Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PääkaupunkiseutuElämänturva9.2.2021

Pääkaupunkiseutu: Punaisen Ristin ystävätoiminta siirtyi lahjoituksen avulla puhelimeen ja verkkoon

LähiTapiola lahjoitti viime vuonna miljoona euroa koronakriisissä tehtävään avustus- ja tukityöhön eri puolilla Suomea. Pääkaupunkiseudulla tukea on kohdistettu erityisesti puhelin- ja verkkoystävätoimintaan.

Poikkeuksellisessa tilanteessa Punaisen Ristin tavat auttaa ovat muuttaneet muotoaan. LähiTapiolan tuella on mahdollistettu vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja työ tilanteessa, missä avun perille saaminen on haastavaa ihmisten eläessä eristyksissä ja vältellessä kasvokkain kohtaamisia. Vuonna 2020 LähiTapiolan tuella koulutettiin 2 000 uutta ystävävapaaehtoista, 25 000 ystävää kaipaavaa sai tukea ja verkkoystävätoiminta kolminkertaisti volyyminsä. Tuen avulla huolehditaan myös vapaaehtoisten jaksamisesta ja siitä, että apua saavat ne, jotka sitä tarvitsevat.

Puhelin- ja verkkoystävätoimintaa yksinäisille pääkaupunkiseudulla


Helsingissä ja Espoossa toimii aktiivinen aamukahvisoittorinki, joka on puhelimessa ryhmäpuhelulla tehty pienryhmätapaaminen yksinäisille. Ryhmään kuuluva tietää aamulla herätessään, että päivä tuo tullessaan mukavaa odotettavaa.

- Uusiin ihmisiin tutustuminen, myönteinen vuorovaikutus ja yhteisten kokemusten jakaminen tuovat hyvinvointia. Vertaisryhmäläiset tukevat toisiaan kriisitilanteessa ja voivat kokoontua koronatilanteen päätyttyä kasvotusten, kertoo Mehalet Yared Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiristä.

Ystävävierailutoiminta ei korona-aikana ole ollut mahdollista, joten vapaaehtoiset ovat pitäneet yhteyttä avunsaajiin puhelimitse. Ystävävälityksessä on usein myös jonossa asiakkaita, joilla ei ole vielä ystävää. Ystävävälitykset ovat pitäneet myös heihin yhteyttä säännöllisesti. Helsinkiin rekrytoitiin uusia vapaaehtoisia, jotka soittavat jonossa oleville henkilöille.

Erityisen paljon yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana ikäihmisten keskuudessa. Punaisen Ristin tuottaman kyselyn mukaan jopa 65% ikääntyneistä ystävätoiminnan asiakkaista koki yksinäisyytensä lisääntyneen. Koronakevät vei useilta ystävätoiminnan asiakkailta mahdollisuuden tavata ihmisiä sekä liikkua ja ulkoilla. Yksinäisyydellä tiedetään olevan merkittäviä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Se nostaa stressitasoa, joka taas lisää sairastumisriskiä. Yksinäisyys on yhteydessä muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

- Punaisen Ristin ystävän säännöllinen soitto lisää turvallisuudentunnetta merkittävästi. Kuulumisten vaihdon lisäksi vapaaehtoiset kartoittavat avunsaajien tilannetta, ohjaavat heidät oikean tiedon ja avun piiriin sekä tekevät tarvittaessa huoli-ilmoituksen asiakkaasta, jonka terveydentila on heikentynyt merkittävästi. Verkkoystävätoiminta tavoitti myös laajasti uusia kohderyhmiä, kuten liikuntarajoitteisia ja vieraskielisiä ja verkkoystävätoiminta onkin meillä nyt vakiintunutta toimintaa, Yared sanoo.

LähiTapiolan tuella pääkaupunkiseudun ystävätoimintaan on hankittu puhelimia, tabletteja ja liittymiä. Lisäksi tukea on käytetty ystävävapaaehtoisten osaamisen vahvistamiseen koulutusten avulla. LähiTapiolan tukea suunnattiin myös muun muassa valtakunnallisen auttavan puhelimen toimintaan, jonka Suomen Punainen Risti avasi huhtikuussa. Auttava puhelin avataan aina tarvittaessa erityis- ja onnettomuustilanteissa.

LähiTapiola on SPR:n ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani. Ystävätoiminta yhdistää vapaaehtoiset ja toisen läsnäoloa kaipaavat ihmiset. Lisätietoa Punaisen Ristin ystävätoiminnasta löydät Punaisen Ristin sivuilta.