Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiTurvallisuus12.4.2023

Näkö on ammattiautoilijan tärkein aisti

Kuljettajan näkökyky on keskeinen liikenneturvallisuutta parantava seikka, joka korostuu paljon liikenteessä liikkuvien ammattiautoilijoiden kohdalla. LähiTapiola Lapin, Napapiirin Kuljetus Oy:n ja optikkoliike Brilletin yhteistyönä toteuttama liikennenäköprojektin perusteella Napapiirin Kuljetuksen osakasyrittäjien ajokorttivaatimukset täyttyvät hyvin.

Mahdollisimman tarkka näkeminen antaa pelivaraa liikenteessä usein yllättäen eteen tuleville tilanteille. Kuljettajan tarkka näkökyky on keskeinen niin omaa kuin muidenkin liikenneturvallisuutta parantava seikka.

-Liikenteessä emme koskaan voi täysin tietää, missä kunnossa vastaantulijat ovat. Siksi on tärkeä huolehtia omasta ajokyvystä, jotta voi mahdollisuuksien mukaan reagoida yllättäviin tilanteisiin, LähiTapiola Lapin liiketoimintajohtaja Jukka Elkki sanoo.

LähiTapiola Lapin, Brilletin ja Napapiirin Kuljetuksen syksyllä 2022 käynnistyneessä liikennenäköprojektissa tutkittiin yhteensä 22 ammattiautoilijan näkökyky optometristin toimesta. Näöntutkimukseen sisältyi perusteellinen näön- ja silmänterveyden, kontrastinäön ja näkökentän tutkimus sekä silmänpohjan valokuvaus ja OCT-kerroskuvaus. Tutkimusten perusteella määritettiin tutkittavan ajonäkökyky ja silmän terveys.

Tutkituista ammattiautoilijoista jokainen täytti II ryhmän ajokorttivaatimukset joko käytössä olevilla silmälaseissaan tai ilman. Uudet ajamiseen suunnitellut lasit hankittiin kuitenkin 18 tutkittavalle. Lisäksi yksi tutkituista tarvitsi silmätautien erikoislääkärin tutkimuksen silmäsairausepäilyn vuoksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut tutkimushetkellä kyseisen henkilön ajonäkökykyyn.

-Tulokset ovat ilahduttavat, sillä erilaiset vuosien varrella tehdyt liikennenäkötutkimukset antoivat olettaa, että tulokset ovat heikommat, optikkoliike Brilletin yrittäjä, optometristi Pasi Hiukka kiittelee.

Ajokorttilaki määrittelee eri ajokorttiluokkien näöntarkkuusvaatimukset. Näöntarkkuuden lisäksi ajokorttisäädöksissä puhutaan näkökentästä, jonka on oltava normaali.

-Kun huomioidaan näöntarkkuuden ja näkökentän puutteet sekä hämärässä näkemiseen liittyvä kontrastinäön aleneminen, jopa 5-10 prosenttia kuljettajista voisi nähdä liikenteessä paremmin, Hiukka arvioi.

Liikennenäkötutkimus perustui vapaaehtoisuuteen, mikä voi vaikuttaa positiiviseen tulokseen. Kannustimena tutkimukseen osallistumiselle toimi maksuton näöntutkimus sekä Brilletin ja LähiTapiola Lapin kustantamat ajamiseen suunnitellut linssit. Ainostaan kehysten hankinta jäi tutkittavan omalle kustannukselle.

Liikenneonnettomuuksien taustalla usein inhimillinen tekijä

Onnettomuustietoinstituutti OTIn mukaan moottoriajoneuvo-onnettomuuksien taustalla on yleensä monia riskitekijöitä, joista keskeisin löytyy usein ratin takaa.  Yleisesti tarkasteltuna vuonna 2021 onnettomuuksista 89 prosentissa vaikutti taustalla jokin inhimillinen, ihmiseen liittyvä riskitekijä.

Ihmiseen liittyviä riskitekijöitä ovat esimerkiksi päihteet, sairaus, aistivajeet, väsymys tai mielentilaan liittyvät tekijät. Inhimilliset riskitekijät liikenteessä käyvät ilmi myös LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus -tutkimuksesta*. Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan kahdeksan prosenttia lappilaisista vastaajista on ollut sellaisen kuljettajan kyydissä, jonka näkö tai kuulo on heikentynyt. Kaksi prosenttia vastaajista on ajanut, vaikka näkö tai kuulo on heikentynyt.

Ikä on merkittävä riskitekijä monissa silmäsairauksissa ja näkemisen ongelmissa. Nykyisen tieliikennelain mukaan raskaan liikenteen ajokortit ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan ja todistus terveydentilasta pitää toimittaa aina ajokorttia uusittaessa sen jälkeen, kun ajokortinhaltija on täyttänyt 45 vuotta.

-Näkökyky on ammattiautoilijan tärkeimpiä ominaisuuksia ja avainasemassa turvallisissa kuljetuksissa. Erityisesti harjoittamamme raskaan liikenteen kuljetuksissa onnettomuuden vaikutukset voivat olla pahimmillaan erittäin vakavia. Pyrimme edistämään ikääntyvien kuljettajiemme työkyvyn ylläpitämistä, missä näkökyky on yksi tärkeä osa-alue, Napapiirin Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Janne Keskinarkaus kertoo.

Napapiirin Kuljetuksen tavoitteena on nolla tapaturmaa ja onnettomuutta. Yhteistyö LähiTapiolan ja Brilletin kanssa on yksi askel kohti tätä tavoitetta.

-Vaikka aina on parantamisen varaa, tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuljettajamme pitävät huolta näkökyvystään, Keskinarkaus iloitsee.

Lisätietoja:

Jukka Elkki, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 594 3135, jukka.elkki@lahitapiola.fi

Pasi Hiukka, optometristi, yrittäjä, Brillet, puh. 040 717 1988, pasi.hiukka@brillet.fi

Janne Keskinarkaus, toimitusjohtaja, Napapiirin Kuljetus Oy, puh. 050 337 8492, janne.keskinarkaus@napapiirinkuljetus.fi

*LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen osallistui 5.–26.1.2022 kaikkiaan 5 796 suomalaista. LähiTapiola Lapin toiminta-alueelta vastaajia oli 182. Kyselyn toteutti Kantar TNS. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko maan tasolla noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja LähiTapiola Lapin alueella noin +/- 7,2 prosenttiyksikköä.