Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Kainuu-KoillismaaTalous15.8.2023

Kainuu-Koillismaa: Sijoitusmarkkinoiden toipuminen johti kokonaistuloksen kasvuun

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vakavaraisuus säilyi vahvana. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 7,2 miljoonaa euroa. Vahva tuloksemme mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen ja palveluiden kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimitusjohtaja Olli Kokkosen kommentit:

”Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään paljon kehitystä positiiviseen suuntaan. Maksutulon ja asiakasmäärän kasvu kertoo asiakkaidemme luottamuksesta vakuutuspalveluja kohtaan. Sijoitusmarkkinoiden toipuminen on kasvattanut kokonaistulostamme ja vakavaraisuutemme on säilynyt edelleen vahvana.

Toimintaympäristössämme on ollut myös haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio on kasvattanut toimintakulujamme ja korvausmäärät ovat olleet kasvussa.

Ihmisten aktivoituminen koronarajoitusten jälkeen on kasvattanut sekä terveysvakuutusten kysyntää, että korvausmenoa. Korvauskulut ovat kokonaisuutena kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation ja Kelakorvausten leikkausten seurauksena.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka haluaa olla tukemassa alueen elinvoimaisuutta. Asiakkaamme päättivät keväällä siirtää viime vuoden tuloksesta 100 000 euroa käyttörahastoomme jaettavaksi yleishyödyllisille toimijoille alueellamme. Järjestimme keväällä avoimen haun käyttörahastolahjoituksia varten, jossa toimialueemme voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt saivat hakea tukea toukokuun loppuun mennessä. Hakemuksia tuli kaikkiaan 119 kpl ja julkaisemme kaikki käyttörahastolahjoitusten saajat tulevan syksyn aikana. Lahjoitusvarat halusimme kohdistaa turvallisuutta, lähiympäristön viihtyisyyttä ja henkistä hyvinvointia edistäville yhteisöille. Olemme myös sponsoroineet laaja-alaisesti, erityisesti nuorten liikkumista tukevia, koko toimialueellamme urheiluseuroja ja –joukkueita.

Jatkoimme alkuvuonna mittavan vahinkovakuutuksen tuoteuudistuksemme toteutusta. Uudistus aiheutti jonkin verran tavallista enemmän yhteydenottoja. Henkilöstömme erinomaisen työn ansiosta asiakastyytyväisyytemme on säilynyt edelleen hyvänä ja ollut jopa normaalia korkeampi henkilökohtaisissa asiakaskohtaamisissa."

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2023

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 14,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 4,6 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Kainuu-Koillismaan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Korvauskulut ovat kasvaneet erityisesti kohonneen vahinkomäärän, inflaation ja Kela-korvausten leikkausten vuoksi. Korvauskulut sisältäen korvaustoiminnan hoitokulut olivat 7,5 miljoonaa euroa ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli 56,2 prosenttia.

Inflaatio kasvatti myös toimintakuluja, jotka kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 10,4 prosenttia.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 0,5 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vakuutustekninen kannattavuus
yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 95,0 prosenttia.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan kokonaistulos oli 3,4 miljoonaa euroa ja liiketulos 2,6 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti sijoitustoiminnan positiivinen kehitys ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli 2,8 prosenttia.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaille maksettiin korvauksina 7,2 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 1,1 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,45 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
Olli Kokkonen, toimitusjohtaja, +358 50 550 4607, olli.kokkonen@lahitapiola.fi