Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous28.8.2023

Kohti vahvempaa markkinaohjautuvaa sijoittamista kustannustehokkaasti – LähiTapiola Henkiyhtiön Indeksivarainhoito -salkut päivitetään Seligson & Co Varainhoito -salkuiksi

LähiTapiola Henkiyhtiön tarjoamiin sijoitusvakuutuksiin ja ryhmäeläkevakuutuksiin valittavissa olevat Indeksivarainhoitosalkut muuttuvat Seligson & Co Varainhoito -salkuiksi. Lisäksi lanseeraamme uuden sijoitussalkun täydentämään markkinaohjautuvan sijoittamisen valikoimaamme.

Viime vuosina yhä useampi sijoittaja on alkanut hyödyntää sijoitussalkuissaan passiivisisiksi luonnehdittuja markkinaindeksipohjaisia sijoitustuotteita. Ajatuksena on, että sijoittamalla markkinaindeksejä seuraaviin indeksi- tai pörssinoteerattuihin ETF-rahastoihin sijoituksen tuottokehitys noudattaa valittua markkinaindeksiä. Indeksiä seuraamalla sijoituksen kulut pysyvät matalina. Lukuisat akateemiset tutkimukset tukevatkin indeksipohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä salkunhoidon tehostamisessa ja markkinatuoton varmistamisessa.

Myös LähiTapiola Henkiyhtiön tarjoamiin sijoitusvakuutuksiin ja ryhmäeläkevakuutuksiin on ollut valittavissa markkinalähtöiseen ajatteluun perustuvia, osake- ja korkosijoituksia yhdisteleviä Indeksivarainhoito-salkkuja. Nyt varainhoitosalkkujen nimi muuttuu ja niiden sijoitusfilosofia selkiytyy entistä markkinaohjautuvammaksi. Salkkuja hallinnoi edelleen LähiTapiola-ryhmään kuuluva LähiTapiola Varainhoito ja varainhoitosalkkujen nimi vaihtuu Seligson & Co Varainhoidoksi.

Uusittu sijoituskonsepti täydentää näkemyksellisiin ratkaisuihin pohjautuvaa tarjontaa. Salkut sopivat asiakkaille, jotka tavoittelevat markkinatuottoja kustannustehokkaasti.

- Pyrimme uudistetuilla ratkaisullamme tarjoamaan kaikille sijoittajille heidän ansaitsemansa markkinatuoton. Lähestymistapamme perustuu vahvasti rahoitusteoriaan sekä laajoihin empiirisiin akateemisiin tutkimuksiin markkinoiden toiminnasta. Monilta sijoittajilta jää tavoiteltava markkina- tai sitä korkeampi tuotto saavuttamatta ja tätä pyrimme muuttamaan. Seligson & Co Varainhoito -sijoitussalkuissa pyritään muutoksen jälkeen entistä selkeämmin kunkin salkun riskiprofiilin mukaiseen markkinatuottoon tarpeettomia kustannuksia välttäen, kertoo uusitun varainhoitokonseptin kehittäjä, johtaja Sakari Jääskeläinen LähiTapiola Varainhoidosta.

LähiTapiola-ryhmään kuuluva Seligson & Co Rahastoyhtiö on indeksisijoittamisen edelläkävijä Suomessa. Yhtiöllä on vuosikymmenien kokemus kustannustehokkaasta passiivisesta ja markkinaohjautuvasta sijoittamisesta. Jääskeläisen mukaan markkinatuoton tavoittelu sopii monenlaisille sijoittajille erittäin hyvin, sillä vain hyvin harvat sijoittajat pystyvät systemaattisesti voittamaan sijoitusmarkkinat pitkällä aikavälillä.

- Markkinaohjautuvassa sijoittamisessa keskitymme markkinoiden ylituoton tavoittelun sijaan asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa, kuten kustannusten kurissa pitämiseen ja riskienhallintaan. Markkinatuoton tavoittelussakin on huomioitava tarjolla olevat sijoitusratkaisut. Erilaisten sijoitusvaihtoehtojen kirjo on vuosien saatossa kasvanut merkittävästi, eivätkä kaikki indeksirahastot tai pörssinoteeratut ETF-indeksiosuudet suinkaan täytä laadukkaille sijoituskohteille asettamiamme edellytyksiä, Jääskeläinen sanoo.

-Joillakin osa-alueilla tai -markkinoilla tarjolla olevat indeksirahastot tai ETF:t eivät välttämättä ole paras ja kustannustehokkain vaihtoehto markkinatuoton tavoittelussa. Siksi ammattitaidosta ja kokemuksesta hyödytään myös käytännön toteutuksessa. Markkinaohjautuvassa sijoittamisessa tarvitaan sijoituskohdevalintaa ja sitä tukevaa riskienhallintaa aivan yhtä paljon kuin näkemyksellisessä sijoittamisessa. Hyödynnämme perinteisten indeksirahastojen ja ETF:ien lisäksi ratkaisuja, joiden sijoitusfilosofia on passiivinen, mutta jotka luonteeltaan voivat poiketa perinteisistä indeksirahastoista. Olennaista kuitenkin on, että sijoittaminen näihinkin kohteisiin on mahdollisimman kustannustehokasta.

Seligson & Co Varainhoito -varainhoitosalkkuja on tarjolla neljä: Seligson & Co Varainhoito 25, Seligson & Co Varainhoito 50, Seligson & Co Varainhoito 75 sekä uusi Seligson & Co Varainhoito 100. Varainhoitosalkun nimen luku viittaa salkun osakepainoon neutraalitilanteessa.

Sijoitusvakuutus mahdollistaa verotehokkaan sijoittamisen

Seligson & Co Varainhoito -varainhoitosalkut ovat valittavissa LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön tarjoamiin sijoitusvakuutuksiin ja ryhmäeläkevakuutuksiin.

Sijoitusvakuutus on pitkäaikaiseen säästämiseen tarkoitettu säästöhenkivakuutus. Sen sisään voi valita erilaisia sijoituskohteita ja niiden vaihtamisesta sopimuksen sisällä ei aiheudu veroseuraamuksia. Kertynyt tuotto verotetaan vasta, kun nostat varoja sopimuksesta. Sijoittaminen onnistuu niin pienillä kuin suuremmillakin summilla, kun esimerkiksi osakesäästötilistä tuttua ylärajaa ei ole.

Sijoitusvakuutuksella voi turvata myös läheisiään. Mahdollisessa kuolintapauksessa varat maksetaan asiakkaan valitsemalle edunsaajalle.

Kiinnostuitko Seligson & Co Varainhoidosta? Lue lisää nettisivuiltamme täältä. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön nettisivujemme kautta, jos olet kiinnostunut sijoittamaan sijoitussalkkuihimme.