Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PohjoinenElämänturva4.4.2023

Hyvinvoiva Pohjoinen – 160 000 € Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan hyväksi

Asiakkaiden omistaman ja paikallisen elämänturvayhtiö LähiTapiola Pohjoisen tavoitteena on edistää vastuullisesti Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointia, turvallisuutta ja elinvoimaa. Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksin jaetaan henkisen hyvinvoinnin edistämiseen yhteensä ennätykselliset 160 000 euroa vuonna 2023.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yksilöiden ja yhteisöjen henkisen hyvinvoinnin merkitys korostuu. LähiTapiola Pohjoinen haluaa olla mukana rakentamassa luottamusta tulevaan oman alueensa yhteisöissä. Poikkeukselliset vuodet – korona, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, taloushaasteet – ovat vain lisänneet tarvetta henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen.

Vuonna 2023 LähiTapiola Pohjoisen Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitukset suunnataan henkisen hyvinvoinnin edistämiseen, sisältäen esimerkiksi seuraavat teemat:

• Mielenterveys ja ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin edistäminen
• Mielenterveyttä edistävät hankkeet tai tutkimus
• Yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen eri elämänvaiheissa
• Ikäihmisten sosiaalista vuorovaikutusta lisäävien vapaaehtoistoiminnan muotojen tukeminen.

Lahjoitusten avulla yhtiö vaikuttaa aktiivisesti lähiyhteisössä, ja kannustaa myös alueen kuluttajia ja yhteisöjä äänestämään ajankohtaisia ja alueen hyvinvointia edistäviä lahjoituskohteita.

Paikallista lahjoituksen saajaa voi äänestää avoimen lomakkeen kautta 1.5.2023 mennessä. Ennakkoon valitut 13 äänestyskohdetta edistävät kukin omalla tavallaan erilaisten kohderyhmien henkistä hyvinvointia laajasti Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla:

 • A-klinikkasäätiö sr: Lumipallokoulutus eli vertaistoimijakoulutus mm. tartuntataudeista, yliannostuksista, ensiavusta ja oman hyvinvoinnin ylläpidosta huumeita käyttäville ihmisille sekä A-klinikkasäätiön Lääkäri Aten kiertue kouluille ja koulukodeille Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla mm. huumausaineiden haittavaikutuksiin, tartuntatauteihin, päihderiippuvuuden kehittymiseen sekä rikollisuuteen ja vankilakierteeseen liittyen.

 • Hyvän mielen talo ry: Voice the Taboo - anna ääni mielenterveydelle! Kulttuurihyvinvointia vahvistavaa toimintaa, joka kohdennetaan omaa ja omaisen kokemusta mielenterveysongelmista omaaville, vähentämään negatiivista leimautumista ja yksin jäämisen  kokemuksia.

 • Jokilaaksojen Tiimi ry: "Ruohonjuuritason" digikaveri- ja digiopastus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä yli 65 vuotiaille etä- ja lähiopastuksella, vertaisryhminä ja yksilöohjauksena, myös osana tapahtumia, Jokilaaksojen Tiimi ry:n toiminta-alueella (15 kuntaa) hyödyntäen  yhteistyökumppanuutta.
  Ennaltaehkäisevään palvelupolkuun (Enni-malli) osallistuminen, tarjoamalla vertaistukea ja ryhmätoimintaa jäsenyhdistysten kautta kotiin annettavien palvelujen asiakkaille.

 • Mielenvireys ry: Yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen eri elämänvaiheissa: mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevaa ryhmä-, työpaja- ja tapahtumatoimintaa eripuolilla Pohjois-Pohjanmaata.

 • Lintulammen asukasyhdistys: Osallisuuslähete-toiminta, jossa yksinäisiä ikäihmisiä etsitään ja ohjataan yhdistyksen järjestämiin erilaisiin liikunta- ja virikeryhmiin.

