Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Lappi12.1.2024

Lappilaiset varautuvat liukkaisiin keleihin keskimääräistä paremmin - silti liukastumistapaturmia sattuu

Kun talvisää muuttuu nopeasti tai ilma lauhtuu, muuttuu jalankulkukeli usein hyvin liukkaaksi. Liukastumistapaturmat ovat talvikuukausina yksiä yleisimpiä vakuutusyhtiöiden korvaamia henkilövahinkoja myös työtapaturmavakuutuksesta. LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyyn* vastanneista lappilaisista yli kaksi kolmesta (61 %) on kaatunut kävellessään liukkailla siitäkin huolimatta, että tulosten mukaan lappilaiset varautuvat liukkaisiin paremmin kuin muut suomalaiset.

Kävelijä tasapainoilee liukkaalla talvikelillä kävellessään.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus kyselyn* mukaan miltei joka toinen lappilainen (47 %) on loukannut itseään kaatuessaan joko lievemmin tai niin, että on tarvinnut vammoihinsa hoitoa. Tyypillisiä liukastumisista aiheutuneita vammoja ovat luunmurtumat, venähdykset ja ruhjeet. Kaatuessa sattuu usein nilkkoihin, polviin, kylkiin sekä käsiin, joilla kaatuessa otetaan vastaan.

Kyselyyn vastanneista 61 % kertoi kaatuneensa kävellessään ja 34 % pyöräillessään talven liukkailla Lapin alueella. Tulosten mukaan lappilainen liukastuu muita suomalaisia useammin, vaikka varautuukin liukkaisiin paremmin kuin keskiverto suomalainen.

-Lapissa talvi on pitkä ja voiko sanoa, että otollisia kelejä liukasteluun on eteläistä Suomea enemmän. Talvet ovat nykyään myös leudompia ja nollakelin sääolosuhteita on tavanomaista useammin. Kyselyn tuloksista käy myös ilmi, että lappilaisilla on vähemmän vaihtoehtoisia reittejä valittavanaan, kun verrataan tuloksia muuhun Suomeen. On siis mentävä siitä, mistä yleensäkin, oli kunnossapitoa tehty tai ei, LähiTapiola Lapin korvausjohtaja Janne Koskela pohtii syitä.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan eniten liukastumis- ja kaatumistapaturmia tapahtuu 20-54-vuotiaille ja naisille miehiä useammin. Kaikista kaatumistapaturmista noin 4 % johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Liukastumisista aiheutuu yhteiskunnalle kustannuksina hoitokuluja, kuntoutuskuluja sekä sairauspoissaoloja. Talven liukastumisista aiheutuu vuosittain arviolta noin 1,4 miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle. Kustannuksia syntyy esimerkiksi hoitokuluista, kuntoutuksesta ja sairauspoissaoloista.

Työmatkatapaturmista kaatuminen on yleisin


Kaatumiset ovat myös isossa roolissa myös työmatkatapaturmissa. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2022 sattui 22 600 työmatkatapaturmaa, joista 18 300 oli kaatumisia.

Suurin osa työmatkatapaturmista sattuu jalankulkijoille ja toiseksi eniten pyöräilijöille. Vasta kolmanneksi eniten työmatkatapaturmia sattuu henkilöautoilijoille.

-Jos hiekoituksessa havaitsee puutteita työpaikkojen parkki- ja piha-alueilla, asiasta kannattaa olla yhteydessä huolehtivaan tahoon, eikä omaa pihan hiekoitusta pidä myöskään unohtaa. Jos on mahdollisuus etätöihin, sitä kannattaa myös hyödyntää, ja näin välttää liikkumista liukkailla keleillä, Koskela kommentoi.

Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneet tapaturmat korvataan työtapaturmana lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta, jos tapaturma sattuu matkaan liittyvässä tavanomaisessa toiminnassa ja matka on tavanomainen työssäkäynnistä johtuva matka.

Matkaan voi kuulua vähäinen poikkeaminen reitiltä esimerkiksi lapsen päivähoitoon viennin tai ruokakaupassa käynnin vuoksi. Työmatkalla sattuneista tapaturmista tulee ilmoittaa työnantajalle, joka ilmoittaa niistä työtapaturmavakuutusyhtiöön.

-Etätöiden yleistyessä monelle on kuitenkin tullut yllätyksenä, että etätöiden osalta työtapaturmavakuutus kattaa vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot. Jos siis liukastut etätöissä hakiessasi kahvia, tämän tyyppinen tapaturma menee vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen piikkiin, Koskela kertoo.

Työnantajan, jolla on runsaasti etätyötä tekeviä henkilöitä, kannattaa harkita lisäturvan ottamista etätyötä varten.

-Työtapaturmavakuutuksen liitännäinen vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus on tähän hyvä vakuutus, minkä lisäksi se on hyvä henkilökuntaetu, Koskela vinkkaa.

Seitsemän vinkkiä liukastumisen välttämiseksi

  • Valitse kengät kelin mukaan.

  • Käytä liukuesteitä.

  • Varaa aikaa matkoihin.

  • Tarkista jalankulkusää.

  • Anna palautetta kunnossapidolle.

  • Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi.

  • Keskity kävelemiseen.

Lähde: kotitapaturma.fi

*Arjen Katsaus kyselyyn vastasi 11. – 26.5.2023 välisenä aikana yhteensä 5227 henkilöä Suomessa (pl. Ahvenanmaa) ja LähiTapiola Lapin alueella 181 henkilöä. Kyselyn toteutti Kantar Public.