Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Varsinais-Suomi 24.4.2024

Itsemurhayritykset kasvussa Turun seudulla: LähiTapiola Varsinais-Suomi lahjoitti 70 000 euroa Turun kriisikeskukselle itsemurhien ehkäisytyöhön

Turun seudulla poliisin itsemurhauhkaan liittyvät tehtävät ovat kasvaneet huolestuttavasti viime vuosina ja suunta on edelleen nouseva. Varsinais-Suomessa itsemurhauhkien kasvu on ollut valtakunnallista tasoa suurempaa.

Itsetuhoisuus ja pahoinvointi ovat valtakunnallinen ongelma, jonka kasvu korostuu Varsinais-Suomessa. Lounais-Suomen poliisin mukaan itsetuhoisuuteen ja pahaan oloon liittyvien tehtävien määrä on viime vuosikymmenen aikana kasvanut jopa 138 prosenttia.

- Päivystys ei yksin pysty kohtaamaan joka ikistä itsetuhoista tai itsemurhaa yrittänyttä, siksi tarvitaan myös järjestöjä, sanoo Turun kriisikeskuksen toiminnanjohtaja Minna Riitahaara .

Itsemurhat ja niiden yritykset ovat järkyttävä kriisi myös itsemurhaa yrittäneen läheisille. LähiTapiola Varsinais-Suomen tekemän lahjoituksen avulla pyritään auttamaan sekä itsetuhoisia henkilöitä että heidän läheisiään.

Lahjoituksen avulla Turun kriisikeskus on voinut palkata kriisityöntekijän, joka tekee matalan kynnyksen strukturoitua lyhytterapiaa itsemurhaa yrittäneiden parissa. Terapiamuotoa kutsutaan nimellä Linity-lyhytterapia.

- LINITY- terapiaa on tutkittu etenkin Sveitsissä, jossa se on kehitetty. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Linity-terapia vähentää uuden itsemurhayrityksen riskiä. Lisäksi LINITY-asiakkaiden myönteinen kokemus terapiasuhteesta ja kokemus lyhytterapian tuloksellisuudesta on yhteydessä itsetuhoajatusten vähenemiseen. LINITY:ssa itsemurhaa yrittänyt asiakas oppii tunnistamaan tekijöitä, jotka ovat johtaneet itsemurhakriisiin. Asiakas oppii tunnistamaan käyttäytymisessään varomerkkejä, jotka ennakoivat itsetuhoisen tilan kehittymistä sekä ottamaan käyttöön suotuisia selviytymiskeinoja itsemurhaan johtavan käyttäytymisen estämiseksi, toteaa kriisityöntekijä Anne Järnstedt Turun kriisikeskuksesta.

Tärkeässä roolissa ovat myös itsemurhaa yrittäneiden läheiset. Lahjoituksen avulla heille voidaan tarjota esimerkiksi kriisikäyntejä ja vertaistukea.

- Pahoinvoinnin merkittävä kasvu sekä se, että alueellamme yhä nuoremmat ihmiset päätyvät yrittämään näin äärimmäisiä keinoja pahan olonsa helpottamiseksi, herätti meissä vahvan tahdon olla tukemassa, että uusintayrityksiä voitaisiin välttää ennaltaehkäisevin toimenpitein. Avun piiriin pääsevät Turun seudulla yli 13-vuotiaat itsemurhaa yrittäneet sekä heidän läheisensä, sanoo LähiTapiola Varsinais-Suomen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Lotta Kannisto.

Turun kriisikeskus on parhaillaan perustamassa Varsinais-Suomeen alueellista itsemurhien ehkäisytyöryhmää, jonka tarkoituksena on tukea Varhaa alueellisen itsemurhien ehkäisytyön organisoinnissa. Ehkäisytyöryhmässä kokoontuvat toimijat, jotka kohtaavat toiminnassaan itsetuhoisia henkilöitä. Näitä tahoja ovat esimerkiksi terveydenhoito, viranomaiset ja järjestöt. Työryhmässä on tarkoitus luoda palvelupolku, jotta itsemurhaa yrittäneet ja heidän läheiset löytäisivät oikeaa ja tarpeenmukaista hoitoa silloin, kun avun tarve on kriittinen.

Kuvassa vasemmalta Lotta Kannisto, Anne Järnstedt ja LähiTapiola Varsinais-Suomen liiketoimintajohtaja Olli Alho.