Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiElämänturva15.2.2023

Vakavaraisuus vahvistui, vaikka sijoitusympäristö oli vaikea

Sijoitusympäristö heikensi LähiTapiola Lapin kokonaistulosta, mutta vakuutusliiketoiminnan kannattavuus parani ja vakavaraisuus vahvistui. LähiTapiola Lappi korvasi vuonna 2022 lähes 20 000 vahinkoa.

Kari Salmela LähiTapiola Lapin toimistusjohtaja

LähiTapiola Lapin toimitusjohtajan Kari Salmelan kommentit:

”Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vuonna 2022 edellisvuotta selvästi heikommaksi, mutta varsinainen vakuutusliiketoiminta jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme vahvistui, mikä tuo turvaa omistaja-asiakkaillemme. Koronarajoitusten purun jälkeen kaikenlainen aktiviteetti lisääntyi ja asiakkaidemme ilmoittamien vahinkojen määrä nousi lähes 20 000 kappaleseen, mutta suurvahingot jäivät onneksi vähäisiksi. Maksoimme vakuutuskorvauksia 21,3 miljoonaa euroa.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallisia yhteisöjä. Vuonna 2022 teimme kaikkiaan 40 000 euron käyttörahastolahjoitukset, jotka menivät Lapin yliopistolle, Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle sekä Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston kautta Ukraina-tukeen. Lisäksi sponsoroimme useita urheiluseuroja ja muita yhdistyksiä.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme edelleen jatkuvat. Ukrainan sota sekä korkojen ja yleinen hintojen nousu vaikuttavat myös lappilaisiin yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutemme ansiosta voimme LähiTapiola Lapissa tukea omistaja-asiakkaitamme muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla.”

LähiTapiola Lapin keskeisimmät tulokset vuonna 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 37,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 1,9 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä vuonna 2022 tuki LähiTapiola Lapin korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti yrityssektorilla.

Korvauksia maksettiin vuonna 2022 hieman edellisvuotta enemmän, kun koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja lisääntynyt yhteiskunnallinen aktiviteetti näkyi maksettujen korvausten kasvuna. Kohonnut inflaatio kasvatti sekin korvauskuluja loppuvuoden aikana. Varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde laski kuitenkin poikkeuksellisen alhaiseksi, kun useampi liikennevahinkoihin liittyvä eläkevaraus purkautui: korvauskulut olivat vain 18,9 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna 80,7 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Liikekulut kasvoivat vuodesta 2021 9,8 prosenttia.

LähiTapiola Lapin vahinkovakuutustoiminnan kate vuonna 2022 oli 4,7 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Tilikauden liiketulos oli 4,7 miljoonaa euroa positiivinen, mutta kokonaistulos 86 tuhatta euroa tappiollinen. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö: sijoitustuotto käyvin arvoin oli -5,2 prosenttia. Yhtiön sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden 2022 lopussa 120 miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhde erittäin vahva 336 prosenttia.

LähiTapiola Lappi huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnissä sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen tarpeissa henkilökohtaisesti kaikkialla Suomessa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Lapin asiakkaille maksettiin korvauksina 21,3 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 3,2 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,2 miljoonaa euroa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:


toimitusjohtaja Kari Salmela, puh. 050 422 5311, kari.salmela@lahitapiola.fi