Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiTalous17.8.2022

LähiTapiola Lapin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2022: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua. Sijoitustuottoja heikensi haasteellinen sijoitusympäristö

LähiTapiola Lapin vakavaraisuus vahvistui selvästi alkuvuonna. Maksoimme asiakkaillemme vahinkokorvauksia tammi-kesäkuussa 10,5 miljoona euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmelan kommentit:

” Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla vakuutusliiketoimintamme maksutulo kasvoi maltillisesti 2 prosenttia. Asiakkaidemme ilmoittamien vahinkojen lukumäärä kasvoi samaan aikaan 3 prosenttia runsaaseen 9 000 kappaleeseen. Alueyhtiömme asiakkaille sattui alkuvuoden aikana yksi miljoonaluokan suurvahinko.

Asiakkaillemme on ensisijaisen tärkeää nopea ja asiantunteva palvelu vahingon sattuessa. Olemme edelleen kehittäneet palveluamme ja parantaneet sekä saavutettavuuttamme että vahinkojen käsittelyaikoja viime vuoteen verrattuna. Vahingoista noin 80 prosentissa tapauksista olemme ratkaisseet korvattavuuden joko saman tai seuraavan päivän aikana. Noin puolessa saapuvista korvaushakemuksista korvaus on myös maksettu heti tai viimeistään seuraavana päivänä asiakkaalle. Puhelinpalvelussamme keskimääräinen odotusaika on kohtuullisena pidettävää yhden minuutin luokkaa.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö. Meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme alkuvuoden aikana tehneet 30 000 eurolla käyttörahastolahjoituksia, minkä lisäksi olemme sponsoroineet useita urheiluseuroja ja muita yhdistyksiä.

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys laski LähiTapiola Lapin kokonaistulosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna merkittävästi. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Sota Ukrainassa lisää toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä. Vakuutustoiminnan tuloksemme säilyi kuitenkin edelleen hyvänä ja yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana erityisen vahvasti. ”

LähiTapiola Lapin keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 20,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 2,0 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Lapin korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti yritysvakuuttamisessa.

Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja yhteiskunnallisen aktiviteetin kasvaessa ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa. Monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista eikä merkittäviä suurvahinkoja ole juuri sattunut, minkä ansiosta varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on laskenut pitkän ajan keskiarvojen alapuolelle. Korvauskulut olivat 10,5 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna 83,3 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edellisiin, osin koronarajoitusten sävyttämiin vuosiin verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 6,1 prosenttia.

LähiTapiola Lapin vahinkovakuutustoiminnan kate oli 2,7 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Yhtiön liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa positiivinen, mutta kokonaistulos 3,6 miljoonaa euroa tappiollinen. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin olikin -5,0 prosenttia.

LähiTapiola Lappi huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Vuoden alussa uudistimme LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatiotamme, jonka asiantuntijat palvelevat asiakkaitamme henkilökohtaisesti läpi Suomen. Teemme monipuolisesti toimenpiteitä kestävän sijoittamisen edistämiseksi ja olemme lisänneet läpinäkyvyyttä kestävästä sijoittamisesta asiakkaillemme.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Lapin asiakkaille maksettiin korvauksina 10,5 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 1,63 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,61 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Lappi on maailman ainoa lappilainen vakuutusyhtiö – asiakkaiden omistama elämänturvayhtiö. Perustehtävämme on auttaa lappilaisia omistaja-asiakkaitamme turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. Meillä on lähes 50.000 henkilö-, runsaat 5.000 yritys- ja noin 1.000 maatila-asiakasta. Työllistämme alueellamme noin 70 henkilöä. Palvelemme hyväntahtoisesti, intohimoisesti ja rohkeasti 13 paikkakunnalla eri puolilla Lappia sekä verkossa, puhelimessa ja mobiilissa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
toimitusjohtaja Kari Salmela, puh. 050 422 5311, kari.salmela@lahitapiola.fi.