Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PirkanmaaTalous17.8.2022

Vakavaraisuus on vahva ja asiakasmäärä on kasvanut. Haasteellinen sijoitusympäristö laski kokonaistulosta.

LähiTapiola Pirkanmaan vakavaraisuus vahvistui entisestään alkuvuonna ja tavoitteeksi asetettu 100.000 omistaja-asiakkaan rajapyykki toteutui huhtikuussa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaiden etujen kehittämisen jatkossakin.

”15.8. aloittaneena toimitusjohtajana on ilo todeta, että vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme kasvattamaan vakuutusliiketoimintaamme niin asiakkaiden lukumäärällä kuin maksutulon kasvulla mitattuna. Kiitos asiakkaillamme luottamuksesta ja osaavalle sekä sitoutuneelle henkilökunnalle hyvästä työstä haastavalla kevätkaudella”, sanoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä.

”Liiketoiminnan kasvaessa ja talouden toimeliaisuuden lisääntyessä pitkän pandemiakauden jälkeen asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat ollen 35.000 tuhatta kappaletta. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia tammi-kesäkuussa 21,9 miljoona euroa. Yli miljoonan euron vahinkoja ei ole sattunut tänä vuonna.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö ja meille on tärkeintä, että lunastamme lupauksemme perustehtävässämme: tarjoamme asiakkaan tarpeen mukaista turvaa ja olemme apuna, kun vahinko sattuu. Asiakkaillemme on olennaista nopea ja asiantunteva palvelu vahingon sattuessa. Vahingoista 80 prosentissa tapauksista olemme ratkaisseet korvattavuuden joko saman tai seuraavan päivän aikana. Yli puolessa saapuvista korvaushakemuksista korvaus on myös maksettu heti tai viimeistään seuraavana päivänä asiakkaalle”, kertoo Metsälä.

”LähiTapiola Pirkanmaa huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Säästämisen ja sijoittamisen sekä taloudellisen varautumisen merkitys on tärkeä osa asiakkaidemme arkea. Tämä tuli osoitettua erityisesti pandemian aikana.

Vuoden alussa LähiTapiola Varainhoito uudisti sijoitusmyyntiorganisaatiotaan. Asiantuntijat palvelevat asiakkaitamme henkilökohtaisesti Pirkanmaalla. Teemme monipuolisesti toimenpiteitä kestävän sijoittamisen edistämiseksi ja olemme lisänneet sijoittamisen läpinäkyvyyttä asiakkaillemme”, sanoo Metsälä.

Tampereen yliopistolle 100 000 euron lahjoitus

Paikallisena elämänturvayhtiönä LähiTapiola Pirkanmaa haluaa olla lähellä asiakkaita ja tukea paikallisia yhteisöjä. Tampereen yliopistolle osoitetun 100 000 euron lahjoituksen tavoitteena on tukea suomalaista osaamista ja tutkimusta, luoda edellytyksiä kestävälle kasvulle ja edistää toimintaympäristömme pitkän aikavälin menestystä.

”Tämä lahjoitus mahdollistaa osaltaan pitkäaikaisia uusia avauksia tieteen ja yhteiskuntamme hyväksi. Pystymme eurolla vaikuttamaan jopa 3,5 euron edestä tutkitun tiedon tuottamiseen. Tampereen yliopisto ja koko korkeakouluyhteisö ovat yksi merkittävä vetovoimatekijä Pirkanmaalla ja ne toimivat meille myös asiantuntevan työvoiman lähteinä. Tampereen yliopisto on myös ainoa korkeakoulu Suomessa, jossa voi opiskella vakuutustieteitä”, LähiTapiola Pirkanmaan hallituksen puheenjohtaja Tom Liljeström perustelee lahjoitusta.

”Ajatus siitä, että asiakkaiden omistamassa yhtiössä kaikki 100 000 omistaja-asiakastamme osallistuvat kukin eurolla 100 000 euron lahjoitukseen ja tukevat samalla tiedettä ja opetusta on erittäin kannatettava. Osallistumme näin paremman Pirkanmaan rakentamiseen. Lahjoitus kohdennetaan kauppatieteelliseen koulutusalaan. Pyrimme näin edesauttamaan meille tärkeiden tutkimusalueiden kehittymistä”, kertoo Metsälä.

”LähiTapiola Pirkanmaan lahjoitus on yliopistolle erittäin merkittävä. Lahjoitus vahvistaa mahdollisuuksiamme kehittää kauppatieteellisen koulutusalan opetusta ja sitä tukevaa laadukasta tutkimusta. Kestävyys ja vastuullisuus ovat teemoja, joita kehitämme läpäisevästi yliopiston kaikkiin koulutusaloihin, myös kauppatieteisiin. Alueelliset ja valtakunnalliset kumppanuudet auttavat yliopistoa myös tiivistämään hyvin tärkeitä työelämäyhteyksiä”, kiteyttää rehtori Mari Walls.

Kuvassa vasemmalta: LähiTapiola Pirkanmaan talousjohtaja Tomi Saarinen, LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls ja Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani Matti Sommarberg. Kuva: Jonne Renvall.

Lahjoitus on osa kokonaisuutta, jossa LähiTapiola-ryhmän yhtiöt lahjoittivat suomalaisille yliopistoille yhteensä 620 000 euroa kesäkuussa 2022 päättyneellä varainhankintakaudella.

Lisäksi LähiTapiola Pirkanmaan LähiLahjoituksia ovat kevään aikana saaneet Tampereen kaupunki Välkky-suojatievaroittimien hankintaan ja Suomen Punainen Risti Ukrainan sotaan liittyvään avustustyöhön. Tuemme vuosittain lahjoituksin myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Sen lisäksi sponsoroimme vuosittain yli kahtakymmentä urheiluseuraa, urheilijaa tai joukkuetta. Tänä vuonna tarjoamme jälleen tuhannelle viidesluokkalaiselle maksuttoman elvytystaitokoulutuksen.

LähiTapiola Pirkanmaan keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2022

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys laski LähiTapiola Pirkanmaan kokonaistulosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna merkittävästi. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Sota Ukrainassa lisää toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä. Vakuutustoiminnan tulos säilyi kuitenkin edelleen vahvana ja yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti.

Vahinkovakuutuksen maksutulo oli 40,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 4,9 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee osaltaan LähiTapiola Pirkanmaan korkea asiakaspysyvyys.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön toimintakulusuhde oli tarkastelujaksolla 31,2 %.

LähiTapiola Pirkanmaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 2,5 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Pirkanmaan kokonaistulos oli -11,1 miljoonaa euroa ja liiketulos -2,9 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -6,6 prosenttia.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Pirkanmaan asiakkaille maksettiin korvauksina 21,9 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 3,0 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,1 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Pirkanmaan avainluvut

1-6/2022

1-6/2021

1-12/2021

Vakuutusmaksutulo (vahinkovakuutustoiminta), milj. eur.

40,0

38,1

67,4

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

4,9

8,2

7,6

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

92,1

85,9

93,1

Riskisuhde %

61,0

57,3

64,9

Toimintakulusuhde %

31,2

28,6

28,2

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

-6,6

3,1

5,1

Vahinkovakuutustoiminnan kate, milj. eur.

2,5

4,1

3,9

Liiketulos, milj. eur.

-2,9

6,5

7,8

Kokonaistulos, milj. eur.

-11,1

10,0

13,9

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

283,8

235,7

247,9

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
Minna Metsälä, toimitusjohtaja, +358 50 590 1232, minna.metsala@lahitapiola.fi.
Tomi Saarinen, talousjohtaja, +358 50 491 0471, tomi.saarinen@lahitapiola.fi.