Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Varsinais-SuomiTyöelämä1.9.2023

Kesätyökokemus voi olla nuoren tulevaisuuden kannalta ratkaiseva - työnantajan rooli avainasemassa

LähiTapiola Varsinais-Suomi toimii merkittävänä työllistäjänä Turun seudulla. Joka kesä yhtiö rekrytoi myös huomattavan määrän kesätyöntekijöitä. Nuorten työllistäminen ja työllistyminen ovat puhututtaneet viime aikoina. Arvokkaita työelämätaitoja opitaan jo ensimmäisestä kesätyöpaikasta lähtien. Tutkimusten mukaan kesätyökokemukset voivat parantaa huomattavasti myös tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia sekä vähentää nuorisotyöttömyyttä.

LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakulan mukaan kesätyöntekijöillä on iso vaikutus yhtiön toiminnalle kesäkuukausina sekä myös suuri yhteiskunnallinen merkitys. LähiTapiola Varsinais-Suomi palkkaa vuosittain kymmenkunta kesätyöntekijää.

Osa kesätyöntekijöistä päätyy hakeutumaan alalle, koska vakuutusalan monipuolisuus ja sen toimintaympäristö kiinnostaa nuoria. Osa taas näkee LähiTapiola-ryhmässä ison yhtiöryhmän mukanaan tuomat mahdollisuudet.

Oskari Rantalaiselle vakuutusala oli entuudestaan tuntematon. Hän kokee pääsevänsä haastamaan itseään alalla uusien asioiden äärellä. Vakuutustuotteiden osaaminen alkaa olla kesän jälkeen jo hallussa ja muitakin kokemuksia kesätyö on tuonut tullessaan.

- On ollut mukava huomata, miten työyhteisössä kaikki esihenkilöstä työkavereihin ovat helposti lähestyttäviä ja jokaisen kanssa tulee helposti juttuun. Työyhteisö on myös ollut yleisesti kannustava ja apua on ollut aina tarvittaessa saatavilla, toteaa ensimmäistä kesää LähiTapiola Varsinais-Suomessa työskennellyt Oskari.

Kesätyöntekijä Nuutti Kokko toteaa vakuuttamisen olevan kokonaisvaltainen ala, koska se liittyy vahvasti kaikkiin elämän ja yhteiskunnan osa-alueisiin; se mahdollistaa mm. ihmisten elämän, talojen, autojen, veneiden omistamisen ja yritysten liiketoiminnan.

Oskari Rantalainen, Nuutti Kokko sekä kesätyöntekijäkollegat Emilia Kukkonen ja Inka Ylhäinen ovat yhtä mieltä siitä, että kiinnostavan alan lisäksi työyhteisön merkitys on suuri. Myös sillä on valtava merkitys, miten kesätyöntekijät otetaan työyhteisössä vastaan ja miten heidät koulutetaan. Hyväksyvällä ja avoimella työilmapiirillä madalletaan kynnystä pyytää apua ja kysyä neuvoa, kun sellainen hetki koittaa. Nuoret ovat olleet osin myös yllättyneet siitä, että vaikka kyseessä on tarkkaan säännelty finanssiala ja töitä tehdään tosissaan ja tavoitteellisesti, on työilmapiiri kuitenkin sopivan rento ja ”ollaan ihan tavallisia ihmisiä”.

Aakula korostaa perehdytyksen merkitystä uusien työntekijöiden kohdalla. Työelämän ensiaskeleissa sillä on erittäin suuri merkitys, millaisen kokemuksen työelämästä saa. Lisäksi onnistumisen tunne vahvistaa varmuutta omaan tekemiseen ja se taas edesauttaa oppimaan uusia asioita nopeammin.

- Meillä perehdytetään kaikki uudet työntekijät roolista riippumatta räätälöidyn perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Perehdytysjaksosta vastaa meillä oma kouluttaja. Tämä varmistaa perehdytyksen korkean laadun ja sen, että kaikki saavat uudet oppinsa tasapuolisesti. Perehdytyksen päätyttyä jokaisella on oma kummi, joka pitää huolta, että uusi tekijä pääsee töihin kiinni ja joka auttaa tarvittaessa, kertoo Olli Aakula.

Emilia Kukkoselle vakuutusala on entuudestaan tuttu, koska perhepiiristä löytyy vakuutusalalla työskenteleviä.

- Opintojeni myötä olen kiinnostunut erityisesti vahingonkorvausoikeudesta sekä vakuutusjuridiikasta ja on kiva päästä pikkuhiljaa soveltamaan näitä oppeja käytännössä. Uskon, että ala tarjoaa paljon uusia haasteita sekä mahdollisuuden oppia uutta joka päivä. Koen, että vakuutusala on tulevaisuuden ala ja on mielenkiintoista nähdä, miten se kehittyy tulevaisuudessa esimerkiksi digitalisaation myötä tai millaisia uusia tuotteita uudenlaisiin riskeihin voitaisiin kehittää.

Inka Ylhäinen on kiitollinen siitä, miten hyvin työyhteisö on ottanut kesätyöntekijät vastaan ja hänkin kiittelee rentoa, kannustavaa ja iloista työympäristöä sekä aina valmiina auttamaan olevia työkavereita. Inka on kesän aikana löytänyt työyhteisöstä itselleen uusia ystäviä. Se tukee ajatusta, miten kesätyö tuo mukanaan myös sosiaalisen merkityksen.

Kesä lähenee loppuaan ja opinahjot täyttyvät oppilaista, mutta LähiTapiola Varsinais-Suomessa tämä ei tarkoita kesätyöntekijöiden työpolun päättymistä. Olli Aakula toteaakin tyytyväisenä, että kesätyöntekijöiden matka elämänturvaajan tehtävässä ei yleensä pääty syksyn saapumisen myötä.

- Tänäkin vuonna lähes jokainen kesätyöntekijä jatkaa meillä opintojen ohella tuntityöntekijänä, joten näin ollen voimme tarjota heille töitä jatkossakin. Tämä antaa heille mahdollisuuden oppia lisää ja syventää osaamistaan vakuuttamisen alalla.