Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Jussi PesonenTyöelämä26.2.2024

Yritysten riskit ovat muuttuneet – ennakointi ja nopea reagointi ovat avainroolissa

Globaalit epävarmuudet ja toimintaympäristön nopeat muutokset asettavat isoja haasteita suomalaisyrityksille. Lähivuosien merkittäviä uhkia ovat sään ääri-ilmiöt, sosiaalinen polarisaatio sekä kyberuhat, arvioi LähiTapiolan riskienhallinnan johtava asiantuntija Jussi Pesonen.

Yritysten toimintaympäristöt ovat tänä päivänä monimutkaisempia kuin koskaan. Pandemia ja Ukrainan sodan käynnistyminen ravisuttivat ja vaikeuttivat monien yritysten toimintaa ja mm. raaka-aineiden ja komponenttien toimitusketjuissa oli paljon häiriötä.

Pelkästään viimeisen vuoden aikana on tapahtunut paljon. Suomi liittyi NATOon, kaapeli- ja kaasuputkia katkesi Suomenlahdella sekä kyberhyökkäykset ja -rikollisuus lisääntyivät. Venäjä käyttää välineellistettyä maahantuloa Suomea vastaan, minkä takia maiden välinen raja suljettiin. Geopoliittinen tilanne on edelleen levoton. Ukrainan sota jatkuu, Israel ja Hamas sotivat, Iran tekee iskuja naapurimaihin ja huthikapinalliset häiritsevät laivakuljetuksia Punaisella merellä. Lähi-idän tilanne on tulenarka ja ongelmat globaaleissa toimitusketjuissa ovat jälleen lisääntymässä.

Seurannaisvaikutukset näkyvät tavalla tai toiselle lähes kaikilla toimialoilla ja paikkakunnilla myös Suomessa.

Tekoäly, some ja disinformaatio

Maailman talousfoorumin laajassa vuosittaisessa globaalien riskien kyselytutkimuksessa asiantuntijat arvioivat kahden vuoden aikajaksolla vaikutuksiltaan vakavimmaksi uhkakuvaksi mis- ja disinformaation. Sosiaalinen media on lisännyt väärän ja harhaanjohtavan tiedon leviämistä. Vuonna 2024 käydään vaaleja yli 60 maassa, joissa asuu yhteensä yli 4 miljardia ihmistä eli puoli ihmiskuntaa. Seuraavan kahden vuoden aikana arvioidaan yli kolmen miljardin ihmisen äänestävän. Valheellisen tiedon levittämisen tarkoituksena voi olla yleisen mielipiteen muuttaminen ja muuttuminen. Tekoälyn kehittyminen ja hyödyntäminen tekevät väärennöksistä entistä uskottavampia. Muita lähivuosien merkittäviä uhkia ovat sään ääri-ilmiöt, sosiaalinen polarisaatio sekä kyberuhat.

10 vuoden päähän arvioidut vakavimmat uhat liittyivät ilmaston muutoksen vaikutuksiin. Kärjessä olivat sään ääri-ilmiöt, kriittiset muutokset maapalloon, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ekosysteemin romahdus sekä luonnonvarojen kato, jotka kaikki ovat jo nyt tunnistettuja uhkia. Toisaalta uusien äkillisten ennalta arvaamattomien vakavien häiriöiden ennustaminen pitkällä aikajaksolla on erittäin vaikeaa.

Yritykset joutuvat reagoimaan aiempaa nopeammin

LähiTapiolan asiantuntijat toteuttavat vuosittain noin 30 liiketoimintalähtöistä riskikartoitusta keskisuurten yritysten johdon kanssa. Vuonna 2023 tehdyissä kartoituksissa korostuivat globaalin liiketoimintaympäristön nopeat muutokset. Yritykset joutuvat jatkuvasti tarkastelemaan strategiaprosessiaan ja toimintansa painopisteitä sekä reagoimaan nopeasti tapahtuviin muutoksiin. Tilannekuvaa uhkatekijöistä ja niihin varautumista sekä riskienhallintaprosessia on kehitettävä osana jokapäiväistä johtamista kaikenkokoisissa yrityksissä.

