Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PääkaupunkiseutuTurvallisuus14.1.2021

Pääkaupunkiseutu: Katoille kertyvä lumi riski kiinteistöille – tarkkaile kertyvää lumen määrää

Pääkaupunkiseudulla viime päivinä satanut runsas lumi aiheuttaa rakennuksille riskejä. Kiinteistönomistajien kannattaakin nyt kiivetä katolle arvioimaan lumikertymiä ja ehkäisemään lumen aiheuttamia vahinkoja. Myös käyttövesiputket ovat kovilla lämpötilan vaihdellessa pakkasen ja nollakelin välillä.

lumikerros omakotitalon katolla

Lumikuormien poisto kuuluu huolellisen kiinteistönhoidon tehtäviin. Yleisesti vakuutus ei korvaa lumen painosta rakennukselle aiheutunutta vahinkoa. LähiTapiola Pääkaupunkiseudun korvausyksikköön on jo tullut muutamia yhteydenottoja lumen aiheuttamista vahingoista.

Suurista lumimääristä voi syntyä monenlaista vahinkoa

Tyypillisesti lumituiskulla vallitseva tuuli juoksuttaa irtolunta harjan yli vastakkaiselle lappeelle tai rakennusten porrastaville osille. Kertynyt lumikerros voi olla jopa kaksi kertaa paksumpi kuin vastaisen lappeen kertymä.

- Lumikerroksen paino voi olla 100 kiloa kuutiometriä kohden. Lumen paino voi kuitenkin kasvaa vesisateiden ja tiivistymisen myötä jopa 200-240 kiloon kuutiometriä kohden. Tämä voi aiheuttaa virhearviointeja lumen painosta, jos lumikuormaa arvioidaan vain lumikerroksen paksuutta mittaamalla, sanoo LähiTapiola Pääkaupunkiseudun korvausjohtaja Marko Tolonen.

Toispuolinen kinoslumikuorma aiheuttaa epäkeskeistä rasitusta erityisesti puutteellisesti jäykistetyille pitkille, korkeille, hallimaisille rakennuksille. Katolle kerrostuva lumi ja jää lisäävät myös putoavista jää- ja lumimassoista aiheutuvaa tapaturmariskiä. Kertynyt raskas lumimassa voi painaa ja rikkoa kantavia vesikattorakenteita sekä keväällä liukuessaan alas ruhjoa vesikaton pinnoitteita ja katon läpivientien tiivistyksiä.

- Kinoslumen paljous aiheuttaa kevään myötä sulamisvesivaurioriskejä porrastavien kattorakenteiden seinäliittymissä sekä katolla olevien ilmastointiputkien ja savuhormien liitosrakenteissa. Pihamaalla lumet tulee kasata paikkaan, josta ne eivät keväällä sulaessaan vaurioita rakennusta, Tolonen sanoo.

Turvallisesti lumenpudotukseen

Rakennusten katoille kertyvää lumikerroksen määrää on vaikea arvioida maasta käsin, joten varmin tapa on kiivetä katolle ja mitata lumen paksuutta eri puolilta kattolapetta. Lumimassat kannattaa poistaa hyvissä ajoin ennen mahdollisia seuraavia lumimyräköitä ja suojakelejä.

- Tärkeintä katolla liikkuessa on varmistaa oma turvallisuus. Katolla liikuttaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja varustautua käyttämään turvaköysiä ja -valjaita, tai turvautua alan ammattilaisen apuun, sanoo Tolonen.

- Tiputuspaikan alla olevaa liikkumista tulee rajoittaa puomein, aidoin ja varoituskyltein ja huolehtia riittävästä työn keston aikaisesta liikkumisen turvallisesta ohjaamisesta, jotta vältytään henkilövahingoilta, muistuttaa Tolonen.

Lämpötilavaihtelut riski käyttövesiputkille

Pakkasesta nollakeliin vaihteleva sää on riski kiinteistöjen käyttövesiputkille. Pakkasjakson aikana jäätyneet käyttövesiputket ovat kovilla sulavan jään turvotessa ja vaurioittaessa putkistoja. Lauhtuvat kelit paljastavat usein myös talven aiheuttamia vahinkoja talojen rakenteille ja lisäävät yhteydenottoja vakuutusyhtiöön.

Pakkasten jälkeiset lauhtuvat kelit aiheuttavat vuosittain kymmeniä tai satoja vesivahinkoja rakennuksille.

- Vakuutusyhtiössä jäätyneiden putkien aiheuttamat vesivahingot näkyvät usein vasta viiveellä. Vaarassa ovat erityisesti ne kiinteistöt, joilla käydään harvemmin ja joissa käyttövesilinjastot pääsevät jäätymään ja sulamaan omia aikojaan. Vakuutuksista ei yleensä korvata putkien jäätymisestä aiheutuneita vahinkoja, ellei kyseessä ole kiinteistön lämmityslaitteiston äkillisen rikon seurauksena aiheutunut vahinko. Vahingot voivat aiheuttaa jopa kymmenien tuhansien eurojen remontteja, kertoo Tolonen.

Esimerkiksi kesämökillä, johon on jätetty talveksi vedet päälle, voi vuotovahinko pahimmillaan valua pitkäänkin ennen mökkikauden alkua. Kotivakuutuksesta maksettavien korvausten kannalta on tärkeää muistaa, että kiinteistön omistajan velvoitteisiin kuuluu huolehtia rakennuksen riittävästä valvonnasta ja sisälämpötilasta, jotta käyttövesiputket eivät jäädy.

Viisi vinkkiä kiristyvän pakkauskauden varalle:

  • Seuraa erityisesti ulkoseinien läheisyyteen asennettujen putkistojen lämpötiloja säännöllisesti. Lämpötila ei saisi laskea alle + 10 C asteen.

  • Lisää lämmityksen valvontaa ja säädä lämpöä siten, että kaikissa tiloissa säilyy normaali huonetilojen lämpö.

  • Huolehdi putkistojen läheisyydessä olevien erillisten varastojen lämpötilojen riittävyydestä.

  • Valvo ulko-ovien kiinni pitämistä.

  • Virtaava vesi jäätyy seisovaa vettä hitaammin. Kovien pakkasten aikana käyttövesiputkiston jäätymistä voi estää jättämällä vesi tiputtamaan hieman hanasta yön yli.