Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Varsinais-SuomiTalous17.8.2021

LähiTapiola Varsinais-Suomen tulos 01-06/2021: vähemmän suuria vahinkoja Turun seudulla

LähiTapiola Varsinais-Suomen tulos parani ja vakavaraisuus säilyi hyvänä alkuvuonna 2021. Toimitusjohtaja Olli Aakulan kommentit:

LahiTapiola LokalTapiola

“Koronapandemia vaikuttaa edelleen niin Suomen kuin koko maailman talouteen. Talouskehitys on ollut kuitenkin alkuvuodesta odotettua vahvempaa ja sijoitusmarkkinat ovat kehittyneet positiivisesti. Esimerkiksi täällä Turun seudulla asuntomarkkinat ovat kiihtyneet ja seudulle rakennetaan paljon uusia kiinteistöjä. Heinäkuussa LähiTapiola Varsinais-Suomi uudisti kiinteistöomistuksiaan myymällä kymmenkunta vanhempaa asuntoa ja ostamalla noin 20 uudempaa asuntoa Kupittaalta.

LähiTapiola Varsinais-Suomen tulos parani vuoden 2021 alkupuoliskolla ja kokonaistulos oli 13,4 miljoonaa euroa (- 5,6 milj. € 01-06/2020). Tuloksen kehittymiseen vaikuttivat etenkin sijoitustoiminnan tuotot sekä korvauskulujen lasku. Viime vuonna vastaavan ajanjakson tulosta painoi useampi suuri tulipalo ja liikennevahinko, ja alkuvuoden 2021 osalta tilanne on palautunut aiempien vuosien tasolle. Hyvää tulosta selittää myös se, että liikennevahinkojen osalta purkautui vanhoja varauksia.

Korvauskulujen lasku on näkynyt myös sairaskuluvakuuttamisessa, kun asiakkaat ovat koronavuoden sosiaalisen etäisyyden myötä sairastaneet vähemmän kausi-influenssia ja matkoilla sattuneet sairastumiset ovat vähentyneet. Kaikkiaan korvauksia maksettiin LähiTapiola Varsinais-Suomen asiakkaille 20,2 miljoonaa euroa.

Vastuullisia elämänturvatekoja Varsinais-Suomessa

LähiTapiola-ryhmässä toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi asiakashyvityksinä, palvelujen kehittämisenä ja paikallisina vastuullisuustekoina. Osa tuloksesta käytetään kartuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asiakkaiden edut tulevaisuudessakin. LähiTapiola Varsinais-Suomen vakavaraisuus on vahva ja kasvoi alkuvuonna 210 prosenttiin. Yhtiön asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 3,1 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi LähiTapiola-ryhmä uusi strategisen yhteistyön sopimuksen S-ryhmän kanssa, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaamme saavat myös jatkossa S-bonusta vakuutusmaksuista.

- Paikallisesti yhteistyö Turun Osuuskaupan kanssa näkyy bonuksen lisäksi konkreettisina vastuullisuustekoina asiakkaidemme hyväksi. Alkuvuodesta hankimme yhteistuumin defibrillaattorit eli sydäniskurit jokaiseen alueemme S-kauppaan ja markettiin, ja ainakin yhtä niistä on kesän aikana käytetty elvyttämiseen, toimitusjohtaja Olli Aakula sanoo.

Mittavan defibrillaattorilahjoituksen lisäksi LähiTapiola Varsinais-Suomi on parantanut Turun seudun asukkaiden turvallisuutta ja terveyttä lahjoittamalla pelastusrenkaita yleisille rannoille sekä tarkastamalla tuhansia asiakkaidensa sammuttimia. Lisäksi yhtiön omistaja-asiakkaat saivat olla mukana valitsemassa kevään 2021 LähiLahjoitus-kohteita, jonka puitteissa yhtiö lahjoitti yhteensä 25 000 euroa viidelle paikalliselle yhdistykselle ja taholle niin lastensuojelun ja perhetyön kuin ympäristön suojelun ja sosiaalityönkin saralla.

- Monet mieltävät meidät lasten ja nuorten liikuntaharrastusten sekä paikallisen huippu-urheilun tukijaksi. Tämän työn jatkamisen koimme erityisen tärkeäksi koronapandemian myötä, kun monien seurojen perinteiset varainhankintakeinot eivät ole onnistuneet rajoitusten vuoksi, Aakula sanoo.

LähiTapiola Varsinais-Suomi panostaa myös poikkeuksellisina aikoina vahvuuksiinsa henkilökohtaisena ja paikallisena toimijana. Kehitämme palveluitamme asiakaslähtöisesti tavoitteenamme helppous, nopeus ja laadukkuus kaikissa palvelukanavissamme. Koronasta huolimatta olemme pyrkineet pitämään paikkakuntamme 11 toimipistettä mahdollisuuksien mukaan avoinna, sillä haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden valita myös henkilökohtaisen tapaamisen puhelin- ja digiasioinnin lisäksi.”

Yhteenveto LähiTapiola Varsinais-Suomen tuloksesta:

LähiTapiola Varsinais-Suomen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 4,5 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli kesäkuun lopussa yhteensä 38,4 miljoonaa euroa ja kasvua vertailukauteen kertyi 3,2 prosenttia.  Maksutulon positiivista kehitystä tukee osaltaan se, että LähiTapiola Varsinais-Suomi on selkeästi Turun seudun markkinajohtaja liikennevakuuttamisessa 31,2 % markkinaosuudella ja asiakaspysyvyys on saatu pidettyä hyvällä tasolla.

Yhtiön liikekulut laskivat vuoden 2021 alkupuoliskolla ja toiminnan tehokkuutta mittaava toimintakulusuhde parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ollen nyt 30,0 %. Korvauskulut olivat 20,2 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 84,6 prosenttia.

LähiTapiola-ryhmä osti syksyllä 2020 rahastoyhtiö Seligson & Co:n vahvistaakseen säästämisen ja sijoittamisen palveluitaan. LähiTapiola-ryhmä on sopinut S-Pankin ja FIM Varainhoidon kanssa FIM Varainhoidon hallinnoimien LähiTapiola-rahastojen hallinnon siirtymisestä Seligson & Co:lle loppuvuoden aikana. LähiTapiola-ryhmä luopuu samassa yhteydessä S-Pankin osakkeista.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.