Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Lappi 22.4.2024

LähiTapiola mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjumisen pk-yrityksille - mukana myös lappilaisia yrityksiä

Pk-yrityksillä on vahva halu olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta resursseja voi olla rajallisesti. Ratkaisuksi tarpeeseen syntyi Keskuskauppakamarin organisoima ja LähiTapiolan mahdollistama ilmasto-ohjelma, johon myös tervolalainen NewPaakkola Oy pääsi mukaan.

NewPaakkola Oy:n kuljetinratkaisulla asiakas voi pienentää hiilijalanjälkeään.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva halu tehdä ilmastotoimia. Ennen kaikkea niitä halutaan tehdä ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisen vuoksi. Keskuskauppakamarin organisoimaan ja LähiTapiolan mahdollistamaan ilmasto-ohjelmaan valitut yli 200 yritystä kertovat, että ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi asiakkaiden odotukset ja erottautuminen kilpailijoista ovat tärkeitä syitä tehdä ilmastotoimia.

Ohjelmaan haki 300 yritystä, joista reilut 200 valittiin mukaan. Päätökset ohjelmaan valittavista yrityksistä teki Keskuskauppakamari. Valintaperusteissa painotettiin yrityksen halua sitoutua ohjelmaan.

- Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, joka tulee vaikuttamaan tavalla tai toisella meidän jokaisen elämään. Jokainen yritys ja kuluttaja voi kuitenkin valinnoillaan vaikuttaa omalta pieneltä osaltaan muutoksen nopeuteen, LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela toteaa.

Keskuskauppakamarin tarjoamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä 45 prosenttia kertoi ilmastonmuutoksen torjunnan olevan pääasiasiallinen syy tehdä ilmastotyötä. Vastaajista 20 prosenttia piti asiakkaiden odotuksia ja 20 prosenttia kilpailijoista erottautumista tärkeimpinä syinä. Muita pienempiä syitä olivat omistajien ja sijoittajien vaatimukset ja toimitus- ja logistiikkaketjusta syntyvä paine sekä taloudellinen hyöty.

- Vaikka tahtoa olisi, aina keinoja ei helposti löydy. Koulutuksen ja yhteistyön avulla voidaan jakaa oppeja ja kokemuksia vaikuttavista ilmastoteoista, Salmela lisää.

Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset tulevat saamaan koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

- Yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Ilmastolahjoituksellamme voimme auttaa pk-yrityksiä vastaamaan heidän toimintaympäristöjensä ja arvoketjujensa ilmastotavoitteisiin entistä paremmin, Salmela kiteyttää.

NewPaakkola Oy mukana ohjelmassa

Ilmasto-ohjelmaan osallistuu pk-yrityksiä eri toimialoilta ympäri Suomea. Yksi niistä on tervolalainen NewPaakkola Oy, jonka toimialana on metallirakenteiden ja niiden osien valmistus teollisuuden käyttöön.

Yhtiön controller Aino Kaisa Karjalainen on iloinen NewPaakkolan osallistumisesta Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmaan.

- Vastuullisuus on strategiamme keskiössä ja otamme sen vakavasti. Haluamme olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa etulinjassa, Karjalainen summaa.

Ilmasto-ohjelmaan hakeneiden yritysten vastauksissa korostuivat kustannukset, resurssien ja osaamisen puute, jotka ovat toimineet hidasteina ilmastotyöhön tarttumiseen. NewPaakkolassa aiheeseen on tartuttu jo muutama vuosi sitten, mutta sen jälkeen asiaa ei ole pystytty edistämään, vaikka tahtoa olisi ollut.

- Meillä on tehty jo vuodelta 2021 hiilijalanjälkilaskelma oppilastyönä, mutta omana toimintana tähän ei ole ehditty tarttumaan resurssivajeen ja osaamisenkin puutteessa eli mahdollisuus osallistua ilmasto-ohjelmaan tuli meille juuri oikeaan aikaan. Ja kyllähän meillä myös asiakkaiden suunnasta vaatimuksia ilmastotyölle tulee, Karjalainen kertoo.

Lisätietoja:

Kari Salmela, toimitusjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 050 422 5311, kari.salmela@lahitapiola.fi
Aino Kaisa Karjalainen, controller, NewPaakkola Oy, puh. 044 468 4242, ainokaisa.karjalainen@newpaakkola.com