Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Uusimaa Talous 21.2.2021

Uusimaa: LähiTapiola Uusimaan tulos ja vakavaraisuus säilyivät hyvinä koronapandemiasta huolimatta

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen globaalin koronapandemian (covid-19) johdosta. Pandemia aiheutti keväällä voimakkaan shokin sijoitusmarkkinoihin, minkä seurauksena riskipitoisten omaisuusluokkien arvot laskivat, mutta kääntyivät vahvaan nousuun keskuspankkien ja hallitusten voimallisten elvytystoimenpiteiden ansiosta.

Taloudellinen aktiivisuus Suomessa väheni keväällä merkittävästi aiheuttaen vakuutusliiketoiminnassa vahinkomäärien laskua erityisesti henkilö- ja ajoneuvovakuuttamisessa. Reaalimaailman tapahtumat huomioiden LähiTapiola Uusimaan tulos oli vuonna 2020 hyvä ja yhtiön vakavaraisuus säilyi vahvana.

LähiTapiola Uusimaan kokonaistulos oli 3,7 miljoonaa euroa. Positiiviseen kokonaistulokseen vaikuttivat sijoitustuotot. LähiTapiola-ryhmässä toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden asiakashyvityksinä ja palvelujen kehittämisenä. Osa tuloksesta käytetään kartuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asiakkaiden edut tulevaisuudessakin.

Vahinkovakuutuksen maksutulo oli vuonna 2020 yhteensä 52,2 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen kertyi 2,8 prosenttia.
Koronapandemiasta johtunut poikkeuksellisen vähäinen taloudellinen aktiivisuus ja suuressa osassa Suomea vallinnut leuto ja vähäluminen talvi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vähensivät vahinkojen määrää vuonna 2020. Vahinkovakuutuksen korvausmeno oli 40,2 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 98,9 prosenttia.

Toimintakulut olivat 12,0 miljoonaa euroa ja toimintakulusuhde oli 30,8 prosenttia. Toiminnan tehokkuutta mittaava toimintakulusuhde oli samalla tasolla edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

LähiTapiola-ryhmä osti syksyllä 2020 rahastoyhtiö Seligson & Co:n vahvistaakseen pitkäaikaisen säästämisen ja sijoittamisen palveluitaan. Seligson & Co hallinnoi rahastoissaan noin kahta miljardia euroa.

LähiTapiola Uusimaan asiakkaille maksettiin korvauksina 35,5 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 4,6 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,8 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Uusimaa turvaa omistaja-asiakkaidensa elämää ja toimintaa ennakoiden. Vastuullisuutemme perustuu keski¬näisyyteen, ja työ konkretisoituu sekä valtakunnallisina että paikallisina tekoina. Tavoitteenamme on asiak¬kaidemme ja yhteiskunnan turvallisuuden sekä hyvinvoinnin lisääminen.

Vastuullisuuden teemamme ovat ennakoiva elämänturva, henkilöstökokemus ja työyhteisö, data ja tietoturvallisuus, ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä vastuulliset toimintatavat. Vuonna 2020 käynnistimme tiekartan toimeenpanon yhtiön vastuullisuustyöpajassa.

Syksyllä allekirjoitimme ryhmänä YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet: olemme sitoutuneet vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen kaikessa vakuutustoiminnassa. Sijoitustoiminnassa huomioimme vastuullisen sijoittamisen periaatteet.
Vastuullisuusteot 2020

LähiTapiola Uusimaa lahjoitti vuonna 2020, 30.000 euroa koronanvastaiseen työhön. Tuki ohjattiin Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirille mittavaan korona-avustusoperaatioon. Kesällä asensimme yhteistyössä SPR Helsingin ja Uudenmaan piirin kanssa seitsemän sydäniskuria toimialueellamme. Sijoituspaikat valikoitui asiakkaiden ja asukkaiden ehdotuksiin. Sijoituspaikaksi vaikutti myös alueen sydäniskuritiheys. Yhteistyössä Suomen Uima- ja Hengenpelastusliiton kanssa lahjoitimme viisi pelastusrengasta. Sijoituspaikat valittiin tässäkin tapauksessa yleisten ehdotusten perusteella.

Koulutimme 2020 hätäensiaputaitoja yhteistyössä SPR:n Hätäensiapu Oy:n kanssa 297 koululaisille, opetimme alkusammutusta 60 henkilöille. Lahjoitimme 800 heijastinliivejä alueen päiväkodeille, seuroille, senioritaloille ja kerhoille. Jaoimme myös 6.000 heijastinta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
Erik Valros, toimitusjohtaja, +358 50 360 3792, erik.valros@lahitapiola.