Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiElämänturva31.1.2022

LähiTapiola Lappi tukee yrittäjien osaamista – alueen yrittäjille tarjotaan maksutonta koulutusta

LähiTapiola Lappi on osana LähiTapiola-ryhmää tukemassa yrittäjien koulutusta. Suomen Yrittäjien koordinoima Yrittäjät-akatemia käynnistyy tammikuun lopussa LähiTapiolan tekemän lahjoituksen turvin. Yrittäjille suunnattu koulutustarjonta on kaikille yrittäjille ja heidän henkilöstölleen avointa.

Korona on aiheuttanut monia haasteita suomalaisille yrityksille ja pakottanut monen yrityksen kehittämään liiketoimintaansa nopeasti uudenlaiseksi.

– Lappilaisten yrittäjien osaaminen ja koronapandemiasta selviäminen on meille paikallisena yhtiönä todella tärkeää. Siksi haluamme olla mahdollistamassa yrittäjille suunnattua koulutustarjontaa. Toivottavasti moni meidän alueen yrittäjä hyödyntää koulutuksia, nyt on todella hieno mahdollisuus oppia uusia taitoja, kertoo LähiTapiola Lapin liiketoimintajohtaja Jukka Elkki.

– Paikalliset yrittäjät tunnetaan aktiivisuudesta ja vahvasta sisukkuudesta. Meidän valttikortteja koronapandemiasta selviytymiseen on ollut kyky tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja yhteisöllinen halu olla yrittäjinä toistemme tukena. Jokaiselta yrittäjältä vaaditaan itsensä johtamisen taitoja ja innovatiivisuutta uusien toimintatapojen löytämiseen sekä positiivista halua kehittyä, Rovaniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tanja Kauriinoja muistuttaa.

LähiTapiolan 300 000 euron lahjoitus Yrittäjät-akatemiaan mahdollistaa Suomen Yrittäjien koordinoiman Yrittäjät-akatemian käynnistämisen ja koulutuskokonaisuuteen valmentajien palkkaamisen.
Yrittäjät-akatemian koulutustarjonta koostuu suomalaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamista verkkokursseista, webinaareista sekä valittujen yritysten, kuten Googlen, tarjoamista kursseista. Koulutusten pääpaino on digitaalisuudessa ja vastuullisuudessa. Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille yrittäjille, heidän henkilöstölleen tai yrittäjyyttä suunnitteleville. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti etänä, mutta tarjolla on myös muutamia lähipäiviä.

– Yrittäjä voi luottaa siihen, että kaikki tarjolla oleva koulutus on hänen tarpeisiinsa sopivaa ja siksi valikoitu mukaan, Elkki kertoo.

–Yrittäjillä on halu oppia konkreettisia ja käytännönläheisiä keinoja, joilla omaa liiketoimintaa pystyy kehittämään. Yrittäjät-akatemian parhaita puolia on juurikin se, että yrittäjiä on kuunneltu, toiveet otettu huomioon ja koulutusten teemat suunniteltu yhdessä, Kauriinoja sanoo.

Aika ja raha esteinä osaamisen kehittämiselle

Suomen Yrittäjien marraskuussa 2021 teettämän Yrittäjägallupin mukaan yrittäjistä 70 prosenttia kertoo, että ajan puute on suurin este osaamisen kehittämiselle. Toiseksi merkittävämmäksi syyksi mainitaan rahan puute.

Yrittäjien koulutustarjonnan tukeminen on koko yhteiskunnan kannalta hyvin tärkeää, jotta suomalaiset yritykset selviäisivät koronapandemiasta ja yritykset säilyttäisivät elinvoimaisuuden kaikkialla Suomessa.

– Olemme nähneet korona-aikana liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset yrityksiin ja ihmisiin. Näin ollen mahdollisuus tukea yrittäjien koulutusta ja osaamisen kehittämistä yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa on meille elämänturvayhtiönä tärkeää, kertoo Elkki.

Lisätietoja:

Jukka Elkki, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 594 3135, jukka.elkki@lahitapiola.fi

Yrittäjät-akatemian kurssit ja ilmoittautuminen verkkosivuilla: yrittajat.fi/akatemia