Kyberuhat ja -rikollisuus arvioitiin lähes kaikissa yrityksissä yhdeksi merkittävimmistä riskeistä. Tekoälyn kehityksen merkitys on suuri. Haittaohjelmat ja huijausyritykset kehittyvät nopeasti sekä tietojen kalasteluyritykset automatisoituvat. Lisääntyvät palveluksenestohyökkäykset haittaavat toimintaa. Taustalla voi olla valtiollisia toimijoita. Tietotekniikan laaja käyttö tuotantojärjestelmissä sekä eri laitteiden etäohjaamisessa lisäävät haavoittuvuuksia. Useissa yrityksissä tietohallinnossa ja osaamisessa on kehitettävää ja ulkoisiin palvelujen tuottajiin luotetaan välillä sokeasti. Johdon tietoisuus tietoturvallisuuden tasosta on vaihtelevaa. Tietoturvauhkien hallinta vaatii myös yksityiskohtaisia riskikartoituksia tietohallinnon kokonaisuuksista.

Avainhenkilöriskit ja työkykyongelmat edelleen merkittäviä riskejä

Heikkenevä suhdanne näkyy myös markkinatilanteessa. Hinnalla kilpailu on lisääntynyt, asiakaskannattavuus heikentynyt sekä yhteistyökumppaneiden heikko tilanne heijastuu yrityksiin. Rahoituksen saatavuus on vaikeutunut ja kustannukset ovat nousussa korkokehityksen vuoksi. Toisaalta heikko suhdanne on jonkin verran helpottanut henkilöstön saatavuusongelmia. Tilanne kuitenkin vaihtelee toimialoittain ja sijainnin mukaan. Avainhenkilöriskit ja työkykyongelmat nähdään edelleen erittäin merkittävinä riskeinä.

Nousevana riskinä arvioitiin kansalliset poliittiset riskit geopoliittisen tilanteen lisäksi. Kireä tunnelma koko yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla nähtiin merkittävänä uhkana yrityksissä erityisesti viime vuoden jälkipuoliskolla. Työmarkkinahäiriöt ja lakot ovatkin osittain toteutuneet ja aiheuttavat merkittävää haittaa yrityksille. Toisaalta julkisen talouden heikko tilanne ja rahoituksen painopisteet aiheuttavat suurta epävarmuutta julkisesta rahoituksesta riippuvaisille organisaatioille. Myös eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn muutokset ja lisääntyminen aiheuttavat yrityksissä päänvaivaa ja lisätöitä.

Kun tunnistaa yritystoimintaan liittyvät yleisimmät riskit, voi väistää yleisimmät karikot ja parantaa selviytymis- ja menestymismahdollisuuksia. Varajärjestelyjä ja varautumista on suunniteltava, mutta toisaalta myös uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin on tartuttava useinkin haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Lähde: Global Risks Report 2024, World Economic Forum

Merkittävimmät riskit, kaikki toimialat 2023 (Suomi)

 • Avainhenkilöriskit

 • Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja osaaminen

 • Työhyvinvointi ja -turvallisuus

 • Tietoturvallisuus, kyberuhat

 • Kilpailu- ja markkinatilanne, suhdannevaihtelut

 • Asiakkaat - kannattavuus, menetykset

 • Rahoituskustannukset ja rahoituksen saatavuus

 • Kannattavuuden heikkeneminen, kustannustaso, hintariski

 • Kumppaniriski - toimittajat, alihankkijat, sidosryhmät

 • Strategiaprosessi - toimeenpano ja johtaminen

 • Poliittiset riskit, sääntely, työmarkkinatilanne

(LähiTapiolan riskikartoitukset pk-yrityksille, N=30 asiakasta)

Jussi Pesonen
Johtava asiantuntija
LähiTapiola Vahinkoyhtiö