Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola EteläTalous17.8.2022

LähiTapiola Etelän puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2022: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvuaan

Vakuutustoiminnan tulos säilyi edelleen vahvana ja yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti.

- Maksoimme asiakkaillemme vahingonkorvauksia tammi-kesäkuussa 16,4 miljoona euroa (13,6 milj. €). Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen ja liiketoimintamme pitkäjänteisen kehittämisen niin henkilö-, yritys- kuin maatila-asiakkaillemme myös jatkossa, kertoo LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Ari Lagerström.

- Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme kasvattamaan vakuutusliiketoimintaamme niin asiakkaiden lukumäärällä kuin maksutulon kasvulla mitattuna. Liiketoiminnan kasvaessa myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat ollen 14 560 tuhatta kappaletta (12 553 kpl). Alueyhtiömme asiakkaille sattui alkuvuoden aikana 2 suurvahinkoa eli yli 300 000 euron. Asiakkaillemme on ensisijaisen tärkeää nopea ja asiantunteva palvelu vahingon sattuessa. Olemme edelleen kehittäneet palveluamme ja parantaneet sekä saavutettavuuttamme että vahinkojen käsittelyaikoja viime vuoteen verrattuna. Vahingoista yli 82,7 prosentissa tapauksista olemme ratkaisseet korvattavuuden joko saman tai seuraavan päivän aikana. Yli puolessa saapuvista korvaushakemuksista korvaus on myös maksettu heti tai viimeistään seuraavana päivänä asiakkaalle, jatkaa Lagerström.

Asiakkaiden omistamalle, paikalliselle yhtiölle on tärkeää kasvattaa asiakkaiden elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja ja tukea paikallista yhteisöä. Etelän vastuullisuustyön kivijalkana on asiakasomisteisuus ja aktiivinen alueellinen rooli. Vastuullisuustyötä toteutetaan vuosittain vahingontorjuntatyöllä kuten sammutintarkastuksilla ja hätäensiapukoulutuksilla, henkilökunnan vapaaehtoistyöllä sekä oppilaitosyhteistyöllä.

LähiTapiola Etelän keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 26,1 miljoonaa euroa (24,8 milj.€), jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 5,5 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Etelän korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja yhteiskunnallisen aktiviteetin kasvaessa ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa, ja monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on pitkän ajan keskiarvojen tasolla. Korvauskulut olivat 14,7 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 91,9 prosenttia (90,7%).

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulusuhde oli 30,2 prosenttia (29,2%).

LähiTapiola Etelän vahinkovakuutustoiminnan kate oli 1,2 miljoonaa euroa. LähiTapiola Etelän liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa. Sijoitustuotto käyvin arvoin oli -6,6 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto tulokseen oli 2,4 miljoonaa euroa.

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys laski LähiTapiola Etelän sijoitusten arvoa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Sota Ukrainassa lisää toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä.

LähiTapiola Etelä huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Vuoden alussa uudistimme LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatiotamme, jonka asiantuntijat palvelevat asiakkaitamme henkilökohtaisesti läpi Suomen. Teemme monipuolisesti toimenpiteitä kestävän sijoittamisen edistämiseksi ja olemme lisänneet läpinäkyvyyttä kestävästä sijoittamisesta asiakkaillemme.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Etelän asiakkaille maksettiin korvauksina 14,7 miljoonaa euroa. Asiakasedut olivat kokonaisuudessaan 10,6 miljoonaa euroa.

Avainluvut

1-6/2022

1-6/2021

1-12/2021

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

26,1

24,8

43,4

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

5,5

4,7

3,4

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

91,9

90,7

100,3

Riskisuhde, %

61,7

61,5

71,2

Toimintakulusuhde, %

30,2

29,2

29,1

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

-6,6

6,9

10,5

Liiketulos, milj. eur.

3,9

4,5

5,6

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

263

216

223

Luvut ovat tilintarkastamattomia.