Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Elämänturva 25.11.2022

Hyviä uutisia LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan omistaja-asiakkaille - vakuutusten hinnat eivät nouse vuonna 2023

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallitus on päättänyt, ettei korota vakuutusten hintoja vuodelle 2023. Näin yhtiö ottaa kantaakseen inflaatiosta aiheutuvat kustannuspaineet. Kyseessä on merkittävä vastaantulo asiakkaille tilanteessa, jossa muut kustannukset nousevat.

Antikainen Juha peukuttaa

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallitus on päättänyt, että yhtiössä ei tehdä korotuksia vakuutusmaksuihin vuodelle 2023. Valtaosaan vakuutussopimusten hinnan muutoksista vaikuttaa lisäksi indeksikorotus, joka johtuu kustannusten noususta. Myös tämä indeksikorotus jätetään tekemättä yhtiössä vuodelle 2023. Vastaavaa päätöstä ei ole tehty aiemmin. Hinnoitteluratkaisu koskee vahinkovakuutuksia, joiden myöntäjä on LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa. Yhtiössä on pieni joukko asiakkaita, joiden vakuutusmaksut nousevat heidän vakuutusehtojensa mukaisesti.

Päätös tarkoittaa sitä, että vakuutusten hintoja ei koroteta vuodelle 2023 ja yhtiö ottaa myös kantaakseen inflaatiosta johtuvan kustannuspaineen vaikutuksen. Vakuutusmaksut pysyvät samana kuin vuoden 2022 aikana. Kyseessä on merkittävä vastaantulo asiakkaille tilanteessa, jossa muut kustannukset nousevat. Päätökseen on vaikuttanut energiakriisistä, sodasta ja inflaation noususta aiheutunut haastava tilanne LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan omistaja-asiakkaille.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalla on omalla toimialueellaan merkittävä markkinaosuus. Hinnoitteluratkaisu tulee vaikuttamaan noin 88.000 eteläpohjalaisen vakuutusasiakkaan vakuutusmaksuihin.

-Yhtiöllämme on juuret syvällä omassa maakunnassa. Olemme toimineet Etelä-Pohjanmaalla jo yli 150 vuotta ja sinä aikana asiakkaamme ovat maksaneet vakuutusmaksuja, joista osa on käytetty tulevaisuuden menestymisedellytysten varmistamiseen. Liiketoimintamme on pitkäjänteistä ja vastuullista. Yhtiön vahva tase mahdollistaa sen, että tässä omistaja-asiakkaillemme ja yhteiskunnalle haastavassa tilanteessa tulemme vastaan ja helpotamme tilannetta tällä tavoin ja samalla edistämme alueellista elinvoimaisuutta, toteaa LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Juha Antikainen .

-LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on yhtiömuodoltaan keskinäinen vakuutusyhtiö. Keskinäisissä vakuutusyhtiöissä kaikki vakuutuksenottajat ovat yhtiöiden omistajia. Yhtiömuotomme mukaan meillä ei ole osakeyhtiöille tyypillistä voitonjakotarvetta osakkeen omistajille. Tekemällämme hinnoittelupäätöksellä ohjaamme yhtiöön kertynyttä varallisuutta kaikkien vakuutuksenottajiemme eduksi alhaisempina vakuutusmaksuina. Yhtiön sisäisten arvioiden mukaan tehty päätös pienentää vakuutusmaksuja yhtiössä noin 1,7 miljoonaa euroa, kertoo Antikainen.

Lisätietoja:
Juha Antikainen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa. Puhelin 0400 595 625.
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi