Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Jari Kumpulainen Talous 8.4.2024

Varainhoitajan toteuttama aktiivinen omistajuus ja miksi sen pitäisi kiinnostaa sinua sijoittajana

Onko aktiivisesta omistajuudesta varainhoitajan toimesta hyötyä? Mitä lisäarvoa aktiivinen omistajuus kohdeyritysten suuntaan pitäisi tuoda sijoittajalle. LähiTapiola Varainhoidon asiakkuusjohtaja Jari Kumpulainen kertoo blogissaan sijoittajan neljä hyötyä varainhoitajan aktiivisesta omistajuudesta.

Aktiivinen omistajuus tarkoittaa suuren sijoittajan tai varainhoitajan, kuten LähiTapiolan, pyrkimystä vaikuttaa sijoituskohteisiin, kuten yhtiöihin. Vaikuttaminen liittyy useimmiten ESG-asioihin eli ympäristöön, yhteiskunnallisiin asioihin ja hyvään hallintotapaan.

Aktiivisen omistajuuden pitää tuoda hyötyjä sijoittajalle varainhoitajan korulauseista huolimatta. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että aktiivisella omistajuudella voi olla myönteinen vaikutus sijoitusten tuottoihin ja riskienhallintaan. Mutta, onko varainhoitajasi aktiivinen… aidosti? Milloin viimeksi keskustelit asiasta?

Arvonluonti pitkällä tähtäimellä

Yksi merkittävä tapa, millä aktiivinen omistajuus hyödyttää sijoittajia, on sen vaikutus yritysten arvonluontipotentiaaliin. Aktiiviseen omistajuuteen sitoutuneet varainhoitajat pyrkivät edistämään yritysten kestävää kehitystä ja pitkän aikavälin menestystä. Tämä voi johtaa parempiin taloudellisiin tuloksiin ja arvonkasvuun yrityksissä, mikä puolestaan hyödyttää niiden omistajia eli sijoittajia.

Proaktiivinen riskienhallinta

Aktiivinen omistajuus auttaa myös sijoittajia vähentämään riskejä salkuissaan. Varainhoitajat, jotka seuraavat aktiivisesti yritysten kehitystä, voivat havaita aikaisemmin riskejä ja ongelmia yrityksissä. Tämä antaa heille mahdollisuuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi.

Aktiivista omistajuutta toteutetaan LähiTapiolassa Varainhoidossa aktiivisesti eri tavoin niin osake- kuin korkosijoitusten osalta. Tästä kaikesta raportoimme hyvin avoimesti verkkosivuillamme, se on ihan kaikkien nähtävillä. Omassa työssäni aktiivinen omistajuus on asia, jota minulta monesti tiedustellaan ja käymme sitä lävitse tapaamisissamme. Proaktiivisuutta toivoisin kaikilta palveluntarjoajilta siinä, että nostetaan esiin aktiivisen omistajuuden vaikutuksia ja miten on vaikutettu. Vai onko se vain ”täppä” to do -listalla meille toimijoille?

Sitoutumisen rakentaminen

Aktiivinen omistajuus voi myös parantaa sijoittajien luottamusta ja sitoutumista yrityksiin. Kun sijoittajat näkevät, että varainhoitaja on aktiivisesti vaikuttamassa yritysten kehityksessä ja toiminnassa, he voivat luottaa sijoitustensa olevan hyvissä käsissä. Tämä lisää sijoittajien uskoa salkun pitkän aikavälin tuottoihin ja vähentää epävarmuutta markkinoilla.

Arvojen mukaisuus

Lopuksi aktiivinen omistajuus voi edistää sijoittajien etuja ja arvoja yritysten hallinnoinnissa. Varainhoitajat voivat pyrkiä edistämään avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta yrityksissä, mikä voi olla linjassa sijoittajien odotusten kanssa. Näin varainhoitaja toimii sijoittajien edustajana ja ajaa heidän etujaan yritysten sisällä.

Kaiken kaikkiaan aktiivinen omistajuus tarjoaa sijoittajille useita etuja, kuten parempia tuottoja, riskienhallintaa, luottamusta ja edunvalvontaa. Siksi sijoittajien kannattaa kiinnittää huomiota varainhoitajien omistajuusstrategioihin ja valita sellaisia, jotka sitoutuvat aktiiviseen omistajuuteen ja pitkän aikavälin arvonluontiin. Tämä voi auttaa heitä saavuttamaan omat sijoitustavoitteensa ja menestymään markkinoilla pitkällä tähtäimellä.

Jari Kumpulainen

asiakkuusjohtaja

LähiTapiola Varainhoito

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.