 • MIELI Oulun seudun mielenterveys ry: Käynti kerrallaan kriisikeskustyössä: yksi osa-aikainen (40 %) hanke/kriisityöntekijä 1,5 vuodeksi, jolla on tietämystä ja osaamista Käynti kerrallaan toimintatavasta. Työntekijän tehtävänä on toteuttaa kriisivastaanottoa Käynti kerrallaan menetelmällä ja kehittää saadun kokemuksen pohjalta Käynti kerrallaan toimintamalli kriisikeskustyöhön.

 • Nuorten Ystävät ry: KULTA- kerhotoimintamalli, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin- ja tunnesäätelytaitojen vahvistuminen kulttuurin ja taiteen avulla.

 • Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr: Yhdistämö – yksinäisestä osalliseksi: intensiivinen ja kotiin jalkautuva kohtaaminen, säännöllisesti toteutettavat ryhmätoiminnot ja tuettu vertaistoiminta.

 • Oulun kaupunki / nuorisopalvelut: Kauppakeskus Valkean nuorten tilan toiminnan järjestäminen yhteistyössä ODL:n, ja Nuorten Ystävien kanssa. Toiminta on nuorten vapaa-aikaan sijoittuvaa ja nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa.

 • Oulun seurakuntayhtymä: Laajennetaan walk in -terapian eli maksuttoman ratkaisukeskeisen lyhytterapian tarjoamista 16–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille mielen hyvinvoinnin tukemiseksi Oulun kaupungin reuna-alueille ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.

 • Pelastakaa Lapset ry: Eväitä Elämälle ohjelma: tukea lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin, Eväitä elämälle ohjelman kautta. Ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa tai jatkaa koulunkäyntiään on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

 • Suomen Punainen Risti Oulun piiri: Monimuotoinen ystävätoiminta: vapaaehtoiset järjestävät toimintaa paikallisesti lähellä ihmisiä tavoitteena auttaa heikoimmassa asemassa olevia. Avustuksella toteuttaisimme kaikille avoimia tapahtumia, joilla lievitetään yksinäisyyttä, tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista, annetaan ruoka-apua, edistetään lapsiperheiden hyvinvointia ja tuetaan ikäihmisten ja omaishoitajien jaksamista.

 • Vamos Oulu, Helsingin Diakonissalaitos Säätiö sr: Vamos Oulu: 16–29-vuotiaille nuorille yksilöllistä valmennusta, sekä ryhmätoimintaa mielen hyvinvoinnin, sekä arjen- ja elämänhallinnan tueksi.

Lahjoituksen saajat ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä tai yhteisöjä, jotka toimivat LähiTapiola Pohjoisen toiminta-alueella Pohjois- tai Keski-Pohjanmaalla. Valinnoissa huomioidaan äänestystuloksen lisäksi muun muassa vaikuttavuus ja lahjoituskohteiden maantieteellinen monipuolisuus. Yksittäisen lahjoituksen summa on 5000 - 50 000 €, ja lahjoitusten yhteissumma on LähiTapiola Pohjoisen 160-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ennätykselliset 160 000 €.

Vastuullisuus on koko LähiTapiola Pohjoisen toimintaa ohjaava arvo. Sen lisäksi, että yhtiö turvaa omistaja-asiakkaidensa elämää riskien varalta, se tekee myös paikallisia – pienempiä ja suurempia – elämänturvatekoja. Nyt haettavien Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitusten lisäksi vastuullisuustyötä toteutetaan mm. lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamiseen kohdennetulla Nuori Pohjoinen -tuella, vahingontorjuntatyöllä kuten sammutintarkastuksilla ja hätäensiapukoulutuksilla, henkilökunnan vapaaehtoistyöllä sekä oppilaitosyhteistyöllä.

Äänestyslomakkeelle pääsee suoraan tästä linkistä.

Lisätiedot öytyvät sivulta www.lahitapiola.fi/hyvinvoivapohjoinen