Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PohjanmaaTalous14.2.2023

Pohjanmaa: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua. Vakuutusten hintoja ei nostettu vuodelle 2023.

LähiTapiola Pohjanmaan vakavaraisuus vahvistui vuonna 2022. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 29,2 miljoonaa euroa ja tuimme Pohjanmaata 0,4 miljoonalla eurolla. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa hintojemme pitämisen ennallaan vuonna 2023. Sijoitustuottoja heikensi haasteellinen sijoitusympäristö.

LähiTapiola Pohjanmaan johtaja Joel Sunabackan kommentit:

”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

Liiketoiminnan kasvaessa ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyessä koronarajoitusten purun jälkeen myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat ollen 24 tuhatta kappaletta. Maksoimme vakuutuskorvauksia yhteensä 29,2 miljoonaa euroa. Eniten ovat kasvaneet yritysvakuutusten ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten korvaukset. Alueyhtiömme asiakkaille sattui vuoden aikana 14 suurvahinkoa eli yli sadan tuhannen euron vahinkoa.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme alkuvuoden aikana tehneet 250 tuhannella eurolla käyttörahastolahjoituksia. Lahjoituksia ovat saaneet muun muassa Pohjanmaan hyvinvointialue, Finlands svenska Marthaförbund ja alueen vapaapalokunnat. Lisäksi sponsoroimme vuosittain yli 200 urheiluseuraa ja –joukkuetta.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme jatkuvat. Ukrainan sota, korkojen ja yleinen hintojen nousu vaikuttavat myös LähiTapiola Pohjanmaan yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta toteutamme omistajatahtoa pitämällä vakuutusten hinnat ennallaan vuonna 2023.

Valtaosaan vakuutussopimusten hinnan muutoksista vaikuttaa lisäksi indeksikorotus, joka johtuu kustannusten noususta. Myös tämä indeksikorotus päätettiin jättää tekemättä yhtiössä vuodelle 2023. Vastaavaa päätöstä ei ole tehty aiemmin. Päätökseen vaikutti energiakriisistä, sodasta ja inflaation noususta aiheutunut haastava tilanne LähiTapiola Pohjanmaan omistaja-asiakkaille. Kyseessä on merkittävä vastaantulo asiakkaille tilanteessa, jossa muut kustannukset nousevat. Yhtiössä on pieni joukko asiakkaita, joiden vakuutusmaksut nousevat heidän vakuutusehtojensa mukaisesti.”

LähiTapiola Pohjanmaan keskeisimmät tulostekijät vuonna 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 56,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 5,2 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Pohjanmaan korkea asiakaspysyvyys sekä suuri määrä uusia asiakkaita.

Korvauskulut kasvoivat vuonna 2022, mutta suurvahinkojen pienuudesta ja purkautuneista korvausvarauksista johtuen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde pysyi edelleen alhaisella tasolla ollen 49 %. Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja lisääntynyt yhteiskunnallinen aktiviteetti näkyi maksettujen korvausten kasvuna. Kohonnut inflaatio kasvatti korvauskuluja loppuvuoden aikana. Korvauskulut olivat 29,7 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 81,90 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 11,1 prosenttia.

LähiTapiola Pohjanmaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 9,3 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Pohjanmaan kokonaistulos oli -3,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 10,2 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -6,50 prosenttia.

LähiTapiola Pohjanmaa huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnin osalta sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen osalta henkilökohtaisesti kaikkialla Suomessa.

LähiTapiola Pohjanmaan asiakkaille maksettiin korvauksina 29,2 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 5,0 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,8 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Pohjanmaan avainluvut

1-12/2022

1-12/2021

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

56,1

53,4

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

5,2

4,8

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

81,9

87,4

Riskisuhde, %

49,0

56,6

Toimintakulusuhde, %

32,9

30,8

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

-6,5

6,9

Liiketulos, milj. eur.

10,2

10,6

Kokonaistulos, milj. eur.

-3,7

19,4

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

332,6

276,1

Liikennevakuutuksen markkinaosuus (Trafi), %

41,9

40,4

Luvut ovat tilintarkastamattomia.