Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PohjanmaaTalous13.8.2023

Pohjanmaa: "Kasvumme kertoo asiakkaiden luottamuksesta vakuutuspalveluja kohtaan"

LähiTapiola Pohjanmaan vakavaraisuus säilyi vahvana. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana yhtiö maksoi asiakkaillensa korvauksia 15,9 miljoonaa euroa. Vahva tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaiden etujen ja palveluiden kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Joel Sunabackan kommentit:


”Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään positiivista kehitystä. Maksutulojen ja asiakasmäärän kasvu kertoo pohjalaisten luottamuksesta vakuutuspalvelujamme kohtaan. Inflaatio ja voimakas kustannusten nousu yhteiskunnassa ovat heikentäneet suomalaisten taloutta vuoden aikana, mutta monien kulutuskäyttäytymistä mittaavien kyselyjen mukaan suomalaiset eivät kuitenkaan halua pienentää vakuutusturvaansa.

LähiTapiola Pohjanmaa on omalta osaltaan tukenut omistaja-asiakkaitaan pitämällä hinnat ennallaan vuonna 2023. Olemme asiakasomisteinen yhtiö, ja hinnoittelupäätöksen myötä halusimme auttaa asiakkaitamme ja osittain kantaa inflaatiota heidän puolestaan aikana, jolloin taloudelliset haasteet ovat olleet poikkeuksellisen yleisiä. Päätös asetti meidät kustannuspaineen alle, mutta se osoittautui silti hyväksi päätökseksi, sillä yhä useammat pohjalaiset ovat kääntyneet puoleemme.

Vuoden ensimmäisenä kuutena kuukautena saimme 1516 uutta henkilöasiakasta ja markkinaosuutemme liikennevakuutuksissa on nyt 42,8 % (verrattuna 40,7 % kesäkuussa 2022). Vahva kasvumme sekä korkea markkinaosuutemme osoittaa, että pohjalaisilla on vahva luottamus meihin paikallisena elämänturvayhtiönä.

Toimintaympäristössämme on ollut myös haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio on kasvattanut toimintakulujamme, ja kasvaneen asiakasmäärän seurauksena korvausmäärät ovat olleet kasvussa ja kannattavuus on laskenut. Ihmisten aktivoituminen koronarajoitusten jälkeen on kasvattanut sekä terveysvakuutusten kysyntää, että korvausmenoja. Korvauskulut ovat kokonaisuutena kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi.

LähiTapiola Pohjanmaa on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka haluaa olla tukemassa alueen elinvoimaisuutta.  Hallituksemme päätti keväällä siirtää viime vuoden tuloksesta 400 000 euroa jaettavaksi yleishyödyllisille toimijoille. Kevään aikana asiakkaillamme oli mahdollisuus hakea apurahaa ja olemme tehneet lahjoituksia mm. vapaapalokunnille ja meripelastusyhdistyksille. Olemme myös mukana rahoittamassa Onkilahden uutta liikennepuistoa Vaasassa. Syksyn aikana julkistamme lisää lahjoituksia, jotka edistävät lähiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä henkistä hyvinvointia. Lisäksi sponsoroimme vuosittain satakunta urheiluseuraa ja –joukkuetta edistääksemme nuorten liikuntaa.

Olemme myös tehneet laajamittaista työtä tehdäksemme LähiTapiola Pohjanmaasta vieläkin asiakaskeskeisemmän, ja keskitymme esimerkiksi lisäämään paperittoman palvelun käyttöastetta. Asiakas, jolla on paperiton palvelu käytössään, ei saa paperilaskuja, vaan löytää kaikki asiakirjansa verkkopalvelustamme. Paperittoman palvelun aktivoineiden asiakkaiden määrä on kesäkuuhun mennessä lisääntynyt noin 5 600 kpl / 6,6 prosenttiyksikköä vuoden alusta lähtien. Yhteensä 35 % asiakkaista ovat aktivoineet palvelun, joka myös merkitsee huomattavaa paperinkäytön vähenemistä.”

LähiTapiola Pohjanmaan keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2023

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 33,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 6,1 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Pohjanmaan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso kaikissa pohjalaisissa kaupungeissa ja kunnissa.

Korvauskulut olivat 18,5 miljoonaa euroa ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli 59,9 %. Inflaatio kasvatti myös toimintakuluja, jotka kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 11,5 prosenttia.

LähiTapiola Pohjanmaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 1,2 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 95,0 prosenttia.

LähiTapiola Pohjanmaan kokonaistulos oli 7,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,8 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti sijoitustoiminnan positiivinen kehitys ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli 2,9 prosenttia.

LähiTapiola Pohjanmaan asiakkaille maksettiin korvauksina 15,9 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,7 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,0 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Pohjanmaan avainluvut

1-6/2023

1-6/2022

1-12/2022

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

33,5

31,6

56,1

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

6,1 %

4,5 %

5,2 %

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

95,0 %

81,3 %

81,9 %

Riskisuhde, %

59,9 %

48,2 %

49,0 %

Toimintakulusuhde, %

35,1 %

33,1 %

32,9 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

2,9 %

-7,3 %

-6,5 %

Liiketulos, milj. eur.

4,8

5,5

10,2

Kokonaistulos, milj. eur.

7,1

-10,1

-3,7

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

283,9 %

335,6 %

332,6 %


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
Joel Sunabacka, toimitusjohtaja, 040 759 4062, joel.sunabacka@lahitapiola.fi