Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 13.2.2024

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotot ja toiminnan tehostuminen nostivat tuloksen erittäin hyväksi, vaikka vahinkomäärä kasvoi

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan tulos vuodelta 2023 muodostui erittäin hyväksi. Ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 61,4 miljoonaan euroon ja kokonaistulos parani yli 23 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin 41,4 miljoonaa euroa.

- Vuosi 2023 oli LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalle tuloksellisesti erittäin hyvä. Sijoitustoiminnan tuotot olivat käyvin arvoin 4,7 prosenttia ja ne paranivat edellisvuodesta yli 11 prosenttia. Kokonaistulos oli 16,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen peräti 25,4 miljoonaa euroa. Riskisuhde ilman perustekorkokulua pysyi edellisvuoden tasolla. Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 87,8 prosenttia, joka on hyvällä tasolla. Vakuutusyhtiön toiminta on pitkäjänteistä ja sijoitustoiminnalla on suuri merkitys tuloksen muodostumisessa, kuten vuoden 2023 tuloksesta nähdään. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on vakavarainen yhtiö, ja hyvä taloudellinen pohja antaa mahdollisuuden jatkossakin tuottaa asiakkaiden toivomaa kaikkikanavaista vakuutuspalvelua koko Etelä-Pohjanmaalla, toteaa LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Juha Antikainen.

- Liikennevakuutuksen liiketoimintasiirron yhteydessä vuonna 2017 alueyhtiön sijoitusomaisuuden määrä noin kaksinkertaistui. Liikennevakuutuksen toimintalogiikalla on merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen. Nostimme vuoden 2023 aikana laskuperustekorkoa ja tämä vaikutti tulokseen, koska korvausvastuuta purettiin merkittävästi, taustoittaa Antikainen.

- Kaiken kaikkiaan voi olla tyytyväinen myös yhtiön operatiivisen toiminnan kehitykseen. Vuodelle 2023 ei tehty tariffin korotuksia ja silti maksutulo kasvoi 2,4 %. Toimintakulusuhde nousi vuodesta 2022, mutta huomioiden inflaation vaikutus kulurakenteeseen toimintamme tehostui. Myös markkinaosuutemme jatkoi kasvuaan ja lähenee jo 50 prosenttia, kertoo Antikainen.

Vahinkomäärät ja maksetut korvaukset kasvoivat

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan asiakkaille maksettiin vuonna 2023 korvauksina 41,4 miljoonaa euroa. Maksettujen korvausten määrä kasvoi 3,2 miljoonaa euroa vuodesta 2022. Hintojen nousu, vahinkojen yleistyminen ja Kela-korvausten poistuminen näkyivät maksetuissa korvauksissa. Asiakkaat ilmoittivat 32 100 vahinkoa vuonna 2023, kun ilmoitettujen vahinkojen määrä vuonna 2022 oli 29 500 kappaletta. 94 prosenttia ilmoitetuista vahingoista korvattiin vuonna 2023. Korvauspäätös tehtiin 68 prosentissa vahingoista 0–1 päivän kuluessa ilmoituksesta.

- Korvauspalvelumme vuosi 2024 on alkanut vilkkaana. Alkuvuotta värittävät paukkupakkaset ja nopeat lämpötilan muutokset aina suojakeliin saakka. Tämä on niin ajoneuvoille, kuin putkistoille kuluttavaa. Kuten olemme mediasta saaneet lukea, ovat hinauspalvelut olleet täystyöllistettyjä kovien pakkasjaksojen aikana ja se näkyy luonnollisesti myös meillä. Kiinteistöissä putkien jäätymiset ovat aiheuttaneet vahinkoja. Tänä talvena on satanut paljon lunta, jota on kertynyt katoille. Painava lumikuorma voi olla riski kattorakenteille. Lumikuormien poistoon onkin syytä varautua ennen kevättalven lämpiä säitä, suosittelee Antikainen.

Asiakasetuja ja elinvoimaa Etelä-Pohjanmaalle

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 5,2 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2023.

- Liiketoiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi maksun alennuksina, asiakashyvityksinä ja palvelujen kehittämisenä. Osa tuloksesta käytetään kartuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asiakkaiden edut tulevaisuudessakin, kertoo Antikainen.

- Teimme vuoden 2023 lopulla käyttörahastolahjoitukset MIELI Lakeuden mielenterveys ry:lle 40 000 euroa ja Vapepan Etelä-Pohjanmaan alueelle 20 000 euroa. Molemmat tekevät tärkeää työtä eteläpohjalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.

- Kun lähes joka toinen eteläpohjalainen on yhtiömme asiakas, on myös meillä vakuutusyhtiönä velvollisuus osallistua aktiivisesti eteläpohjalaisten turvallisuuden edistämiseen. Tämä näkyy käytännön tasolla siinä työssä, mitä teemme vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi täällä Etelä-Pohjanmaalla. Joka keväiset sammutintarkastuspäivät, tulityökortti- ja hätäensiapukoulutukset, sekä erilaiset turvallisuutta lisäävien välineiden lahjoitukset, kuten sydäniskurit, heijastinliivit, sekä pelastusrenkaat näkyvät eteläpohjalaisten arjessa, toteaa Antikainen.

- Sponsoroimalla maakuntamme aktiivisia toimijoita lisäämme osaltamme alueen elinvoimaisuutta. Vuonna 2023 käytimme sponsorointiin 265 000 euroa, josta tukea sai 129 eri tahoa. Monipuoliset mahdollisuudet kulttuurin ja urheilun saralla vahvistavat maakunnan hyvinvointia ja kehitystä, sekä sitä kautta elinvoimaa, toteaa Antikainen.

Sitoutunut henkilöstö ja vahva brändi

- Vuoden 2023 aikana tehdyn ROIHU-henkilöstötutkimuksen mukaan yhtiöllämme on sitoutunut henkilöstö, joka arvioi yhtiömme Suomen parhaimpien työpaikkojen joukkoon arvosanalla AAA. LähiTapiola-ryhmä saavutti jo viidettä vuotta peräkkäin Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen suurten yritysten sarjassa. Eezy Flown toteuttamaan henkilöstökokemustutkimukseen vastaa vuosittain lähes 200 000 oman alansa ammattilaista. Henkilöstön sitoutuminen heijastuu myös meidän palveluumme, sillä asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla ja brändimme toimialan vahvin Etelä-Pohjanmaalla. Keskinäisenä yhtiönä olemme olemassa asiakkaitamme varten. Pitkäaikaiset tyytyväiset asiakkaat ovat paras osoitus siitä, että olemme onnistuneet tehtävässämme, toteaa Antikainen.

Uusia avainhenkilöitä

- LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalle on valittu marraskuussa 2023 uusi toimitusjohtaja. Hallitus valitsi tehtävään yhtiössä yritysliiketoimintaa johtavan Kari Niemelän. Hän aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.7.2024. Juuri nyt on käynnissä prosessi, jossa Niemelä valmistautuu ottamaan toimitusjohtajan tehtävät vastaan. Tähän liittyy liiketoimintajohtajan valinta yritysliiketoimintaan alkuvuoden aikana. On hienoa, kun voin luovuttaa tulevalle toimitusjohtajalle sisäisesti ja ulkoisesti hyvässä kunnossa olevan vakuutusyhtiön jäädessäni kesäkuun lopulla eläkkeelle, toteaa Antikainen.

Lisätietoja: Juha Antikainen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa, puhelin 0400 595625, sähköposti: juha.antikainen@lahitapiola.fi