<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Vellamo 16.2.2023

LähiTapiola Vellamolla poikkeuksellinen vahinkovuosi

LähiTapiola Vellamon vahinkovuosi oli poikkeuksellinen, kuitenkin vakavaraisuus vahvistui entisestään. Korvauksia maksoimme asiakkaille 55,3 miljoonaa euroa, vakuutusmaksujen keskittämisetuina hyvitimme asiakkaille 7,1 miljoonaa euroa ja S-Ryhmän bonuksia maksoimme 2,7 miljoonaa euroa.

Vellamo

”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen, jolloin yhtiössä kirjattiin poikkeuksellisen paljon suurvahinkoja ja vahinkovakuutusliike jäi tappiolliseksi. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi. Vahvistimme kuitenkin edelleen asemaamme liikennevakuutuksen markkinajohtajana. Toimialueellamme vahinkovakuuttamisen markkinaosuus oli vuoden lopussa noin 34 %. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

Liiketoiminnan kasvaessa ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyessä koronarajoitusten purun jälkeen myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat. Maksoimme vakuutuskorvauksia yhteensä 55,3 miljoonaa euroa. Eniten ovat kasvaneet sairaskuluvakuutusten ja ajoneuvovakuutusten vakuutuskorvaukset. Alueyhtiömme asiakkaille sattui vuoden aikana 25 suurvahinkoa (yli 100 000 euron vahinkoa).

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme alkuvuoden aikana tehneet käyttörahastolahjoituksia muun muassa LUT-yliopistolle 100 000 eurolla yhdessä LähiTapiola Kaakkois-Suomen kanssa sekä 20 000 eurolla Ukrainaan Suomen Punaisen Ristin kautta.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme jatkuvat. Ukrainan sota, korkojen ja yleinen hintojen nousu vaikuttavat myös LähiTapiola Vellamon yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola Vellamo voi toteuttaa omistajatahtoa tukemalla omistaja-asiakkaitaan muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla.”

LähiTapiola Vellamon keskeisimmät tulostekijät vuonna 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 76,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 2,2 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Vellamon korkea asiakaspysyvyys.

Korvauskulut kasvoivat vuonna 2022 ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on kohonnut merkittävästi. Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja lisääntynyt yhteiskunnallinen aktiviteetti kasvatti maksettuja korvauksia. Erityisen piikin korvausmenoissa aiheutti poikkeuksellinen määrä (25 kpl) suurvahinkoja. Yleensä suurvahinkojen määrä on noin kymmenen kappaletta per vuosi. Valtaosa tämän vuoden suurvahingoista on rakennusvahinkoja. Kohonnut inflaatio kasvatti korvauskuluja loppuvuoden aikana. Korvauskulut olivat 59,3 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 103,3 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 6,3 prosenttia.

LähiTapiola Vellamon vahinkovakuutustoiminnan kate oli -2,8 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Vellamon kokonaistulos oli -17,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -3,7 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -5,5 prosenttia.

LähiTapiola Vellamo huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnin osalta sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen osalta henkilökohtaisesti kaikkialla Suomessa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Vellamon asiakkaille maksettiin korvauksina 55,3 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 7,1 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 2,7 miljoonaa euroa.

Vellamo

Panostaminen nuoriin

Pidämme tärkeänä panostamisen nuoriin. Olemme mukana pienoisyhteiskunta Yrityskylä Hämeen toiminnassa. Vuosi 2022 oli ensimmäinen toimintavuosi, jonka aikana 5571 kuudesluokkalaista vietti koulupäivän Niemen Kampukseen avatussa pienoiskaupungissa. Lisäksi halusimme mahdollistaa kaikille Päijät-Hämeen peruskoululaisille mahdollisuuden kokea perinteiset Salpausselän kisat paikan päällä ja tarjosimme kisaliput heille maksutta.

Muita jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia vuoden aikana oli suojatietempauksemme koulujen alkaessa, huomioliivien jaot päiväkoti- ja esikouluikäisille sekä sankarikoulutukset, jotka toteutimme yhdessä Suomen Punaisen Ristin Ensiavun kanssa viides- kuudesluokkalaisille niin Kouvolassa, Päijät-Hämeessä kuin Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Lisäksi tarjosimme maksuttomia työturvallisuuskorttikoulutuksia yritysasiakkaillemme sekä myös sammutintarkastuksia asiakasetuhintaan.