Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Loimi-HämeTurvallisuus29.11.2022

Kysely: Kanta-Hämeessä kolmetoista prosenttia myöntää olleensa päihtyneen kuljettajan kyydissä

LähiTapiolan teettämän Arjen Katsaus –kyselyn mukaan Kanta-Hämeessä peräti kolmetoista prosentti myöntää olleensa päihtyneen kuljettajan kyydissä, joka on nauttinut alkoholia, huumausaineita tai lääkkeitä niin, että ne voi vaikuttaa ajamiseen. Kahdeksan prosenttia kertoo ajaneensa itse päihteiden vaikutuksen alaisena.

Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilaston mukaan huumerattijuopumukset ovat Kanta-Hämeen alueella olleet jo viimeisen viiden vuoden ajan yhtä yleisiä kuin alkoholin aiheuttamat rattijuopumukset. Vuonna 2020 Kanta-Hämeessä viranomaisten tietoon tulleista rikoksista huumerattijuopumukset ylittivät 30 tapauksella alkoholirattijuopumukset. Tämä tulos peilaa lisääntynyttä huumausaineiden käyttöä ja toisaalta parantuneita valvontakeinoja. Alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö on myös yleistynyt.

Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden osuus rattijuopumuksista Kanta-Hämeessä 2012-2021. Lähde Tilastokeskus.

OTIn Päihderaportti 2022 antaa kuvaa eri päihteiden roolista kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Onnettomuustutkijalautakunnat tutkivat 2016-2020 kaikkiaan 284 päihtyneiden kuljettajien aiheuttamaa moottoriajoneuvo-onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 321 henkilöä. Yli joka kolmas (36 %) kuolemaan johtaneista onnettomuuksista oli päihtyneen kuljettajan aiheuttama. Onnettomuuksista lähes puolet (45 %) tapahtui perjantai-illan klo 18 ja sunnuntaiaamun klo 6 välisenä aikana.

Useimmiten päihtyneen kuljettajan aiheuttamissa onnettomuuksissa menehtyi kuljettaja itse, viidessä vuodessa 253 henkilöä.

Päihtyneistä kuolonkolareiden aiheuttajakuljettajista joka toinen (53 %) oli pelkän alkoholin** vaikutuksen alainen. Toinen puoli kuljettajista oli huumeen, ajokykyyn mahdollisesti vaikuttaneen lääkeaineen tai useamman päihteen yhteisvaikutuksen alaisia.

Liikennevakuutus kattaa syyttömän osapuolen vahingot, liikennevahingon aiheuttanut päihtynyt kuljettaja voi joutua mittaviin korvauksiin


Lakisääteinen liikennevakuutus kattaa aina syyttömän osapuolen henkilö- ja esinevahingot liikenneonnettomuuksissa.

- Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus periä korvaus takaisin vahingon aiheuttaneelta rattijuopolta. Vakavasta vahingosta voi aiheutua miljoonaluokan korvaukset, joita vahingon aiheuttaja saattaa joutua maksamaan takaisin vakuutusyhtiölle loppuelämän ajan. Syyllisyyden lisäksi vahingon aiheuttaja joutuu siis kantamaan taloudellisen taakan, kertoo LähiTapiola Loimi-Hämeen korvauspäällikkö Hanna-Leena Ikonen.

Usein myös onnettomuuden aiheuttanut rattijuoppo loukkaantuu itse kolarissa. Syyllistyessään törkeään rattijuopumukseen, hän voi menettää oikeutensa korvauksiin jopa kokonaan ja siten joutumaan maksamaan omat hoitonsa itse.

- Tällaisessa tilanteessa myöskään loukkaantumisesta seurannutta työkyvyttömyyttä ja ansionmenetystä sekä haittakorvauksia ei korvata vahingon aiheuttajalle, Ikonen täsmentää.

* Kantarin toteuttamaan kyselyyn vastasi 5.796 henkilöä 5. – 26.1.2022. LähiTapiola Loimi-Hämeessä tehtiin 325 haastattelua. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 1,3 prosenttiyksikköä koko maan tasolla, Loimi-Hämeessä noin + 5,4 prosenttiyksikköä.

Loimi-Hämeen alue koostuu 14 kunnasta Kanta-Hämeen, Etelä-Pirkanmaan ja Itäisen Varsinais-Suomen alueella. Lisätietoja lahitapiola.fi/loimi-hame
** Alkoholin vaikutuksen alaiseksi on määritelty kuljettaja, jonka veressä on ollut vähintään 0,5 promillea alkoholia.