lumimäärät ovat riski kiinteistön kattorakenteille ja voivat aiheuttaa monenlaista vahinkoa. Usea kiinteistön omistaja onkin jo kiivennyt katoille arvioimaan lumen kertymiä ja ennaltaehkäisemään vahinkoja.

Rakennuksen katto on romahtanut lumen painosta.

Syksyllä aikaisin saapuneet pakkassäät ovat pitäneet huolen siitä, että Lapissa - ja lappilaisten katoilla riittää nyt lunta. Parhaimmillaan lumipeite on yli metrin ja ennusteiden mukaan sadetta on luvassa lisää monin paikoin lähipäivien aikana.

Lumikuormien poisto kuuluu huolellisen kiinteistönhoidon tehtäviin, joten pääsääntöisesti vakuutus ei korvaa lumen tai jään painosta tai näiden liikkeestä kiinteistölle aiheutuneita vahinkoja.

LähiTapiola Lapin korvausjohtajan Janne Koskelan mukaan varmin tapa välttyä ikäviltä yllätyksiltä on poistaa katolle kertynyt lumi jo hyvissä ajoin ennen vielä odotettavissa olevia lumimyräköitä ja suojakelejä.

- Suojasää tiivistää lunta, mutta ei lisää itsessään sen painoa. Jos kuitenkin samalla satelee vettä, paino voi kasvaa neliöllä kymmeniä kiloja, kun vesi imeytyy lumeen eikä pääse valumaan kattorakenteita pitkin alas maahan, Koskela kertoo.

Lumen paksuus ei myöskään kerro suoraan lumen painosta, koska lauhoilla keleillä painunut lumikerros voi hämätä tarkastelijaansa.

- Tämä voi aiheuttaa virhearviointeja lumen painon suhteen, jos lumikuormaa arvioidaan vain lumikerroksen paksuutta mittaamalla, Koskela lisää.

Vesivahinkoja ja romahtaneita rakenteita

Tällä hetkellä lumikerroksen paino vaihtelee suurimmassa osassa Lappia vesi.fi karttapalvelun mukaan 120-180 kg/m2 välillä. Suurimmat kuormat löytyvät käsivarren Lapista, jossa lumen painon arvioidaan tällä hetkellä olevan jopa yli 230 kg/m2.

- Suurimman lumikuorman paino vastaa samaa kokonaispainoa, joka syntyy, jos katolle nosteltaisiin tavanomaisia henkilöautoja vieriviereen, Koskela havainnollistaa.

Pientalojen katot kestävät yleensä hyvin normaaleja lumen painosta syntyviä kuormia, ellei rakennuksessa ole rakennusvirheistä johtuvia heikkouksia.

Lumi kuitenkin harvemmin kertyy katolle tasaisesti ja tuulen juoksuttama toispuolinen kinoslumikuorma voi aiheuttaa rakenteille epäkeskeistä rasitusta. Tämä korostuu erityisesti puutteellisesti jäykistetyissä pitkissä, korkeissa ja hallimaisissa rakennuksissa.

- Lumen kertymistä kannattaa tarkkailla erityisesti tuulen juoksuttaessa irtolunta harjan yli vastakkaiselle lappeelle tai rakennusten porrastaville osille. Kertynyt lumikerros voi olla jopa kaksi kertaa paksumpi kuin mitä se vastakkaisella puolella on, Koskela kertoo.

Lisäksi vaikka kattorakenteet itsessään kestäisivät hyvin kuormaa, lumimassat voivat kevään tullen aiheuttaa muunlaisia vahinkoja niin kiinteistölle ja sen kattorakenteille kuin ulkopuolisillekin.

- Mikäli kinoslunta on kertynyt katolle runsaasti, aiheuttaa se sään lämmetessä sulamisvesivaurioriskejä. Lumipeitteen alle muodostuva vesi voi koetella kattopinnan tiiveyttä yleisesti, mutta erityisesti porrastavien kattorakenteiden ja erilaisten läpimenojen, kuten ilmastointiputkien ja savuhormien tiiveys on koetuksella, Koskela kertoo.

Niin ikään sään lauhtuessa katolle kerrostuneet lumi ja jää ovat riskissä pudota ja aiheuttaa vahinkoa niin kiinteistön rakenteille kuin alle jääville.

- Suuret lumikuormat aiheuttavat katoilta alas syöksyessään vahinkoja kuisteille, terasseille, ilmastointihormeille, kattotikkaille, ränneille ja alla olevalle omaisuudelle. Myös katolle asennetut lumiesteet voivat irrota ja aiheuttaa kattoon vaurioita ja vuotoja, rakennusvahinkotarkastaja Pekka Rautio LähiTapiola Lapista kertoo.

- Ja tapaturmavahinkojakin putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa, jos ihmisiä tai eläimiä jää syöksyvän lumimassan alle, Rautio lisää.

Kiipeä katolle katsomaan ja käy turvallisesti lumenpudotukseen

Lumien poistoon katoilta tulee tapaturmien ja omaisuusriskisen varalta valmistautua huolellisesti. Lu-mikerroksen määrää on vaikea arvioida maasta käsin, joten varmin tapa on kiivetä katolle ja mitata lumen paksuutta eri puolita kattolapetta.

Lunta pudottaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei epähuomiossa vahingoita lapiolla ja kolalla vesikaton pintaa.

- Pohjaa myöten ei kannata raapia vaan lunta voi jättää katolle sen verran, että kattomateriaali ei rikkoudu, Rautio neuvoo.

Jyrkillä ja liukkailla kattopinnoilla turvaköydet ja -valjaat sekä kokenut työpari voivat ehkäistä merkittävästi ikäviä takaiskuja lumen pudotustöissä. Henkilövahinkojen välttämiseksi tiputuspaikan alla olevaa liikkumista tulee rajoittaa puomein, aidoin ja varoituskyltein ja huolehtia riittävästä työn keston aikaisesta liikkumisen turvallisesta ohjaamisesta.

- Oma turvallisuus on tärkeintä. Katolla liikkuessa tulee noudattaa aina erityistä varovaisuutta ja varustautua käyttämään turvaköysiä ja -valjaita, tai vaihtoehtoisesti voi turvautua alan ammattilaisen apuun, Koskela muistuttaa.