Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pirkanmaa15.2.2023

LähiTapiola Pirkanmaan vakavaraisuus vahvistui ja asiakasmäärä jatkoi kasvua - haasteellinen sijoitusympäristö laski kokonaistulosta

LähiTapiola Pirkanmaan vakavaraisuus vahvistui ja asiakasmäärä jatkoi edelleen kasvuaan vuonna 2022. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 45,9 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Pirkanmaa on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka huolehtii asiakkaidensa taloudellisesta elämänturvasta, asiakashyötyjen kasvattamisesta ja vahinkojen ennaltaehkäisemisestä. Vuosi 2022 oli yhtiölle poikkeuksellinen monella tavalla. Viime vuonna alkaneet haasteet myös toimintaympäristössä, kuten Ukrainan sota sekä korkojen ja hintojen nousu, jatkuvat tänäkin vuonna.

- Viime vuoden tiukat tilanteet koettelivat henkilöstöämme, mutta myös hioivat meitä yhteen. Johtamisen saralla katsoimme tarpeelliseksi esimerkiksi lisätä lähiesimiesten määrää ja tällä tavalla tukea henkilöstöämme asiakaspalvelussa. Kehitämme edelleen johtamisjärjestelmäämme ja toimintatapojamme jatkuvasti, ja sitoudumme toimimaan LähiTapiolan johtamislupausten mukaisesti: johdamme arvostavasti, aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Tulospuolella ilahduttavaa on, että maksutulomme ja asiakasmäärämme kasvoivat edelleen, mistä kiitos osaavalle ja sitoutuneelle henkilökunnallemme. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta selvästi heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden turvaa omistaja-asiakkaillemme, kuvailee LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä viime vuotta.

Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. LähiLahjoitus-rahastomme avulla meidän on mahdollista auttaa silloin kun apua tarvitaan. Viime vuonna lahjoitimme 187 000 euroa paikallisyhteisömme hyväksi. Lahjoituksia saivat Tampereen yliopisto vastinrahakampanjaansa, Tampereen kaupunki liikenneturvallisuuteen, Suomen Punainen Risti Ukrainan avustustyöhön ja Mielen ry nuorisotyöhön. Lisäksi vuosittain jaettavalla harrastustoiminnan LähiLahjoituksella tuettiin vastikkeetta 22 lasten ja nuorten harrastustoimintaa ylläpitävää yhdistystä. Sponsorointiyhteistyön kumppaneita meillä on muutama kymmen.

LähiTapiola Pirkanmaan uutena johtajana 15.3. aloittaa OTM, palopäällystöinsinööri Antti Määttänen tuoden mukanaan kokemusta vahinkojen ennaltaehkäisystä ja korvauspalveluiden kehittämisestä. Määttäsen vastuualueeseen kuuluvat sekä korvaustoiminta että liiketoiminnan tuki.

- Olen ollut koko työurani ajan tekemisissä vahinkojen kanssa niiden eri vaiheissa. Olen työskennellyt vahinkojen ennaltaehkäisyn parissa vakuutusyhtiössä sekä pelastuslaitoksella. Olen toiminut pelastustehtävissä vahinkopaikoilla vahinkojen vaikutusten minimoimiseksi ja korvauskäsittelyssä vahinkojen jälkihoidon ja korvaamisen parissa. Tavoitteena minulla näissä kaikissa on ollut aina estää ja minimoida vahingot sekä auttaa ihmisiä ja heidän lemmikkejään siten, että he pääsevät jatkamaan elämäänsä, kuten vahinkoa ei olisi tapahtunutkaan. LähiTapiolassa olen aloittanut vuonna 2008. Tästä ajasta olin kolme vuotta komennuksella vakuuttamisen pääkaupungissa Sveitsin Zürichissä kehittämässä mm. vahinkoprosesseja ja riskienhallintaa kansainvälisten kumppanien kanssa, korvausjohtajana aloittava Määttänen kertoo.

LähiTapiola Pirkanmaan keskeisimmät tulostekijät, avainluvut ja asiakasedut vuonna 2022


Vahinkovakuutuksen maksutulo oli 70,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 3,9 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Pirkanmaan asiakasmäärän kasvu sekä korkea asiakaspysyvyys.

Keskittämisetuina hyvitimme 5,9 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista maksoimme S-ryhmän Bonusta 2,1 miljoonaa euroa. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnissä sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme.

LähiTapiola Pirkanmaan asiakkaille maksettiin korvauksina 45,9 miljoonaa euroa. Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja lisääntynyt yhteiskunnallinen aktiviteetti näkyi maksettujen korvausten kasvuna. Kohonnut inflaatio kasvatti korvauskuluja loppuvuoden aikana. Asiakkaidemme ilmoittamien vahinkojen määrät kasvoivat ollen 59 tuhatta kappaletta. Eniten ovat kasvaneet ajoneuvo- ja henkilövahingot. Alueyhtiömme asiakkaillemme sattui kaksi yli 0,5 miljoonan euron suurvahinkoa.

Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 98,2 prosenttia.  Varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava vahinkosuhde on palautunut pandemian jälkeen pitkän ajan keskiarvojen tasolle. Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna.

LähiTapiola Pirkanmaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 1,0 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Pirkanmaan kokonaistulos oli -12,8 miljoonaa euroa ja liiketulos -5,6 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -6,8 prosenttia.

LähiTapiola Pirkanmaan tulos 2022 avainluvut

Nimitykset

KTM Minna Metsälä aloitti yhtiön toimitusjohtajana 15.8.2022
OTM, palopäällystöinsinööri, Antti Määttänen aloittaa 15.3.2023 johtajana vastuualueenaan korvaukset ja liiketoiminnan tuki.

Tunnuslukujen määritelmiä:

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta on vastinetta siitä vakuutusturvasta, joka on alkanut tilivuoden aikana. Vakuutusmaksutulosta on vähennetty luottotappiot.

Vahinkovakuutustoiminnan kate on vakuutusmaksutuotot, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut.

Yhdistetty kulusuhde on vahinkosuhde + liikekulusuhde. Tunnusluku kuvaa vahinkovakuutusyhtiön varsinaisen vakuutustoiminnan tuloskehitystä ennen tasoitusmäärän muutosta.

Vahinkosuhde on korvauskulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin. Tunnusluku lasketaan luottotappioiden ja jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen jälkeen. Korvauskuluihin sisältyy korvaustoiminnan hoitokulut, mutta ei tasoitusmäärän muutosta.

Liikekulusuhde vahinkovakuutustoiminnassa on liikekulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin. Tunnusluku lasketaan luottotappioiden ja jälleenvakuuttajien osuuksien vähentämisen jälkeen.

Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Toimintokohtaisen laskennan mukaisesti sijoitusten hoitokulut sisältyvät sijoitustoiminnan kuluihin.

Kokonaistulos
+ Liikevoitto/-tappio
+/- Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos

Vakavaraisuuspääomavaatimus
Vaadittava pääoman määrä, joka vakuutusyhtiöllä on oltava määriteltyjä riskejä vastaan.

Vakavaraisuussuhde
Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta, vahinkovakuutus:
vakavaraisuuspääoma (= toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus)
_________________________________________________________________    x 100
+ vakuutustekninen vastuuvelka
– tasoitusmäärä