Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Uusimaa Talous 15.2.2023

LähiTapiola Uusimaan tulostiedote: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua

LähiTapiola Uusimaan vakavaraisuus vahvistui vuonna 2022. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 39,7 miljoonaa euroa. Lahjoitusvaroillamme tekeillä oleva Palojärki.fi sivusto on julkaistu ja vastaanotto on ollut positiivinen. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Uusimaan toimitusjohtaja Erik Valrosin kommentit:

”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

Liiketoiminnan kasvaessa ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyessä koronarajoitusten purun jälkeen myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat ollen 48 tuhatta kappaletta, mikä on 18 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2021. Maksoimme vakuutuskorvauksia yhteensä 39,7 miljoonaa euroa (+8,7 %). Eniten ovat kasvaneet henkilövakuutuksen korvaukset. Alueyhtiömme asiakkaille sattui vuoden aikana 8 suurvahinkoa eli yli 250 000 euron vahinkoa.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme alkuvuoden aikana tehneet päätöksen lahjoittaa keväällä yhteensä 70 000 tuhannella eurolla. Lahjoituksia tulevat saamaan muun muassa turvallisuutta ja ympäristöä edistävät projektit. Niistä kerromme keväällä lisää. Lisäksi sponsoroimme vuosittain useita urheiluseuroja ja –joukkueita.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme jatkuvat

Ukrainan sota, korkojen ja yleinen hintojen nousu vaikuttavat myös LähiTapiola Uusimaan yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola Uusimaa voi toteuttaa omistajatahtoa tukemalla omistaja-asiakkaitaan muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla.”

LähiTapiola Uusimaan keskeisimmät tulostekijät vuonna 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 60,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 5,2 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Uusimaan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti yritys- ja henkilöasiakkaissa.
Korvauskulut kasvoivat vuonna 2022 ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on palautunut pandemian jälkeen pitkän ajan keskiarvojen tasolle. Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja lisääntynyt yhteiskunnallinen aktiviteetti näkyi maksettujen korvausten kasvuna. Suurvahinkoja korvattiin keskimääräistä enemmän. Kohonnut inflaatio kasvatti korvauskuluja loppuvuoden aikana. Korvauskulut olivat 39,7 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 97,8 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 9,2 prosenttia.

LähiTapiola Uusimaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 1,0 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Uusimaan kokonaistulos oli -10,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,8 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli – 5,7 prosenttia.

LähiTapiola Uusimaa huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnin osalta sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen osalta henkilökohtaisesti kaikkialla Suomessa.

LähiTapiola Uusimaa on paikallinen, asiakkaiden omistama vakuutusyhtiö. Yli 100 elämänturvaajaa palvelee vajaa 80 000 asiakastamme, yhteensä yhdeksällä toimistolla Loviisasta Kirkkonummeen. Käytämme tuloksemme asiakkaiden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja liiketoimintannan turvaamiseen läpi elämän.

Omistaja-asiakkaiden hyväksi tekemällämme työllä on myös laajempia vaikutuksia koko alueen hyvinvointiin, taloudelliseen menestykseen ja kestävään tulevaisuuteen. LähiTapiola Uusimaa tekee aktiivisesti työtä arjen turvallisuuden eteen ja on vahva osa alueen elinkeinoelämää. Ostamme palveluita noin 16 milj. euron edestä alueen yrityksiltä.

Avainluvut:

LähiTapiola Uusimaan avainluvut

1-12/2022

1-12/2021

Ensivakuutuksen vakuutusmakutulo, milj.eur

60,9

57,9

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos %

5,2

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua

97,8

91,5

- Riskisuhde %

65,1

60,4

- Toimintakulusuhde %

32,7

31,2

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin %

-5,7

7,6

Liiketuos, milj. eur

1,8

9,0

Kokonaistulos, milj. eur

- 10,5

18,7

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa

306

244