Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Vellamo23.3.2023

LähiTapiola Vellamo lahjoittaa yhteiseen hyvään

LähiTapiola Vellamo lahjoittaa rahaa alueen yleishyödyllisille yhteisöille käyttörahastosta, johon on aiempien vuosien tuloksista siirretty varoja.

Vellamo

Lahjoitamme rahaa alueen yleishyödyllisille yhteisöille käyttörahastosta, johon on aiempien vuosien tuloksista siirretty varoja. Lahjoitusten saajia voi ehdottaa 16.4.2023 asti osoitteessa: lyyti.in/lahjoitus2023

Lahjoituksen saajan tulee olla voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys tai yhteisö, joka toimii LähiTapiola Vellamon toiminta-alueella. Lahjoitushakemusten käsittelyssä painotetaan paikallisuutta ja alueellista tasapuolisuutta. LähiTapiola Vellamon toimialue kattaa Kouvolan, Päijät-Hämeen, Hyvinkään ja Riihimäen.

Vuonna 2023 lahjoitukset menevät pääsääntöisesti seuraaviin tarkoituksiin:

1. Arjen turvallisuus ja pelastustoiminta

  • Paikallisyhteisöjen ja haja-asutusalueiden arjen turvallisuutta parantavat hankkeet (palo-, vesi, liikenneturvallisuus).

  • Vapaaehtoisten palokuntien toiminta, vapaaehtoinen meripelastustoiminta.

  • Pelastustoiminnan vapaaehtoistyöhön liittyvät hankkeet tai tutkimus.

2. Kestävä, viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö

  • Turvallisuutta ja viihtyisyyttä parantavat hankkeet esim. koulujen ja harrastuspaikkojen lähellä.

  • Kylä- ja kaupunginosayhdistysten hankkeet asuinalueen viihtyisyyden parantamiseksi.

  • Maiseman tai rantojen raivaus- ja siivoushankkeet.

3. Henkisen hyvinvoinnin edistäminen

  • Mielenterveys ja ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin edistäminen.

  • Mielenterveyttä edistävät hankkeet ja tutkimus.

  • Yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen eri elämänvaiheissa.

  • Ikäihmisten sosiaalista vuorovaikutusta lisäävien vapaaehtoistoiminnan muotojen tukeminen.

Muu sponsorointi kuten seurojen tai urheilujoukkueiden rahallinen tukeminen eivät kuulu tämän lahjoituksen piiriin.

Tee lahjoitusehdotuksesi tästä.