Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
17.8.2022

Idän vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvuaan - Sijoitustuottoja heikensi haasteellinen sijoitusympäristö

LähiTapiola Idän vakavaraisuus vahvistui entisestään alkuvuonna. Vakavaraisuussuhde nousi 347 prosenttiin katsauskauden lopussa. Ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 2,8 prosenttia 27,7 miljoonaan euroon. Korvauksia vahingoista maksettiin tammi-kesäkuussa 16,5 miljoona euroa. Puolivuotistulos oli 2,7 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaiden etujen kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Idän toimitusjohtaja Juha Mäkisen kommentit:

”Maksutulomme positiivista kehitystä tukee korkea asiakaspysyvyys, asiakkuuksien aktiivinen hoitotyö sekä myynnin hyvä taso.  Liikennevakuutusten kappalemäärä sekä kotivakuutusten ja yritysvakuutusten kappamäärät jatkoivat edelleen kasvuaan."

"Asiakkaillemme on ensisijaisen tärkeää nopea ja asiantunteva palvelu vahingon sattuessa. Olemme edelleen kehittäneet palveluamme ja parantaneet sekä saavutettavuuttamme että vahinkojen käsittelyaikoja viime vuoteen verrattuna. Vahingoista yli 78 prosentissa tapauksista olemme ratkaisseet korvattavuuden joko saman tai seuraavan päivän aikana. Yli puolessa saapuvista korvaushakemuksista korvaus on myös maksettu heti tai viimeistään seuraavana päivänä asiakkaalle."

"Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme alkuvuoden aikana tehneet 80 000 eurolla käyttörahastolahjoituksia ja loppuvuoden aikana tulemme käyttämään vastaavan määrän toimialueemme sisällä erinäisiin lahjoituksiin.”

LähiTapiola Idän keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2022

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiön vakuutusliiketoiminta kasvoi niin asiakkaiden lukumäärällä kuin maksutulon kasvulla mitattuna. Liiketoiminnan kasvaessa myös asiakkaille sattuvien vahinkojen määrä kasvoi. Vahinkoja ilmoitettiin yhteensä 12 537 kappaletta.

Kun koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana, yleinen aktiivisuus kasvoi, ja sitä myötä ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa. Monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on pitkän ajan keskiarvojen tasolla.

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys laski LähiTapiola Idänkin kokonaistulosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna merkittävästi. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Sota Ukrainassa lisää toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä. Vakuutustoiminnan tulos säilyi kuitenkin edelleen vahvana ja yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
Juha Mäkinen, toimitusjohtaja
+358 44 721 1700
juha.makinen@lahitapiola.fi