Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola SavoTalous17.8.2022

Terveysvakuuttaminen kasvussa haasteellisista ajoista huolimatta

LähiTapiola Savon liiketoiminta kasvoi 2,5 prosenttia ja samalla vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna. Etenkin terveysvakuuttamisen kasvu on ollut voimakasta.

Maksoimme asiakkaillemme vahinkokorvauksia tammi-kesäkuussa 12,9 miljoona euroa. Perusliiketoiminnan kehitys sekä tyydyttävä tulos mahdollistavat omistaja-asiakkaidemme etujen sekä palvelun kehittämisen jatkossakin. Kokonaistulos oli tappiollinen negatiivisten sijoitustuottojen kautta.

- Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme kasvattamaan vakuutusliiketoimintaamme niin asiakkaiden lukumäärällä kuin maksutulon kasvulla mitattuna. Liiketoiminnan kasvaessa myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat 4,1 % edellisestä vuodesta.

Asiakkaillemme on ensisijaisen tärkeää nopea ja asiantunteva palvelu vahingon sattuessa. Olemme onnistuneet kehittämään palveluamme ja parantaneet sekä saavutettavuuttamme että vahinkojen käsittelyaikoja viime vuoteen verrattuna. Vahingoista yli 78 prosenttia tapauksista olemme ratkaisseet korvattavuuden joko saman tai seuraavan päivän aikana. Nyt jo noin puolessa korvaushakemuksista korvaus on myös maksettu heti tai viimeistään seuraavana päivänä asiakkaalle, kertoo toimitusjohtaja Antti Pulkkanen LähiTapiola Savosta.

- Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä auttaa ennaltaehkäisemään vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. On erittäin hienoa, että muun muassa terveysvakuuttaminen on kasvussa, vaikka yleinen kustannusten nousu varmasti aiheuttaa monille suuriakin haasteita.

Näyttäisikin siltä, että itsestämme ja läheisistämme huolehtimisen trendi jatkaa kasvuaan. Tätä kautta asiakkaamme ovat turvanneet taloutensa myös mahdollisten terveydellisien haasteiden varalle, etenkin kun talouden yleinen kuva näyttää hyvin sumuiselta. Uskomme, että tätäkin kautta pystymme luomaan vakautta alueellemme myös tällaisina epävarmoina aikoina, toteaa Pulkkanen.

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys pudottivat LähiTapiola Savon liiketuloksen (-2,2 miljoonaa euroa) tappiolliseksi alkuvuoden osalta. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Sota Ukrainassa lisää toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä. Vakuutustoiminnan tuloksemme säilyi kuitenkin edelleen vahvana ja yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti.

LähiTapiola Savon keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 24,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 2,5 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Savon korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti terveysvakuuttamisessa.

- Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja yhteiskunnallisen aktiviteetin kasvaessa ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa, ja monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille tai jopa niiden yli. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on pitkän ajan keskiarvojen tasolla. Korvauskulut olivat yhteensä 13,9 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 94 prosenttia, Pulkkanen kertaa.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen, yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen sekä kustannusten nousu ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta noin 9 prosenttia.

LähiTapiola Savon vahinkovakuutustoiminnan kate oli 1,1 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Savon liiketulos oli 2,0 miljoonaa euroa tappiollinen sijoitustuottojen tappioiden vuoksi. Sijoitustuotot painoivat tappiolle erityisen haasteellinen sijoitusympäristö.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.