Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Talous 15.2.2023

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan tulostiedote 1.1.-31.12.2022: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo sekä markkinaosuus jatkoivat kasvuaan

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan vakavaraisuus vahvistui vuonna 2022. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 38,2 miljoonaa euroa. Sijoitustuottoja heikensi haasteellinen sijoitusympäristö. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallitus päätti, ettei vakuutusten hintoja koroteta vuodelle 2023.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Juha Antikaisen kommentit:


”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

Liiketoiminnan kasvaessa ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyessä koronarajoitusten purun jälkeen myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat ollen 30 tuhatta kappaletta. Maksoimme vakuutuskorvauksia yhteensä 38,2 miljoonaa euroa. Eniten ovat kasvaneet vapaaehtoisten henkilövahinkojen korvaukset, lähes miljoona euroa. Alueyhtiömme asiakkaille sattui vuoden aikana kuusi suurvahinkoa eli yli 300 tuhannen euron vahinkoa.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallitus päätti syksyllä 2022, että yhtiössä ei tehdä korotuksia vakuutusmaksuihin vuodelle 2023. Valtaosaan vakuutussopimusten hinnan muutoksista vaikuttaa lisäksi indeksikorotus, joka johtuu kustannusten noususta. Myös tämä indeksikorotus päätettiin jättää tekemättä yhtiössä vuodelle 2023. Vastaavaa päätöstä ei ole tehty aiemmin. Päätökseen vaikutti energiakriisistä, sodasta ja inflaation noususta aiheutunut haastava tilanne LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan omistaja-asiakkaille. Kyseessä on merkittävä vastaantulo asiakkaille tilanteessa, jossa muut kustannukset nousevat. Yhtiössä on pieni joukko asiakkaita, joiden vakuutusmaksut nousevat heidän vakuutusehtojensa mukaisesti.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme jatkuvat. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, korkojen ja yleinen hintojen nousu vaikuttavat myös LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimialueen yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa voi toteuttaa omistajatahtoa tukemalla omistaja-asiakkaitaan muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme vuoden 2022 aikana tehneet 87 tuhannella eurolla käyttörahastolahjoituksia. Lahjoituksia ovat saaneet muun muassa Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys, Pro Agria ry, SPR:n katastrofirahasto ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö. Lisäksi sponsoroimme vuosittain kymmeniä urheiluseuroja ja –joukkueita.”

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan keskeisimmät tulostekijät vuonna 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 60 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 2,4 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso. Asiakaspysyvyyteen osaltaan vaikuttaa asiakastyytyväisyys, joka vuoden aikana nousi merkittävästi.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa kasvatti edelleen markkinaosuuttaan. Markkinaosuus vuoden 2022 lopussa oli 47,40 %, kun se vuotta aiemmin oli 46,75 % (Traficom).

Korvauskulut kasvoivat vuonna 2022 ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on palautunut pandemian jälkeen pitkän ajan keskiarvojen tasolle. Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja lisääntynyt yhteiskunnallinen aktiviteetti näkyi maksettujen korvausten kasvuna. Kohonnut inflaatio kasvatti korvauskuluja loppuvuoden aikana. Korvauskulut olivat 35,6 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 86,8 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 8,6 prosenttia.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 4,2 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan kokonaistulos oli -8,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 5,8 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -6,4 prosenttia.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnin osalta sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen osalta henkilökohtaisesti kaikkialla Suomessa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan asiakkaille maksettiin korvauksina 38,2 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 5,2 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,8 miljoonaa euroa.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:
Juha Antikainen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa. Puhelin 0400 595 625
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi