Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Outi VänniTalous3.3.2023

Naisen palkkaeuro on vain 84,3 senttiä – työeläke-euron tilanne on vielä karumpi

Naisen palkkaeuro jää rutkasti jälkeen miehen eurosta, mutta naisten eläke-euron kohdalla tilanne on vielä heikompi. Tutustu seitsemään vinkkiin eurojen tasaamiseksi.Lue lisää sijoittamisesta

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen naisen palkkaeuro on 84,3 senttiä. Tämä naisten ja miesten ansiotulojen eroa kuvaava tilastollinen luku on jatkuvan kiinnostuksen kohteena, koska se mittaa sukupuolten välistä taloudellista tasa-arvoa.

Tuloeroja selittäviä tekijöitä on monia. Paitsi, että naisvaltaisten alojen palkkataso on alhaisempi, naisten työura on yhä kestoltaan lyhyempi ja työuransa aikana naiset tekevät miehiä useammin osa-aikatyötä. Lasten saamiseen ja hoitamiseen liittyvät poissaolot lyhentävät työuraa ja pienentävät työuran aikaisia ansioita. Nykyään naiset kouluttautuvat miehiä pidempään, minkä takia työelämään siirrytään myöhemmin. Kokonaisuudessa naisten tulokertymä jää miehiä alhaisemmaksi.

Alhaisempi ansiotaso puolestaan vaikuttaa siihen, että myös naisten säästöt ja sijoitusvarallisuus jäävät miesten varallisuustasoa alhaisemmaksi ja  myös oman varallisuuden tarjoama vanhuudenturva jää heikommaksi.

Palkkaeuro laskettelee eläke-euroksi

Yleisesti tunnettu tosiasia on, että eläkkeelle siirryttäessä yksilön tulotaso laskee. Kuukausittainen työeläke perustuu työuran aikaisiin ansioihin ja pinnistelyihin. Kun kertymät työuralla jäävät jälkeen, myös maksettavan eläkkeen määrä jää pienemmäksi. Tulotason lasku eläkkeelle siirryttäessä onkin naisilla jyrkempi kuin miehillä. Nykyisten eläkeläisten osalta naisen työeläke-euro on suunnilleen 69,6 senttiä.

Eläketurvakeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli miesten hyväksi 600 euroa. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 373 euroa kuukaudessa ja miesten 1 973 euroa kuukaudessa.

Sukupuolten välinen kuilu on suurimmillaan vanhemmilla ikäpolvilla. Nuoremman sukupolven naiset ovat osallistuneet vanhempia ikäluokkia vahvemmin työelämään ja heidän koulutustasonsa on korkeampi, minkä ansioista heidän tilanteensa näyttää tasa-arvoisemmalta.

Sisko, pidä huolta eläke-eurostasi!

Nykyisillä eläkeläisillä on enää melko vähän mahdollisuuksia vaikuttaa eläketasoonsa. Toimenpiteet eläke-euron varmistamiseksi on siis aloitettava ajoissa. Keinoja on useita ja mahdollisimman moni niistä kannattaa ottaa arsenaaliin:

 1. 1.

  Pyri pitkään työuraan. Hoida opiskelut ilman joutokäyntiä ja vakiinnuta paikkasi työelämässä. Jatka työskentelyä eläkeikään saakka tai  mielellään pidempäänkin..

 2. 2.

  Pyri täysaikaiseen työntekoon työurasi aikana. Jaa lastenhoitovelvoitteet (tai -oikeudet) toisen vanhemman kanssa.

 3. 3.

  Tähtää reiluun palkkaan. Ammatinvalinnassa kannattaa huomioida myös harkinnassa olevan alan palkkataso. Harkitse myös vanhastaan miesvaltaisia aloja. Opettele hinnoittelemaan osaamisesi ja perustelemaan palkkatoiveesi.

 4. 4.

  Huolehdi työmarkkinakelpoisuudestasi. Ylläpidä osaamistasi ja huolehdi terveydestäsi. Töitä pitäisi jaksaa paiskia hyvällä asenteella vielä iäkkäänäkin.

 5. 5.

  Seuraa eläketurvasi kehittymistä ja reagoi tarvittaessa. Perehdy työeläkeotteeseesi.

 6. 6.

  Mieti minkälaista eläkeajan toimeentuloa tavoittelet? Vastaako näköpiirissä olevan työeläkkeen taso tavoitettasi?

 7. 7.

  Suunnittele toimenpiteet tavoitteesi saavuttamiseen ja lähde toteuttamaan niitä.

Aloita eläke-eurosi vahvistaminen  jo tänään

Omalla säästämisellä ja sijoittamisella  vahvistat merkittävästi eläkeaikaista toimeentuloasi. Mitä aikaisemmin aloitat, sitä paremmin homma tulee hoidettua ja elämä harmaana pantterina sujuu sinua tyydyttävällä tavalla. .

Sijoittamisessa sukupuolella ei ole väliä.  Kaikkien sukupuolten euro samaan sijoituskohteeseen tuottaa tasa-arvoisesti. Onkin ollut ilo nähdä, että yhä useampi nainen on ottanut aktiivisen roolin myös sijoittamisen saralla.

Outi Vänni

johtaja

LähiTapiola Varainhoito

PS. Säästämisen ja sijoittamisen voi aloittaa vaikka pikkusummilla. Tärkeintä on aloittaa ja jatkaa säännöllisesti.

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.