Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Savo-KarjalaTalous20.2.2023

LähiTapiola Savo-Karjalan tulostiedote 1.1.-31.12.2022: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua. Sijoitustuottoja heikensi haasteellinen sijoitusympäristö

LähiTapiola Savo-Karjalan vakavaraisuus vahvistui vuonna 2022. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 18,8 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Savo-Karjalan toimitusjohtaja Asko Lammelan kommentit:


”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

Liiketoiminnan kasvaessa ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyessä koronarajoitusten purun jälkeen myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat noin tuhannella kappaleella. Maksoimme vakuutuskorvauksia yhteensä 18,8 miljoonaa euroa. Alueyhtiömme asiakkaille sattui vuoden aikana 2 suurvahinkoa eli yli 300 tuhannen euron vahinkoa.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Teimme viime vuoden aikana hieman alle 100 tuhannella eurolla käyttörahastolahjoituksia. Lahjoituksia ovat saaneet muun muassa Metsämuseo Lusto, Sodan ja rauhan keskus Muisti ja lisäksi lukuisat paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt. Lisäksi sponsoroimme vuosittain useaa urheiluseuraa ja –joukkuetta. Pyrimme tukemaan erityisesti lasten ja nuorten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme jatkuvat. Ukrainan sota, korkojen ja yleinen hintojen nousu vaikuttavat myös LähiTapiola Savo-Karjalan yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola Savo-Karjala voi toteuttaa omistajatahtoa tukemalla omistaja-asiakkaitaan muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla.”

LähiTapiola Savo-Karjalan keskeisimmät tulostekijät vuonna 2022


Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 34,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 4,2 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Savo-Karjalan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti yritysliiketoiminnassa.

Korvauskulut säilyivät vuoden 2021 tasolla ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on palautunut pandemian jälkeen pitkän ajan keskiarvojen tasolle. Korvauskulut olivat 21,4 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 89,5 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 9,4 prosenttia.

LähiTapiola Savo-Karjalan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 3,2 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Savo-Karjalan kokonaistulos oli -7,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 3,5 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -7,5 prosenttia.

LähiTapiola Savo-Karjala huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnin osalta sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen osalta henkilökohtaisesti kaikkialla Suomessa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut


LähiTapiola Savo-Karjalan asiakkaille maksettiin korvauksina 18,8 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 3,13 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,09 miljoonaa euroa.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Mikkelissä asunto-osakeyhtiö Valssimyllyn rakennushanke saatiin päätökseen. Rakennuksessa sijaitsevat Lähitapiola Savo-Karjalan toimitilat kolmessa kerroksessa sekä 30 vuokra-asuntoa, jotka herättivät suurta kiinnostusta heti valmistuttuaan.


Lisätiedot
Asko Lammela, toimitusjohtaja, +358 400 806 516, asko.lammela@lahitapiola.fi