Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous9.12.2021

LähiTapiola-rahastot saavat uudet kestävyysluokitukset – vastuullinen sijoittaja, opettele nämä kolme luokkaa

Vastuullinen sijoittaminen helpottuu uusien kestävyysluokitusten mukana. Tutustu tässä uutisessa LähiTapiola-rahastojen kestävyysluokituksiin.Lue lisää sijoittamisesta

LähiTapiola-rahastojen uudistuneet säännöt ovat tulleet voimaan marras–joulukuussa 2021. Kunkin rahaston säännöissä on huomioitu EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) kestävyysluokitukset. EU:n sääntelyssä rahastot jaetaan kolmeen eri luokkaan rahastojen kestävyystasojen mukaan.

Vastuullisuudesta kiinnostuneiden sijoittajien kannattaa opetella tuntemaan uudet kestävyysluokitukset, koska ne auttavat vastuullisen sijoituspäätösten tekemisessä.

Kestävyysluokittelun kärkenä artikla 9:n rahastot

Kolme uutta kestävyysluokittelua ovat ”tumman vihreät” eli Artikla 9:n rahastot, ”vaalean vihreät” eli Artikla 8:n rahastot ja ”harmaat” eli muut rahastot.

Kestävyysluokittelun kärkenä ovat Artikla 9:n ”tumman vihreät” rahastot, jotka tekevät kestäviä sijoituksia ja joille EU:n sääntely (SFDR) asettaa tiukimmat vaatimukset.

Artikla 8:n mukaisilla, ”vaalean vihreillä”, rahastoilla on tavoitteena muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Muut kuin Artikla 8:n ja 9:n rahastot kuuluvat EU-sääntelyn luokkaan ”muut rahastot”. Ne ovat Artikla 6:n mukaisia ”harmaita” rahastoja. Nämä rahastot eivät huomioi ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja EU:n tiukkojen kriteerien tarkoittamalla tavalla. Tähän luokkaan kuuluminen ei tarkoita, että LähiTapiola-rahasto olisi ”vastuuttomasti” toimiva. Muihin rahastoihin kuuluu laaja kirjo erilaisia rahastoja, joilla ei ole EU-sääntelyn mukaisia kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia. Rahastoilla saattaa silti olla erilaisia vastuullisuuteen tai esimerkiksi kestävyysriskeihin liittyviä toimintatapoja ja kriteerejä.

LähiTapiola Varainhoito mukana ilmastotalkoissa

LähiTapiola Varainhoito on jo pitkään huomioinut kestävyystekijöitä ja vastuullisuus on ollut osa tavoitteitamme sijoitusvalinnoissa ja -tuotteissamme eri omaisuusluokissa. Olemme myös jo vuosia raportoineet sijoitusrahastojemme ja asiakassalkkujemme oleellisista kestävyysominaisuuksista läpinäkyvästi.

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn tavoitteina on ohjata rahoitusta kestävään taloudelliseen toimintaan ja kasvuun, helpottaa kestävyystekijöiden arviointia sekä parantaa kestävyystiedon luotettavuutta ja vertailtavuutta. Yhteisillä tavoitteilla kestävyysteot ovat helpommin mitattavissa ja vertailtavissa.

Sen lisäksi, että sijoituskohteissa otetaan huomioon kestävyystekijät, salkunhoitajat käyttävät erilaisia poissulkustrategioita, joilla varmistamme, ettemme sijoita yrityksiin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai valmistavat kiistanalaisia aseita. Artikla 9:n ja 8:n  rahastoihin, hyödynnetään laajaa poissulkemista, jossa otetaan huomioon muitakin vastuullisuustekijöitä.

Kestävyysluokitukset, poissulkustrategiat ja sitoutumisemme Net Zero Asset Managers -aloitteeseen ja Global Investor Statement to Governments on Climate Change muodostavat luotettavan pohjan vastuulliselle sijoittajalle. Net Zero Asset Managers -aloite on kansainvälinen aloite rahoitusalan hiilineutraaliuudesta 2050 mennessä, jonka olemme allekirjoittaneet yhtenä harvana suomalaisena toimijana. Global Investor Statement to Governments on Climate Change on vuorostaan kansainvälinen aloite, jossa finanssialan toimijat rohkaisevat hallituksia ajamaan finanssialaan kestävämpään suuntaan.

Lue tästä lisää LähiTapiolan sitoutumisesta Net Zero Asset Managers -aloitteeseen.

LähiTapiola-rahastot kestävyysluokittain