Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiTurvallisuus25.4.2023

Lapin kevät etenee tavanomaisesti tulvien osalta – varautuminen kannattaa kuitenkin aina

Yöpakkaset ovat hillinneet kevättulvien kehitystä Lapissa. Tulvatilanteeseen kannattaa kuitenkin varautua joka kevät, mikäli oma kiinteistö sijaitsee lähellä vesistöjä. Nopeat muutokset säässä vaikuttavat tulvahuipun ajankohtaan ja veden huippukorkeuteen.

Joka vuotinen ilmiö, kevättulvat aiheuttavat usealle kiinteistön omistajalle päänvaivaa uhkaamalla omaisuutta. Mikäli kiinteistösi sijaitsee tulvariskialueella, kannattaa kevättulviin varautua joka kevät. Vaikka tulvaennuste olisikin maltillinen, nopeat vaihtelut sään lämpötiloissa voivat muuttaa tulvatilanteen kehityssuuntaa merkittävästi. Voit tarkistaa oman kiinteistösi tulvariskin Tulvakeskuksen karttapalvelusta. Sen lisäksi kannattaa seurata ajantasaista viranomaistiedotusta tulvavesistä.

Vahinkoja on tärkeää ehkäistä kaikin keinoin ja omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Omaisuuden tuhoutuminen osittain tai jopa kokonaan on valitettava takaisku lompakolle etenkin, jos vahingot olisi olleet ehkäistävissä.

-Kotivakuutusten ehtojen mukaan vain poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingot ovat korvattavia. Vesistötulvissa poikkeuksellisuuden raja on, kun tulvimisen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Suomen ympäristökeskus määrittää vakuutusehtojen mukaisen poikkeuksellisuuden, jonka jälkeen voidaan tehdä päätökset vahinkojen korvattavuudesta. Siksi tulvavahinkojen korvattavuus selviää aina vasta viiveellä, LähiTapiola Lapin korvausjohtaja Janne Koskela kertoo.

Pienilläkin teoilla on merkitystä

Tulviin varautumisessa korostuvat toimenpiteet, joilla suojataan omaisuutta ja vähennetään tulvavesien aiheuttamia vahinkoja.

-Jo niinkin pienillä teoilla voi suojata omaisuuttaan, kuin säilyttää aina kellarivarastoissa tavarat lattiatasojen sijasta hyllyillä tai vastaavilla tasoilla. Kaikki arvokas omaisuus ja haitalliset aineet tulee siirtää kokonaan pois kellareista, Koskela vinkkaa.

-Kellarin tulvimisen varalta, kannattaa varmistaa myös viemärin takaiskuventtiilin kunto ja varata sen lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino, Koskela jatkaa.

Jos tiedossa on tavanomaista isompi kevättulva, tontista riippuen rakennusta voi pyrkiä suojaamaan pengertämällä tai hiekkasäkein ja avata pintavesien kulkureitit pois tontilta. Vahvalla rakennusmuovilla voidaan suojata rakennuksia tukemalla se paikoilleen hiekan avulla.

-Oman tontin salaojien ja rumpuaukkojen tukkimisen mahdollisuudet kannattaa selvittää ennakoivasti. Tarpeen tullen voidaan estää tulvaveden pääseminen rumpuaukkojen, esimerkiksi tienpenkereen ali tontille, Koskela kertoo.

Tulvat voivat vahingoittaa myös autoja

Pysäköitynä olleille ajoneuvoille veden pinnan kohoamisesta aiheutuneita vahinkoja korvataan kaskovakuutuksen luonnonilmiövakuutuksesta ja osittain myös kolarointivakuutuksesta. Veden vuoksi liikennekelvottomaksi muuttuneiden ajoneuvojen siirrättäminen lähimmälle korjaamolle korvataan autopalveluvakuutuksista.

Tulva- ja sulamisvedestä tielle kertyneet vesilammikot voivat yllättää kuljettajan syvyydellään. Veteen ajosta aiheutunut tekninen vika ei pääsääntöisesti ole vakuutuksesta korvattavaa.

-Vesilammikoihin ajaminen voi aiheuttaa vakavan moottorivaurion, kun moottori imee imuilman sijasta vettä. Myös auton sähkölaitteet voivat vaurioitua, LähiTapiola Lapin vahinkotarkastaja Petri Halttu muistuttaa.

Auton vaurioitumisen uhan lisäksi tulvan valtaamilla tieosuuksilla ajaminen on jo riski itsessään, koska auto voi ajautua ojaan, jos kuljettaja ei näe veden läpi missä tie kulkee.

Toimi näin tulvatilanteessa:

  • Jos rakennuksiin nousee vesi, tärkeintä on estää lisävahinkojen syntyminen. Katkaise pääkatkaisimesta sähköt ja pyri rajaamaan mahdollisuuksien mukaan veden leviäminen. Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit. Seuraa viranomaisten ohjeita.

  • Vesi- ja vuotovahinkojen korjaaminen on aloitettava mahdollisimman pian vahingon havaitsemisesta. Näin voidaan estää ja rajoittaa lisävahinkoja sekä pelastaa vahingoittumatonta omaisuutta. Vaurioitunut omaisuus kannattaa kuvata ennen korjaustöiden aloittamista.

  • Vahinkojen minimointiin ja lisävahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat omaisuuden omistajan ja haltijan vastuulla. Taloyhtiössä ilmoita vahingosta heti isännöitsijälle ja huoltoliikkeelle.

  • Vältä autoilua veden valtaamilla alueilla. Pääsääntönä vakuutuskorvauksissa on, että ajoneuvon veteen ajamisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata kaskovakuutuksista.

Ilmoita vakuutusyhtiölle:

  • Kaikkien asiakkaiden kannattaa tarvittaessa tehdä vahinkoilmoitus tulvan aiheuttamista omaisuusvahingoista. Vahingoittunut omaisuus kannattaa kuvata.

  • Kun veden pinta on kääntynyt laskuun, tilaamme kosteutuskartoituksen. Kartoituksen perusteella saadaan tieto, miten jatkotoimenpiteiden osalta edetään.

  • Kotivakuutusten ehtojen mukaan vain poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingot ovat korvattavia. Vesistötulvissa poikkeuksellisuuden raja on, kun tulvimisen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Suomen ympäristökeskus määrittää vakuutusehtojen mukaisen poikkeuksellisuuden, jonka jälkeen voidaan tehdä päätökset vahinkojen korvattavuudesta. Siksi tulvavahinkojen korvattavuus selviää aina vasta viiveellä.

  • Ilmoita vahingosta verkkopalvelussa, mobiilissa tai puhelimitse 016 554 3600.

Lisätietoja:

Janne Koskela, korvausjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 563 5051, janne.koskela@lahitapiola.fi

Petri Halttu, vahinkotarkastaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 743 4176, petri.halttu@lahitapiola.fi