Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa13.2.2024

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vuosi 2023: Lähes joka viides omistaja-asiakas kohtasi vahingon. Vahingoista korvattiin 94 prosenttia.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaille sattui vuonna 2023 noin 14 000 vahinkoa. Vahingoista korvattiin 94 prosenttia ja korvaushakemuksista 73 % ratkaistiin samana tai seuraavana päivänä.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vakuutusmaksutulo kasvoi viime vuonna 6,1 prosenttia edeltävästä vuodesta ja oli yhteensä 25,7 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketulos oli 7,9 miljoonaa euroa ja kokonaistulos 9,7 miljoonaa euroa. Markkinaosuus kohosi 42,15 prosenttiin ajoneuvovakuuttamisella mitattuna. Vakavaraisuussuhde säilyi edelleen hyvin vahvalla tasolla.

– Vakuutusliiketoimintamme kasvoi kannattavasti ja sijoitusmarkkinoiden hyvä vire nosti kokonaistulosta. Vahva vakavaraisuutemme luo turvaa sekä meille että omistaja-asiakkaillemme. Olen erittäin tyytyväinen, että pystyimme tarjoamaan vankkumatonta turvaa omistaja-asiakkaidemme elämään ja liiketoimintaan myös epävarmoina aikoina, kertoo LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimitusjohtaja Olli Kokkonen.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa maksoi korvauksia 14,3 miljoonaa euroa

Vuonna 2023 LähiTapiola Kainuu-Koillismaan omistaja-asiakkaille sattui noin 14 000 vahinkoa. Näistä yhtiö maksoi korvauksia 14,3 miljoonaa euroa. Eniten yleistyivät kasko-, omaisuus- ja vapaa-ajan tapaturmavahingot, joiden määrä kohosi yli 16 prosenttia edellisvuodesta. Suuntaus on ollut jatkumoa pandemiarajoitusten jälkeiselle kehitykselle, jossa liikkumisen lisääntyminen näkyy vahinkomäärien kasvuna. Erityisesti hintojen nousu ja vahinkojen yleistyminen näkyivät maksetuissa korvauksissa, jotka kasvoivat noin 7 prosenttia. Suurilta vahingoilta vältyttiin.

– Aiempina vuosina alueemme asiakkaita kiusanneet luonnonilmiövahingot jäivät vähäisiksi vuonna 2023. Sään ääri-ilmiöiden kuitenkin ennustetaan yleistyvän ilmastonmuutoksen edetessä, joten yksi vahingoton vuosi välissä ei kerro vielä tulevasta. Korvausmenoa on nostanut yleinen kulujen kasvu, mm. rakennuskustannusindeksi on lähivuosina noussut kymmenkunta prosenttia. Kohonneista vahinkomääristä huolimatta pystyimme ratkaisemaan 73 prosenttia eli suurimman osan tapauksista saman tai seuraavan päivän kuluessa, korvauspäällikkö Ari Juntunen kertoo.

– Vuosi oli kiireinen, mutta asiakkaamme voivat luottaa siihen, että asiantuntevaa palvelua oli aina nopeasti saatavilla. Laadukas puhelin- ja verkkopalvelu sekä mahdollisuus tavata kasvotusten näkyivät kasvaneena tyytyväisyytenä kaikissa asiakasryhmissä, toimitusjohtaja Kokkonen sanoo.

Lähes 3,5 miljoonan satsaukset Kainuuseen ja Koillismaalle

Vuonna 2023 LähiTapiola Kainuu-Koillismaa lahjoitti yhteensä 158 000 euroa kainuulaisten ja koillismaalaisten koulutukseen ja turvallisuuteen. Yhtiö tuki myös maatila-asiakkaidensa sähkölaitetarkastuksia ja toimialueemme 5.-luokkalaisten Sankarikoulutuksia 9 000 eurolla sekä sponsoroi paikallisia toimijoita runsaalla 50 000 eurolla.

Yhtiön omistaja-asiakkaille kertyi 2,2 miljoonaa euroa keskittämisetuja ja 0,9 miljoonaa euroa S-ryhmän Bonusta. LähiTapiola Kainuu-Koillismaa maksoi erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja yli 8,8 miljoonaa euroa.

– Meidät omistavat lähes 40 000 asiakastamme, eivät ulkopuoliset sijoittajat. Siksi tuloksemme pitääkin näkyä erityisesti asiakkaille sekä rahallisena hyötynä että jatkuvasti parantuvina palveluina, toimitusjohtaja Kokkonen sanoo.

Alkanut vuosi on LähiTapiola Kainuu-Koillismaan 160 toimintavuosi. Juhlavuoden aikana yhtiö kehittää ydinliiketoimintaansa ja satsaa alueen hyvinvointiin.

– Olemme yksi Kainuu-Koillismaan vanhimmista yhtiöistä ja juhlavuoden aikana jatkamme perustehtävämme toteuttamista, tarjoamalla omistaja-asiakkaille elämän tilanteeseen nähden oikeaa talouden, terveyden ja omaisuuden turvaa. Tulemme myös jatkamaan toimialueemme elinvoimaisuuden tukemista tekemällä lahjoituksia yleishyödyllisille yhdistyksille sekä tukemalla lasten ja nuorten harrastustoimintaa, Kokkonen päättää.

Lisätietoja:
Olli Kokkonen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa, olli.kokkonen@lahitapiola.fi