Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola SavoTurvallisuus5.10.2021

Savon sammutinhuoltopäivillä tarkastettiin jälleen 1 500 sammutinta

Moni savolainen talous hankkii kotiinsa käsisammuttimen, mutta noin puolia ei ole tarkastettu viimeiseen kahteen vuoteen. Sammuttimen toimivuus on tärkeää palon uhatessa, koska siihen on voitava luottaa onnettomuustilanteessa.

LahiTapiola_LokalTapiola

-Elämänturvayhtiönä tehtävämme on turvata asiakkaidemme elämää riskien varalta, mutta sen lisäksi autamme myös ennaltaehkäisemään vahinkoja. Tarjoamme Savossa vuosittain omistaja-asiakkaillemme maksuttoman sammutintarkastuksen ja syksyn aikana pääsimme vihdoin tätä toteuttamaan ympäri maakuntaa. Vallitsevan koronatilanteen rajoitusten vuoksi pitämättä jääneitä tarkastuksia asiakkaat olivat kovasti odottaneetkin, kertoo LähiTapiola Savon korvausjohtaja Risto Rissanen.

Vuoden alussa teetettyyn LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastanneista savolaisista (*), joiden taloudesta löytyy käsisammutin, noin puolet kertoo tarkistuttaneensa kotitaloutensa sammuttimen kuluneen kahden vuoden aikana. Vastaavasti 40 prosentilla vastaajista tarkastuksesta on tätä pidempi aika tai sammutinta ei ole tarkastettu koskaan. Jokunen vastaaja myöntää, etteivät he tienneet, että palosammutin ylipäätään on syytä määräajoin tarkastuttaa.

Milloin käsisammutin pitää tarkastaa?
Käsisammutin olisi hyvä tarkastaa vähintään

 • vuoden välein, jos sammutinta säilytetään alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle.

 • kahden vuoden välein, jos sammutinta säilytetään esimerkiksi kodin kuivissa ja tasalämpöisissä sisätilossa.


Palosammuttimien säännöllisten tarkastusten tehtävä on varmistaa, että hätätilanteessa sammutin toimii. Lämpötilan vaihtelun vuoksi sammutin on saattanut menettää painetta tai sammutejauhe on saattanut paakkuuntua, mikä vaikuttaa ratkaisevasti sen toimintakykyyn.

Tarkastuksessa sammutinliike katsoo sammuttimen toimintakunnon, ja tarvittaessa se huolletaan tai vaihdetaan uuteen. Säännöllisillä tarkastuksilla pyritään havaitsemaan ennalta mahdolliset viat, jotta sammutin todella toimisi käyttötilanteessa. Oman sammuttimen seuraavan tarkastusajan näkee sen kylkeen liimatusta tarrasta.

Palovaroitin ja sammutusvälineet – joka kodin palokunta

Suomessa kotitaloihin ja asuntoihin ei ole pakollista hankkia palosammutinta, mutta se on hyvä ja edullinen tapa edistää paloturvallisuutta. Lain mukaan käsisammutin pitää olla veneessä, jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kilowatin perämoottori. Matkailuautoissa ja -vaunuissa sammuttimelle ei ole nykyisin lakisääteistä pakkoa, mutta vakuutusyhtiöiden suojeluehtojen mukaan sammutin tulee löytyä.

Ensisammutuksen merkityksen puolesta puhuvat pelastustoimen tiedot, joiden mukaan vuosittain alkusammutukseen turvaudutaan noin 2000 rakennuspalossa. Onnistuneella alkusammutuksella vältytään vuosittain useilta vakavilta henkilövahingoilta ja estetään kymmenien miljoonien eurojen omaisuusvahingot.

Arjen katsaus -kyselyn mukaan savolaisista talouksista löytyy hieman muuta maata tunnollisemmin palovaroitin, sammutuspeitto ja käsisammutin. Nämä ja alkusammutustaito luovat erittäin toimivan joka kodin palokunnan. Käytännössä kaikki kodin tulipalot voidaan sammuttaa alkusammutuksella, jos palo vain havaitaan ajoissa. Sammuttimen – kuten muidenkin alkusammutusvälineiden - käyttöä on harjoiteltava. Palovaroitin on erittäin tärkeä pelastautumisen kannalta, sillä se antaa aikaa toimia tulipalon sattuessa.

Neuvoja alkusammutukseen – näin käytät käsisammutinta:

 • Jos käsisammutin ei ole ennalta tuttu väline, sen käyttöön kannattaa perehtyä. Käsisammutin toimii kerrallaan noin 5–20 sekuntia, jolloin sammutteen oikein suuntaaminen on tärkeää.

 • Jos palon syttyminen huomataan heti, sitä voi yrittää sammuttaa. Alkusammutusvälineitä ovat esimerkiksi käsisammuttimet, sammutuspeitteet ja pikapalopostit. Sammuta palon alku, jos voit, mutta älä vaaranna turvallisuuttasi.

 • Alkusammutusvälineitä kannattaa sijoittaa näkyviin paikkoihin, josta ne tarvittaessa saa helposti käyttöön. Toimiva palovaroitin auttaa havaitsemaan palon ja antaa aikaa toimia.

 • Käsisammuttimia on erityyppisiä. Ne voidaan sammutteen mukaan jakaa jauhesammuttimiin, hiilidioksidisammuttimiin ja nestesammuttimiin. Jauhesammuttimet ovat yleisimpiä.

 • Pyri tarkistamaan ennalta, mihin paloihin sammutin soveltuu ja tutustu sen kyljessä olevaan käyttöohjeeseen.


Sammuttaessa toimi näin:

 1. 1.

  Ota sammutin seinätelineestä/kiinnikkeestä, siirry lähemmäs palopaikkaa.

 2. 2.

  Laske pullo maahan, vapauta letku pidikkeestään.

 3. 3.

  Irrota yläkahvan varmistinsokka terävällä nykäisyllä.

 4. 4.

  Nosta sammutin alakahvasta kantoon ja ota letkun suuttimesta kiinni.

 5. 5.

  Tähtää palokohteeseen, suuntaa letkun suutin liekkien juureen.

 6. 6.

  Paina sammuttimen yläkahva kokonaan pohjaan.

 7. 7.

  Lähesty palavaa kohdetta ja levitä sammutinainetta palokohteeseen tekemällä suuttimella heiluttavaa, lakaisevaa liikettä.

 8. 8.

  Kun liekit sammuvat, nosta yläkahva, tarkkaile. Jos syttyy uudelleen, sammuta. Jaksottain sammuttamalla säästät sammutusainetta ja saat sammutettua isojakin tulipaloja.

 • Tarvittaessa soita 112 ja pyydä palokunta paikalle varmistamaan, että tuli on kunnolla sammunut eikä uudelleensyttymisen vaaraa ole.

 • Viranomaisten määräämien sammutinten tarkastusväliä ja huoltoa ohjaa sisäministeriön asetus. Omatoimisesti kotitalouteen hankituille sammuttimille se on hyvä ohjenuora.

*) LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 4.1.–26.1.2021 välisenä aikana kaikkiaan 5 539 suomalaista. Savossa kerättiin 316 haastattelua LähiTapiola Savon toimialueella. Kyselyyn vastanneet edustavat manner-Suomen 15–74-vuotiasta väestöä. Kyselyn toteutti Kantar TNS ja sen virhemarginaali on valtakunnan tasolla noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja alueellisen otoksen +/- 5,5 prosenttiyksikköä.

Lähteet:
Pelastustoimi.fi
Kodin turvaopas -sivusto