Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Vellamo30.8.2021

LähiTapiola Vellamo lahjoittaa 67 000 euroa viidelle paikalliselle yhteisölle

LähiTapiola Vellamon omistaja-asiakkaat saivat keväällä ehdottaa yleishyödyllisen lahjoituksen saajaa, jonka tuli olla toiminta-alueellamme vaikuttava, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys tai järjestö. Ehdotusten joukosta hallitus päätti lahjoittaa 67 000 euroa viidelle paikalliselle yhteisölle.

LähiTapiola Vellamon käyttörahastolahjoitukset esiteltynä.

Lahjoituksen saajat ovat Lahden Seudun Yhden vanhemman perheet ry, Heinolan Järvipelastajat ry, Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistys ry, Päijät-Hämeen Mielenterveystyön tuki ry ja Vamos Lahti.

Ennaltaehkäisevä työ ja toiminta mielenterveyteen liittyvien haasteiden ja ongelmien ehkäisemiseksi sekä ennakoiva jaksamisen tuki, painottaen nuorten hyvinvointia nousi pääteemaksemme. Myös pelastustoiminnan vapaaehtoistyö ja turvallisuuden parantaminen painottaen vesiliikenteen pelastustoimintaa nousi yhdeksi tuen kohteeksi.

Lahjoituksilla LähiTapiola Vellamo haluaa edistää alueensa hyvinvointia ja elinvoimaa. Lahjoitusvarat on siirretty käyttörahastoon viime vuoden hyvästä tuloksesta.
Edellisvuosien aikana käyttörahastosta on lahjoitettu varoja mm. koulutuksen ja koronatyön tukemiseen.

”Vastuullisuus toiminnassamme ja alueemme väestön hyvinvointiin vaikuttaminen ovat meille tärkeitä periaatteita. Asiakkaidemme omistamana yhtiönä meillä on mahdollisuus tehdä elämänturvatekoja paikallisesti ja siksi olemme päättäneet tukea yleishyödyllisiä yhteisöjä, joilla on samanlainen arvomaailma kuin meillä. Tällä kertaa halusimme myös asiakkaidemme osallistuvan lahjoituskohteiden löytymisessä, joten iso kiitos kaikista saamistamme ehdotuksista!”, LähiTapiola Vellamon toimitusjohtaja Ahti Haataja kertoo.

Lahjoituskohteemme esiteltynä aakkosjärjestyksessä ovat:

Heinolan Järvipelastajat ry, joka käyttää heille myönnetyn lahjoituksen (4000 euroa) Kouvolan Järvipelastusaseman eli veneilijöiden kylätalon tukikohdan kehittämiseen ja varusteluun sekä vesipelastustoiminnassa tarvittaviin materiaalihankintoihin.

Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistys ry, joka käyttää myönnetyn lahjoituksen, (20 000 euroa), työhön perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa vastaan. Yhdistys palkkaa työntekijän jalkautumaan nuorten pariin Kouvolassa ja etenkin Kouvolan yläkouluihin. Työtä tehdään yhteistyössä opiskeluhuollon ja koulutoimen työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta ja ymmärrystä lähisuhdeväkivallasta sekä kannustaa heitä avun vastaanottamiseen.

Lahden Seudun Yhden vanhemman perheet ry, joka käyttää lahjoituksensa (3000 euroa) jäsentensä yhteisen Vesijärviristeilyn toteuttamiseksi, joka ollut yhdistyksen varojen puitteissa mahdoton järjestää. Pandemia-aika on tuonut monelle yksinhuoltajalle ylimääräistä haastetta ja tällä tapahtumalla, sallittujen rajoitusten puitteissa, haluamme antaa jäsenistölle mahdollisuuden hengähtää hetki ja löytää vertaistukea arjen haasteisiin.

Päijät-Hämeen Mielenterveystyön tuki ry, joka käynnistää heille myönnetyn lahjoituksen (20 000 euroa) avulla Miete-kahvilat, jotka tammikuussa 2021 jouduttiin lakkauttamaan rahoituksen puuttuessa. Miete-kahviloiden toimintaan osallistuu ja organisoi sekä palkattu työntekijä että kokemusasiantuntija tai vertaisohjaaja vapaaehtoistyöntekijänä. Miete-kahviloissa mielenterveyskuntoutujat voivat tavata toisiaan ja löytää vertaistukea omalta paikkakunnalta. Miete-kahvilat avataan Asikkalaan, Heinolaan, Orimattilaan ja Nastolaan.

Vamos Lahti saa 20 000 euron lahjoituksen, joka käytetään Diakonissalaitoksen Vamos valmennukseen Lahdessa. Lahjoituksella palkataan n. viiden kuukauden ajaksi valmentaja, joka tarjoaa valmennusta nuorille, jotka tarvitsevat intensiivistä tukea ja apua mm. omien voimavarojensa vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja arjenhallintaan joko yksilövalmennuksena tai ryhmävalmennuksena. Palvelu on nuorille vapaaehtoista ja maksutonta.