Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
8.3.2023

LähiTapiola uudistaa vakuutusjärjestelmiään ja yhdenmukaistaa tuotevalikoimaansa – asiakkaille lähetetty viestintävirheen takia uudet vakuutusten irtisanomisilmoitukset

Olemme uudistaneet vakuutus- ja korvausjärjestelmäämme sekä vakuutustuotteitamme vuodesta 2020 lähtien. Se tarkoittaa, että muun muassa vakuutustuotteita yhtenäistetään vakuutusehdoiltaan. Vuosien 2021-2023 välisenä aikana lähetimme asiakkaillemme kirjeet koskien uudistuksen piirissä olevien vakuutusten irtisanomista, mutta epätäsmällisen viestinnän takia asiakkaat saavat nyt uudet irtisanomiskirjeet.

Uudistamme vakuutus- ja korvausjärjestelmäämme sekä vakuutustuotteitamme, koska haluamme parantaa asiakaspalveluamme, tehostaa toimintaamme ja varmistaa asiakkaiden yhdenmukaisen ja heidän tarpeisiinsa sopivan vakuutusturvan. Tämä tarkoittaa, että muun muassa useiden vuosikymmenien aikana ja jo ennen nykyisen LähiTapiola-ryhmän muodostamista käytetyt vanhat vakuutustuotteet yhtenäistetään vakuutusehdoiltaan. Osalle asiakkaista tulee tässä yhteydessä useampia vakuutusehtojen muutoksia. Vakuutusyhtiö ei voi toteuttaa tällaisia muutoksia yksipuolisella ilmoituksella, vaan vakuutussopimuslaki edellyttää, että vakuutussopimukset pitää irtisanoa ja asiakkaille tulee selkeästi tarjota niiden tilalle uutta vakuutusta.

Olemme 2021-2023 välisenä aikana lähettäneet asiakkaillemme kirjeet uudistuksen piirissä olevien vakuutusten päättymisestä. Kirjeet koskivat koti-, eläin-, metsä-, vene-, tapaturma-, matka- ja/tai sairauskuluvakuutuksia. Samassa yhteydessä tarjosimme irtisanottavien vakuutusten tilalle uudistettuja vakuutuksia. Uusi vakuutus tuli voimaan, kun asiakas maksoi laskun. Jos asiakas totesi, ettei enää tarvitse hänelle tarjottua vakuutusta, hän ei maksanut uutta vakuutusmaksua, jolloin uusi vakuutus ei tullut voimaan.

Aiemmissa kirjeissä puhuttiin vakuutusten päättymisestä , minkä vuoksi viesti jäi epäselväksi, eikä irtisanominen siten ollut juridisesti pätevä. Tämän vuoksi LähiTapiola on alkukeväästä lähtien porrastaen lähettänyt asiakkailleen toisen kirjeen, jossa vakuutus irtisanotaan uudelleen, jotta irtisanominen tulisi virallisesti voimaan ja asiakkaalle mennyt epäselvä viestintä korjaantuisi. Kirjeessä on myös tarkemmin listattu ne asiakkaan vakuutukset, jotka irtisanotaan. Näin asiakkaan on helpompi tunnistaa kyseiset vakuutukset. Kirjeet saapuvat asiakkaillemme kesään mennessä.

Kaksi vakuutusta voimassa, asiakas maksanut vain toisesta – korvaukset tehdään asiakkaan kannalta suotuisamman vakuutusehdon mukaisesti

Asiakkaalla ei ole syytä huoleen, vakuutusturva on voimassa. Virheemme takia kirjeen saaneilla asiakkaillamme on tällä hetkellä voimassa kahdet vakuutukset. Asiakas ei kuitenkaan maksa kahdesti. Vanhasta vakuutuksesta ei ole peritty vakuutusmaksua siitä lähtien, kun uusi vakuutus on astunut voimaan - eli kun asiakas on hyväksynyt uuden tarjotun vakuutuksen maksamalla laskunsa. Jos asiakkaalle sattuu korvattava vahinko, sovellamme korvattavuuden ja korvauksen määrän osalta sen vakuutuksen vakuutusehtoja, joka johtaa asiakkaan kannalta edullisempaan lopputulokseen. Mahdollisesti aiemmin antamamme korvauspäätökset oikaisemme oma-aloitteisesti ja olemme tarvittaessa yhteydessä asiakkaaseen.

Epäselvissä tilanteissa asiakas voi aina olla yhteydessä LähiTapiolaan ja omaan alueyhtiöönsä

Osa asiakkaista on voinut jo hyväksyä uuden vakuutuksen, osa halunnut irtisanoa ja osa ei ole vielä maksanut uutta vakuutusta.

Jos asiakas on hyväksynyt uuden vakuutuksen maksamalla vakuutusmaksun, vakuutusturva on voimassa, eikä hänen tarvitse tehdä muutoksia voimassa olevaan vakuutukseen.

Jos asiakas ei ole hyväksynyt uutta tarjottua vakuutusta tai on sen itse myöhemmin irtisanonut, vanha vakuutus lakkaa olemasta voimassa asiakkaan kuluvan vakuutuskauden tai vakuutusmaksukauden päättyessä.

Jos asiakkaalla on kysyttävää vakuutuksestaan, hän voi aina olla yhteydessä LähiTapiolaan ja omaan alueyhtiöönsä.

Pahoittelemme asiakkaille epäselvästä viestinnästämme koitunutta mahdollista haittaa.

Olemme koonneet asiakkaille Kysymys ja vastaus -tietopaketin aiheesta osoitteeseen: Tuoteuudistus | LähiTapiola (lahitapiola.fi)