Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-PohjanmaaTurvallisuus21.6.2021

Monessa eteläpohjalaistaloudessa sammutin, jonka tarkastukset unohtuneet – ”Vain toimivalla sammuttimella voi pelastaa hätätilanteessa”

Moni hankkii kotiinsa käsisammuttimen, mutta ei tule huolehtineeksi sammuttimen säännöllisestä tarkastamisesta sen toimivuuden varmistamiseksi. Eteläpohjalaisissa kotitalouksissa olevista sammuttimista hieman vajaata puolta ei ole tarkistettu viimeiseen kahteen vuoteen, selviää LähiTapiolan kyselystä. Sammuttimen toimivuus on tärkeää palon uhatessa, koska siihen on voitava luottaa onnettomuustilanteessa.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastanneista eteläpohjalaisista*), joiden taloudesta löytyy käsisammutin, hieman yli puolet kertoo tarkistuttaneensa kotitaloutensa sammuttimen kuluneen kahden vuoden aikana. Vastaavasti hieman alle puolella vastaajista tarkastuksesta on tätä pidempi aika tai sammutinta ei ole tarkastettu koskaan. Pieni osuus vastaajista kertoo, etteivät he tienneet, että palosammutin ylipäätään on syytä määräajoin tarkastuttaa.

- Palosammuttimien säännöllisten tarkastusten tehtävä on varmistaa, että hätätilanteessa sammutin toimii. Tarkastus on hyvä tehdä vuoden välein, jos sammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Kodin sisätiloissa pidettäville käsisammuttimille suosittelemme kahden vuoden välein tehtyä tarkastusta, jonka tekee valtuutettu sammutintarkastaja. Jos sammutinta on käytetty, se pitää uusia, kertoo LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan korvauspäällikkö Arto Laine.

Jos sammutin on ollut talven kylmässä kesämökissä, ajoneuvossa tai veneessä, on se syytä tarkastuttaa ammattilaisella. Lämpötilan vaihtelun vuoksi sammutin on saattanut menettää painetta tai sammutejauhe on saattanut paakkuuntua, mikä vaikuttaa ratkaisevasti sen toimintakykyyn. Myös veneissä tarkastus tulisi tehdä vuosittain.

Tarkastuksessa sammutinliike katsoo sammuttimen toimintakunnon, ja tarvittaessa se huolletaan tai vaihdetaan uuteen. Säännöllisillä tarkastuksilla pyritään havaitsemaan ennalta mahdolliset viat, jotta sammutin todella toimisi tarvittaessa. Oman sammuttimen seuraavan tarkastusajan näkee sen kylkeen liimatusta tarrasta.

Paloturvallisuuden edistämiseksi ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa tarjosi keväällä asiakkailleen maksuttoman mahdollisuuden tarkastuttaa sammuttimensa. Sammutintarkastustilaisuuksia järjestettiin 7.4.-27.5.2021 Etelä-Pohjanmaalla 24 paikassa, joissa tarkastettiin kaikkiaan reilu 6.000 sammutinta.

- Sammutintarkastuspäivät ovat LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalle olleet jokakeväinen perinne, mutta viime keväänä koronaepidemian alettua ne jäivät pitämättä, kertoo Laine. Kysyntää näille tarkastuksille selvästi on, sillä tarkastuksiin tuotiin jälleen runsaasti sammuttimia, toteaa Laine.

Suomessa kotitaloihin ja asuntoihin ei ole pakollista hankkia palosammutinta, mutta se on hyvä ja edullinen tapa edistää paloturvallisuutta. Kotiin sopii parhaiten kalvovaahtosammutin. Lain mukaan käsisammutin pitää olla veneessä, jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kilowatin perämoottori. Matkailuautoissa ja -vaunuissa sammuttimelle ei ole nykyisin lakisääteistä pakkoa, mutta vakuutusyhtiöiden suojeluehtojen mukaan sammutin tulee löytyä.

- Toimiva palovaroitin, sammutin ja alkusammutustaito luovat erittäin toimivan joka kodin palokunnan. Käytännössä kaikki kodin tulipalot voidaan sammuttaa alkusammutuksella, jos palo vain havaitaan ajoissa.

*) LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 4.1.–26.1.2021 välisenä aikana kaikkiaan 5 539 suomalaista. Etelä-Pohjanmaalla kerättiin 209 haastattelua LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimialueella. (Taloudessa sammutin n=106, 2116). Kyselyyn vastanneet edustavat manner-Suomen 15–74-vuotiasta väestöä. Kyselyn toteutti Kantar TNS ja sen virhemarginaali on noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja alueellisen otoksen +/- 6,7 prosenttiyksikköä.

Neuvoja alkusammutukseen – näin käytät käsisammutinta

 • Jos käsisammutin ei ole ennalta tuttu väline, sen käyttöön kannattaa perehtyä. Käsisammutin toimii kerrallaan noin 5–20 sekuntia, jolloin sammutteen oikein suuntaaminen on tärkeää.

 • Jos palon syttyminen huomataan heti, sitä voi yrittää sammuttaa. Alkusammutusvälineitä ovat esimerkiksi käsisammuttimet, sammutuspeitteet ja pikapalopostit. Sammuta palon alku, jos voit, mutta älä vaaranna turvallisuuttasi.

 • Alkusammutusvälineitä kannattaa sijoittaa näkyviin paikkoihin, josta ne tarvittaessa saa helposti käyttöön. Toimiva palovaroitin auttaa havaitsemaan palon ja antaa aikaa toimia

 • Käsisammuttimia on erityyppisiä. Ne voidaan sammutteen mukaan jakaa jauhesammuttimiin, hiilidioksidisammuttimiin ja nestesammuttimiin. Jauhesammuttimet ovat yleisimpiä.

 • Pyri tarkistamaan ennalta, mihin paloihin sammutin soveltuu ja tutustu sen kyljessä olevaan käyttöohjeeseen. Sammuttaessa toimi näin:

 1. 1.

  Suuntaa suutin palokohteeseen. Tarkoitus on kohdistaa suihku liekkien alaosaan.

 2. 2.

  Laukaise sammutin venttiilin kahvasta

 3. 3.

  Levitä sammutinainetta tasaisesti paloon hieman heiluttavalla liikkeellä

 4. 4.

  Älä tyhjennä sammutinta kerralla, vaan seuraa palon sammumista

 • Tarvittaessa soita 112 ja pyydä palokunta paikalle varmistamaan, että tuli on kunnolla sammunut eikä uudelleensyttymisen vaaraa ole.

 • Viranomaisten määräämien sammutinten tarkastusväliä ja huoltoa ohjaa sisäministeriön asetus. Omatoimisesti kotitalouteen hankituille sammuttimille se on hyvä ohjenuora.

Lähteet: Pelastustoimi, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Kodin turvaopas -sivusto

Katso tästä videolta elämänturvaajamme Janin käytännön neuvot käsisammuttimen käyttöön.