Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous3.2.2022

LähiTapiolan kiinteistörahasto rakentamassa huomisen Suomea

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt on nimensä mukaisesti kiinteistöihin erikoistunut rahasto, joka sijoittaa varoja laajasti hajauttaen eri kiinteistötyyppeihin. Neljä vuotta toiminut rahasto sai vuoden 2021 aikana uuden luotsin, kun kiinteistökauppojen parissa viimeiset 10 vuotta toiminut Toni Perätalo aloitti rahaston salkunhoitajana. Vain 500 euron minimimerkinnällä vastuullisesti kotimaan kiinteistöihin sijoittavaan rahastoon pääsee piensijoittajakin kiinni ja nauttimaan ison sijoittajan eduista.Lue lisää

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöillä on takana erinomainen vuosi. Rahastolle tuli viime vuonna uusia kohteita ja viime vuoden tuotoksi muodostui 9 %. Rahastosta vastaava salkunhoitaja Toni Perätalo pitääkin rahaston strategian toteutusta onnistuneena.

- Strategianamme on hajauttaa rahaston portfolio maantieteellisesti Suomen sisällä kiinteistötyypeittäin aina asuinkiinteistöistä erilaisiin toimitiloihin. Rahastossa on tällä hetkellä asuntoja, toimistoja, teollisuuskohteita, liiketiloja ja myös yhteiskunnallinen kohde. Tämä antaa meille mahdollisuuden fokusoitua aina hyviin sijoitusmahdollisuuksiin sekä tilanteen mukaan sijoittaa sellaisiin kiinteistötyyppeihin, joiden markkina ei käy kaikkein kuumimmillaan, Perätalo avaa rahaston strategiaa.

Rahastolla painopistealueina PK-seutu ja kasvukeskukset

Muista yksittäiseen kiinteistötyyppiin fokusoituvista kiinteistörahastoista poikkeavan sijoitusstrategian lisäksi Perätalo näkee positiivisena mahdollisuuden hajauttaa sijoitukset myös maantieteellisesti koko Suomessa.

- Viimeisimmät rahastoon tulleet kohteet sijaitsevat Espoossa ja Tampereella. Vaikka painopistealueet ovatkin vahvasti kasvukeskuksissa, niin suhtaudumme avoimin mielin hyviin mahdollisuuksiin koko Suomessa. Esimerkiksi päivittäistavarakauppoja tarvitaan myös muualla kuin kasvukeskuksissa, Perätalo kertoo.

Suomen kiinteistömarkkina on ylipäätään houkutteleva sijoituskohde kansainvälisessä vertailussa. Monella ulkomaisella toimijalla fokus rajoittuu PK-seudulle, minkä seurauksena sijoittajien tuottovaatimukset ovat PK-seudulla osin hyvinkin matalia.

- Mielestäni kiinnostavia kohteita tuotto-riski –mielessä löytyykin usein Helsingin ydinkeskustan ulkopuolelta, vaikka laajassa hajautuksessa onkin hyvä olla myös vakaita matalamman tuoton kohteita, Perätalo täydentää. Rahaston riskit liittyvät erityisesti sijoituskohteiden arvon ja vuokratuoton kehitykseen.

Vastuullista kasvua

Rahastosta on 31.1.2022 tullut EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 8 mukainen rahasto, mikä edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. Tämä on rahaston yksi etappi kohti entistä vastuullisempaa sijoittamista.

Perätalo ei kainostele, kun puhutaan rahastolle asetetuista tavoitteista. LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy hallinnoi rahastoja, joita voidaan pitää perinteisiä osake- ja korkorahastoja täydentävinä omaisuusluokkina ja tarjoavan sijoittajille lisää hajautusta. Tällaisena vaihtoehtona LähiTapiola pyrkii kasvattamaan rahastoa ja Perätalo kertookin avoimesti tähtäimessä olevan rahaston nostaminen Suomen suurimpien kiinteistörahastojen joukkoon. Vastuullisuuden huomioimisen hän näkee tässä olennaisena strategisena lähtökohtana.

- On selvää, että haemme reipasta kasvua ja vastuullisuuden huomioiminen on tämän toteutumisessa avainkomponentteja. Olemmekin noudattaneet vastuullisuutta kiinteistöliiketoimintamme jokapäiväisessä arjessa ja esimerkiksi raportoineet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaan jo vuosikymmenen. Visiomme on olla Suomen vastuullisin kiinteistövarainhoitaja. Toisena esimerkkinä ovat LähiTapiolan kiinteistöliiketoiminnan saamat neljä tähteä kansainvälisen GRESB-vastuullisuuskyselyn (Global Real Estate Sustainability Benchmark) luokittelussa, mikä puolueettomasti mittaa vastuullista toimintaa useammasta eri näkökulmasta. Pohjoismaisessa verrokkiryhmässämme kuulumme siinä parhaimpaan kymmeneen prosenttiin.

Myös piensijoittajalla on matalan kynnyksen pääsy osalliseksi vastuullista kiinteistösijoittamista.

- Rahaston minimimerkintä on vain 500 euroa, joka mahdollistaa myös pienemmillä säästöillä mukaan lähtemisen vastuullisesta kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneelle, Perätalo summaa.

Voit tutustua rahastoon tarkemmin täällä ja Sijoituskiinteistöjen Q4/2021-katsauksen pääset lukemaan tästä.

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin, jotka ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa www.lahitapiola.fi/rahastot. Tässä esitettyjä tietoja ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä tietoja ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varoja. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.