Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Alvar EnalaTalous24.5.2022

Nämä viisi kestävän sijoittamisen tapaa jokaisen rahastosäästäjän tulisi tuntea

Kestävää sijoittamista voi toteuttaa kuka tahansa pitkäjänteinen sijoittaja. Analyytikko Alvar Enala LähiTapiola Varainhoidosta kertoo viisi kestävän sijoittamisen strategiaa, joiden tunteminen hyödyttää sijoittajaa.Lue lisää sijoittamisesta

Pitkäjänteinen sijoittaja voi toteuttaa kestävää sijoittamista hyvin monella tapaa oman osaamisen, arvojen ja käytettävän ajan puitteissa. Erilaisia tapoja voi hyödyntää yhtäaikaisesti, esimerkiksi suosimalla sijoituskohteiden valinnassa tiettyä teemaa, poissulkemalla tiettyjä toimialoja tai vaihtoehtoisesti valitsemalla kunkin toimialan vastuullisimpia yhtiöitä.

Käyn tässä blogissa läpi viisi kestävän sijoittamisen strategiaa, jotka jokaisen pitkäjänteisen sijoittajan ja rahastosäästäjän tulisi tuntea.

Poissulkeminen on kestävän sijoittamisen varhaisin muoto

Poissulkeminen on yksi perinteisimmistä kestävän sijoittamisen tavoista, jolla on historia jo vastuullisuuden varhaisimmassa muodossa eli eettisessä sijoittamisessa. Eettinen sijoittaja tekee sijoituspäätöksensä oman arvopohjansa mukaisesti eikä täten tee sijoituksia ns. syntiosakkeisiin (”sin stocks”) eli aseteollisuuteen, tupakkaan, alkoholiin, uhkapeleihin ja aikuisviihteeseen. Poissulkemista voidaan pitää tänä päivänä vähimmäistasona kestävässä sijoittamisessa ja se onkin usein ensimmäinen askel kestävästi sijoittavalle. Ei kuitenkaan huolta, sinun ei tarvitse tehdä poissulkuja sijoittajana itse, vaan valitset vain rahaston, jossa poissulut on otettu huomioon.

Suosiminen perustuu sijoituskohteiden positiiviseen seulontaan

Suosiminen (”best-in-class”) on edellä mainitun poissulkemisen vastakohta, joka pohjautuu positiiviseen seulontaan. Lähestymistavassa suositaan aktiivisesti yrityksiä ja toimialoja, joihin halutaan sijoittaa. Siinä, missä aiempi sijoittaja poissulkee tiettyjä toimialoja (esim. aseteollisuus), tämä sijoittaja suosii valittujen toimialojen vastuullisimpia yhtiöitä, kuten erityisen korkean ESG-luokituksen saaneita elintarviketuottajia. Potentiaaliset sijoituskohteet jaotellaan paremmuusjärjestykseen yhtiöistä koottujen ESG-luokitusten perusteella. Toistaiseksi, best-in-class sijoittaminen ei takaa kestävyyttä, sillä tietyt toimialat, kuten öljyntuotanto, eivät ole lähtökohtaisesti kestäviä.

Teemasijoittaminen mahdollistaa sijoittamisen omien mielenkiinnon kohteiden mukaan

Teemasijoittaminen on kestävän sijoittamisen menetelmä, jossa nimensä mukaisesti suositaan sijoituskohteiden valinnassa tiettyä teemaa. Teemana voi olla esimerkiksi tietyillä toimialoilla toimivat yhtiöt tai tietyt tuotteet ja palvelut. Kestävässä sijoittamisessa suosittuja teemoja ovat mm. hiilineutraalius, ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä kehitys, vesi ja metsä. Teemasijoittaja voi nähdä kyseisessä toimialassa suurta tuottopotentiaalia tai vaihtoehtoisesti hän haluaa vain tukea tätä teemaa ideologisista syistä. Teemasijoittaminen voikin olla se kiinnostavin kestävän sijoittamisen tapa monelle, sillä se mahdollistaa sijoittamisen omien mielenkiinnon kohteiden mukaan, joka taas motivoi sijoittamisen tavoitteellisuudessa. Enää ei siis tarvitse pelkästään lahjottaa rahaa esimerkiksi Itämeren puhdistukseen, vaan voit myös sijoittaa kestävään vesiteknologiaan.

Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan muutosta yhteiskunnallisissa tai ympäristöön liittyvissä asioissa

Vaikuttavuussijoittamisen (”impact investing”) tavoitteena on pelkän sijoitustuottojen lisäksi hakea myös merkittävää vaikutusta yhteiskunnallisissa tai ympäristöön liittyvissä asioissa. Yleisimpiä vaikuttavuussijoittamisen välineitä ovat vihreät joukkovelkakirjalainat (”green bonds”) sekä sosiaalisiin vaikutuksiin pyrkivät tulosperusteiset rahoitussopimukset (”social impact bonds”).

Vihreillä lainoilla tavoitellaan negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämistä ja niillä rahoitetaan hankkeita, jotka linkittyvät esimerkiksi kestävään rakentamiseen, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai joukkoliikenteeseen. Social Impact Bond -hankkeet liittyvät usein mm. työllistymiseen tai nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kestävien velkakirjojen tarjonta on viimeisten vuosien aikana harpannut merkittävästi ja oli Bloombergin mukaan vuonna 2021 jo yli 1 000 miljardin dollarin.

Aktiivisella omistajuudella pyritään vaikuttamaan yhtiön toimintaan

Aktiivisella omistajuudella tavoitellaan, että omistajan päämäärät ohjaavat yhtiön strategiaa ja päivittäistä liiketoimintaa. Aktiivisen omistajan tehtävänä on kertoa omista tavoitteistaan ja odotuksistaan yhtiön johdolle sekä ilmaista tarvittaessa tyytymättömyytensä sen toimintaa kohtaan. Vastuullinen sijoittaja voi pyrkiä vaikuttamaan yhtiöiden toimintaan keskustelemalla yhtiön johdon kanssa, osallistumalla yhtiökokouksiin tai jopa mahdollisesti hallituspaikan kautta. Tämä vaikuttamisen muoto ei luonteensa takia ole kuitenkaan yleisesti kaikkien sijoittajien ulottuvilla vaan sitä harjoittavat esimerkiksi LähiTapiola Varainhoidon kaltaiset suuremmat toimijat.

Alvar Enala
Analyytikko
LähiTapiola Varainhoito

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä sijoituskohteen lakisääteisiin dokumentteihin, jotka ovat saatavilla LähiTapiolan nettisivuilla. Tässä esitettyjä tietoja ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä tietoja ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla.